COMUNICATE DE PRESĂ ADMITERE 2014

ADMITERE 2014 – SESIUNEA SEPTEMBRIE

 

FOREIGN STUDENTS ADMISSION FACULTY OF MEDICINE – September 2014

In functie de metodologiile proprii ale facultătilor, programul de înmatriculări în sesiunea de admitere septembrie 2014 este următorul: – luni – vineri orele 9-17 – sâmbătă – duminică orele 9-12
Contestatiile in urma rezultatelor de la probele scrise se depun la registratura Universitatii Ovidius din Constanta, la sediul de pe Bd. Mamaia 124, sambata, 13 septembrie, intre orele 9-14.

In ziua de 12.09.2014, programul de înscriere a candidaților la specializările pe baza de dosar, în Campus – Corp B se va desfasura în intervalul 13.00-17.00. Înscrierile se fac la centrele facultăţilor, între orele 9.00-17.00 în zilele lucrătoare şi 9.00-12.00 în zilele de sâmbătă şi duminică. Înscrierile pentru studii de licență și masterat se fac la sediile Universității, astfel:

 În atenția candidaților la studii universitare de masterat. S-a prelungit perioada de înscriere la patru facultăți  

ADMITERE 2014, SESIUNEA SEPTEMBRIE. Studii universitare de masterat:

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Programul de înscrieri pentru studiile universitare de masterat din cadrul Facultății de Medicină s-a prelungit până în ziua de 21.09.2014 inclusiv. Rezultatele concursului de admitere se vor afișa în ziua de 25.09.2014.

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Programul de înscrieri pentru studiile universitare de masterat s-a prelungit până în ziua de 20.09.2014. Probele de concurs (interviu) pentru domeniile de masterat Psihologie și Științele Educației se vor susține în ziua de 21.09.2014.

FACULTATEA DE TEOLOGIE

Programul de înscrieri pentru studiile universitare de masterat din cadrul Facultății de Teologie s-a prelungit până în ziua de 21.09.2014.

FACULTATEA DE ARTE

Programul de înscrieri pentru studiile universitare de masterat din cadrul Facultății de Arte s-a prelungit până în ziua de 21.09.2014 inclusiv. Calendarul și locul de desfășurare a probelor de concurs:

Arta actorului de music – hall

Proba I – 22.09.2014, ora 11,00, Aula Magna (Bdul Mamaia 124)

Proba II –23.09.2014, ora 11, Aula Magna (Bdul Mamaia 124)

Arta educației musicale

Proba I – 22.09.2014, ora 11,00, sala Studio subsol căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – 23.09.2014, ora 9,00, sala Studio subsol căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Arta spectacolului liric

Proba I – 22.09.2014, ora 11,00, sala mansardă căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – 23.09.2014, ora 11,00, sala mansardă căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii

Proba I – 22.09.2014, ora 10,00, Sala C0, parter, Cămin 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – 23.09.2014, ora 10,00, Sala C0, parter, Căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

REZULTATE FINALE – ADMITERE 2014, SESIUNEA SEPTEMBRIE

REZULTATE PROVIZORII – ADMITERE 2014, SESIUNEA SEPTEMBRIE

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENTA

CANDIDAȚI ÎNSCRISI IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE LICENŢĂ

CIFRE DE ȘCOLARIZARE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2014

Pentru candidatii români, UE, SEE şi CE –  1 – 10 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice); –  1 – 14 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare; –  11 – 14 septembrie 2014: susţinerea probelor de concurs.  Pentru candidatii străini din UE, SEE, CE şi state terţe UE, pe locuri cu taxă (cont propriu valutar)

CIFRE DE SCOLARIZARE CPV LICENTA 2014

– 15 iunie – 25 iulie 2014 și 1 septembrie – 10 septembrie: depunerea dosarelor candidaţilor; – 24 septembrie: afişarea listei cu candidaţii care au primit scrisoarea cu acceptul la studii/atestatul de recunoaștere, condiție pentru participarea la probele de concurs; – 25 – 29 septembrie 2014: susţinerea probelor de concurs.

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE MASTERAT 2014

CIFRE DE ȘCOLARIZARE MASTER 2014

Pentru candidatii români, UE, SEE şi CE – 14 – 25 iulie 2014: înscrieri pentru toate domeniile de studiu. Admiterea la studii universitare de masterat se încheie în septembrie (după cea de-a doua sesiune de înscrieri);

–  1 – 10 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice);

–  1 – 14 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

–  11 – 14 septembrie 2014: susţinerea probelor de concurs.

Pentru candidatii  străini din UE, SEE, CE şi state terţe UE, pe locuri cu taxă (cont propriu valutar)

CIFRE DE SCOLARIZARE CPV MASTER 2014

– 15 iunie – 25 iulie 2014 și 1 septembrie – 10 septembrie  depunerea dosarelor candidaţilor; – 24 septembrie: afişarea listei cu candidaţii care au primit acceptul; – 25 – 29 septembrie: susținerea probelor de concurs.

ANUNȚURI ADMITERE 2014 – SESIUNEA IULIE

GHIDUL CANDIDATULUI LA STUDENȚIE 2014

CIFRE DE ȘCOLARIZARE LICENȚĂ 2014 – SESIUNEA IULIE

ADMITERE 2014 – Situația înscrierilor – SESIUNEA IULIE

MACHETA ADMITERE 2014

Rezultate provizorii – Admitere 2014, sesiunea iulie

Rezultate finale – Admitere 2014, sesiunea iulie

——————————————————————————–

Oferta educaţională 2013 – 2014

[icon name=”icon-download-alt”]Pliant ofertă educațională

ȘCOALA DE STUDII POSTUNIVERSITARE

La cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie numai absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care au obţinut diploma respectivă.

·         Perioada de înscrieri preliminare/înscrieri : începând cu data de 10.09.2012, pe tot parcursul anului, mai puţin sărbători legale şi luna august;

·         Program înscrieri preliminare/înscrieri: luni – vineri orele 8.00-16.00

·         Înscrierile preliminare/Înscrierile se fac numai la Secretariatul Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius” (Bibioteca universităţii sediu nou – et.1), Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Bd. Mamaia nr. 124.

·         La înscrierile preliminare se completează de către cursant o cerere în care acesta prezintă Cursul postuniversitar ce doreşte să il urmeze şi datele personale. După înscrierea preliminară a unui grup de 25-30 cursanţi se demarează înscrierea, aceasta fiind anunţată de căre sercretarit tuturor cursanţilor inscrişi preliminar.

·         La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar conţinând următoarele documente: fişa de înscriere; diploma de licenţă sau echivalentă, în copie legalizată; certificatul de naştere (copie legalizată); certificatul  de  căsătorie,  în  cazul  candidaţilor  care,  după  căsătorie  şi-au schimbat numele (copie legalizată); 2 foto format 3/4;   1 dosar plic.

Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se desfăşoară după orele de program (16.00-20.00) sau în zilele de sâmbătă şi duminică (8.00-16.00). Numărul de ore locat unui curs postuniversitar depinde de domeniul şi calificarea acestuia iar detalierea programelor se realizează pe pagina alocată acestuia (http://cfdpco.univ-ovidius.ro/)

Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează prin susţinerea examenului de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul programului. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv bilingv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul   de credite transferabile acumulate (dacă este cazul), calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

·         Dir. Şcoală de Studii Postuniversitare, Conf.univ.dr.ing. Lucia-Violeta MELNIC: lucia_melnic@yahoo.com; lmelnic@univ-ovidius.ro

·         Secretariat CFDPCO: D-na Tania LEVENDI: htania79@yahoo.com

 

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DESFĂȘURATE ÎNCEPÂND CU ANUL 2012

prin CENTRUL DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ „OVIDIUS” CONSTANȚA „CFDPCO”

1. Evaluarea riscurilor şi auditul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă2. Tehnici şi sisteme de operare onshore-offshore3. Logistică şi management4. Protecţia plantelor5. Controlul calităţii produselor agricole

6. Abordări metodologice moderne în antrenamentul sportiv

7. Managementul lecţiei de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar

8. Antreprenoriat şi managementul inovării

9. Modalităţi de creştere a competitivităţii exporturilor firmelor româneşti

10. Strategie şi design organizaţional

11. Dezvoltarea resurselor umane şi managementul performanţei

12. Intervenţii compensatorii pentru persoanele cu dizabilităţi

13. Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf

14. Evaluare şi intervenţie integrată în procesul educaţional pentru copii cu CES (Cerinţe Educative Speciale)

15. Implementarea legislaţiei Schengen în sistemul instituţiilor publice

16. Tehnica operaţiunilor financiar bancare şi managementul performanţei

17. Managementul organizaţiei auto-service

18. Fabricaţie competitivă în instalaţiile navale

19. Management în inginerie chimică20. Administrarea afacerilor în industria ospitalităţii21. Consultanţă în afaceri22. Optimizarea proceselor economice la nivelul întreprinderii23. Economie şi dreptul afacerilor internaţionale

24. Analiză şi strategii de marketing

25. Contabilitate, audit şi expertiză contabilă

26. Contabilitatea, fiscalitate şi diagnostic în context naţional şi internaţional

27. Asigurarea calităţii prestaţiilor comerciale

28. Consultanţă în asigurări

29. Jurnalism specializat, relaţii publice şi comunicare organizaţională

30. Învăţarea limbii române ca limbă străină

31. Managementul calităţii în unităţile sanitare

32. Politici europene şi naţionale privind protecţia mediului

33. Managementul energiei regenerabile

34. Tehnologii informatice la nivel organizaţional

35. Evidenţa şi gestionarea deşeurilor

36. Teorii şi metode de intervenţie în asistenţă socială

37. Cercetarea pedagogică – dimensiune a competențelor didactice

38. Managementul de caz în asistența socială

 

DEPARTAMENTUL DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ (DFDP)

La cursurile de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie atât absolvenţi cu studii medii, şcoală profesională, etc. cât şi absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, aceasta în funcţie de programul ce urmeaza a fi accesat.

·         Perioada de înscrieri preliminare/înscrieri : începând cu data de 10.09.2012, pe tot parcursul anului, mai puţin sărbători legale şi luna august;

·         Program înscrieri preliminare/înscrieri: luni – vineri orele 8.00-16.00

·         Înscrierile preliminare/Înscrierile se fac numai la Secretariatul Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius” (Bibioteca universităţii sediu nou – et.1), Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Bd. Mamaia nr. 124.

·         La înscrierile preliminare se completează de către cursant o cerere în care acesta prezintă cursul de formare profesională ce doreşte să il urmeze şi datele personale. După înscrierea preliminară a unui grup de 25-30 cursanţi se demarează înscrierea, aceasta fiind anunţată de căre sercretarit tuturor cursanţilor inscrişi preliminar.

La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar conţinând următoarele documente: fişa de înscriere; diploma de licenţă sau echivalentă, în copie legalizată; certificatul de naştere (copie legalizată); certificatul  de  căsătorie,  în  cazul  candidaţilor  care,  după  căsătorie  şi-au schimbat numele (copie legalizată); 2 foto format 3/4; 1 dosar plic.

Cursurile de formare continuă se desfăşoară după un program flexibil, numărul de ore aferente fiecărui curs variază între 40 şi 80, în funcţie de conţinutul unităţilor de competenţă abordate.

Cursurile de formare continuă se finalizează prin obţinerea unui Certificat de absolvire, însoţit de Supliment descriptiv, în care se precizează competențele profesionale dobândite. Trebuie menţionat faptul că legislaţia românească pune un accent deosebit pe formarea profesională continuă a adulţilor şi impune angajatorului obligativitatea de a asigura cadrul necesar desfăşurării acestei activităţi (ex. Codul muncii, art. 154-158).

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

·         Dir. Departamentul de Formare şi Dezvoltare Profesională, Conf.univ.dr.  Nicoleta Ramona BUNDĂ: bundaramona@gmail.com

·         Secretariat CFDPCO: D-na Tania LEVENDI: htania79@yahoo.com

 

CURSURI DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ DESFĂȘURATE ÎNCEPÂND CU ANUL 2012

prin CENTRUL DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ OVIDIUS CONSTANȚA „CFDPCO”

1. Manager de proiect2. Specialist în managementul deșeurilor3. Inspector/referent resurse umane4. Inspector în domerniul securității și sănătății în muncă5. Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană

6. Dezvoltare personală și coaching

7. Formator

8. Consilier orientare privind cariera

9. Evaluator de competențe profesionale

10. Consultant în management

11. Mediator sanitar

12. Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator

13. Auditor în domeniul calității14. Specialist în domeniul calității15. Manager al sistemelor de management al calității16. Manager în domeniul siguranței alimentare17. Instalator în instalaţii fotovoltaice solare18. Instalator pentru sisteme termice solare

19. Auditor energetic pentru clădiri

20. Operator surse regenerabile de energie

21. Tehnician în reconstrucţie ecologică

22. Responsabil de mediu

23. Managementul şi gestionarea sarcinilor de bibiotecă

24. Secretariat Informatizat

 [icon name=”icon-globe”]Website: http://cfdpco.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

De ce să învăț? Unde să învăț? Când să învăț? Cum să învăț?

A fi student la forma de învăţământ la distanţă (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) presupune respectarea unor norme de conduită ce facilitează acomodarea la specificul şi exigenţele programelor de studii universitare.

ID sau IFR este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă stabil. Deşi pot să-şi completeze studiile în mod tradiţional, preferă ID sau IFR întrucât acestea le oferă mai multă libertate în alegerea timpului şi locului de studiu.

Astfel, poți studia:

Fîntr-un domeniu apropiat de interesele tale de evoluţie în carieră;

Fîn cel mai convenabil loc, de obicei acasă;

Fmai mult sau mai puţin când dorești să faci acest lucru;

Futilizând resurse educaţionale şi de comunicare cele mai convenabile.

 

Ce este învăţământul la ID și IFR?

ID și IFR sunt forme moderne de pregătire, în regim cu taxă, care se organizează corespunzator duratei de școlarizare la învățământul cu frecvență (IF), cu aceleași credite transferabile.Diplomele sunt echivalente celor obţinute în învăţământul cu frecvență.

Conform legislaţiei în vigoare aceaste forme de organizare a procesului didactic presupune pe lângă activităţi la distanţă și întâlniri periodice faţă în faţă (cu prezenţă obligatorie în campus). De fapt ID și IFR presupun o combinaţie de tehnologii educaţionale între învăţământul tradiţional şi un învăţământ care beneficiază de mijloacele moderne de comunicare (internet) şi de prelucrare a informaţiilor, ceea ce solicită o mai mică prezenţă în campusul universitar comparativ cu forma de învăţământ cu frecvență.

De exemplu, un student înmatriculat la IF are în medie 20-26 ore pe săptămână constând în ore de curs (C), seminar (S), laborator (L), proiect (P). La ID sau IFR, un student are în medie 8-12 ore pe săptămână, cursul devine studiu individual (SI), orele de seminar se împart în două tipuri de activităţi: teme de control (TC), activităţi tutoriale (AT) şi orele de laborator/proiect devin activităţi aplicative (AA), cu același număr de ore ca la IF. Deoarece diplomele pentru același program de studiu, indiferent de forma de învățământ, sunt echivalente rezultă următoarea relaţie:

număr de ore (C+S+L) = număr ore (SI+TC+AT+AA)

Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează specializări la ID sau IFR, pe baza aceloraşi criterii ca şi admiterea la forma de învăţământ cu frecvență, în aceleaşi liste de candidaţi sau pe liste separate, pe baza cifrei de şcolarizare aprobată de Senat.

Pentru înmatricularea la programele de studii ID / IFR, studenţii încheie prin secretariatele facultăţilor un contract de şcolarizare cu Universitatea „Ovidius” din Constanța pentru toată durata studiilor. Prin contractul de şcolarizare se specifică cu exactitate programul de studii, durata studiilor, diploma obţinută la absolvire, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile financiare ale studenţilor, obligativitatea asigurării materialelor necesare instruirii individuale, condiţiile de plată şi rambursare a taxelor de studiu.

În Universitatea „Ovidius” din Constanţa, activitatea ID-IFR este coordonată de Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR), situat în b-dul Mamaia 124, Constanţa.

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ ID-IFR

Admiterea 2014

 

Nr. crt Facultate Program de studiiStatut / Durată studii / Formă de învățământ Număr locuri  Taxe
Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi SociologieCampus, corp A, Aleea Universităţii 1

www.drept-ovidius.ro

Dreptacreditat / 4 ani / IFR 752200 lei
Administraţie Publicăacreditat / 3 ani / IFR 502200 lei
Facultatea de Educaţie Fizică şi SportCampus, Aleea Universităţii, Baza nautică

http://fefs.univ-ovidius.ro

Educaţie Fizică şi Sportivăacreditat / 3 ani / IFR 503000 lei
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi MaritimăBd. Mamaia nr. 124

http://imim.univ-ovidius.ro

Autovehicule Rutiereacreditat/ 4 ani / IFR 753000 lei
Inginerie Economică în Domeniul Mecanicacreditat/ 4 ani / IFR 753000 lei
Facultatea de LitereCampus, corp A, Aleea Universităţii 1

http://litere.univ-ovidius.ro

Limba şi Literatura Română – O limbă și Literatură Modernă (engleză / italiană)acreditat/ 3 ani / IFR 752800 lei
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe AgricoleCampus, corp B, Aleea Universităţii 1

http://snsa.univ-ovidius.ro

Agriculturăacreditat/ 4 ani / IFR 503350 lei
Facultatea de Ştiinţe EconomiceCampus, corp A, Aleea Universităţii 1

http://stec.univ-ovidius.ro

Afaceri Internaţionaleacreditat / 3 ani / ID 502300 lei
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciiloracreditat / 3 ani / ID 502300 lei
Contabilitate şi Informatică de Gestiuneacreditat / 3 ani / ID 502300 lei
Finanţe şi Bănciacreditat / 3 ani / ID

50

2300 lei

 

ID = învăţământ la distanţă

IFR = învățământ cu frecvență redusă

ARACIS = Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Superior

[icon name=”icon-globe”]Website: http://idifr.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

FACULTATEA DE ARTE

Admitere 2014 – luna septembrie

Calendarul şi locul desfăşurării probelor de concurs

Artele Spectacolului (Actorie)

Proba I – 11 septembrie 2014, ora 10.00, Aula Magna (Bdul Mamaia 124)

Proba II – subproba I – 12 septembrie 2014, ora 10.00,  Aula Magna

Proba II – subproba II – 13  septembrie 2014, ora 10.00,  Aula Magna

Pedagogie Muzicală

Proba I – 11 septembrie 2014, ora 10.00, Sala Studio subsol căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – 12 septembrie 2014, ora 10.00, Sala Studio subsol căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

Proba I – 11 septembrie 2014, ora 09.00, Sala C1 (et. I) şi C2 (et. II), Căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – subproba I – 12 septembrie 2014, ora 09.00, Sala C1 (et. I) şi C2 (et. II), Căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – subproba II – 13 septembrie 2014, ora 09.00, Sala C0 (parter), Căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

 

Studii universitare de master

Arta actorului de music-hall

Proba I – 11 septembrie 2014, ora 14.00, Aula Magna (Bdul Mamaia 124)

Proba II – subproba I – 12 septembrie 2014, ora 14.00,  Aula Magna

Arta educaţiei musicale

Proba I – 11 septembrie 2014, ora 12.00, Sala Studio subsol căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – 12 septembrie 2014, ora 09.00, Sala Studio subsol căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Arta spectacolului liric

Proba I – 11 septembrie 2014, ora 11.00, Sala  mansardă căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – 12 septembrie 2014, ora 11.00,  Sala  mansardă căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii

Proba I – 11 septembrie 2014, ora 10.00, Sala C0, parter, Căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Proba II – 12 septembrie 2014, ora 10.00, Sala C0, parter, Căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

Locuri scoase la concurs – sesiunea septembrie

FACULTATEA de Domeniul de licenta Specializarea Rromi   Români de pretutindeni  Republica Moldova ID/IFR
Locuri bugetate (fără cele pentru rromi)  Locuri cu taxă total cu bursa total cu bursa total cu bursa Locuri cu taxă
Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 7 0 0 0 0 0 0 0
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (coregrafie) 0 0 0 0 0 0 0 0
Muzică Interpretare muzicală – canto 0 0 0 0 0 0 0 0
Muzică Pedagogie muzicală 0 2 0 0 0 0 0 0
Arte Vizuale Pedagogia artelor plastice și decorative 4 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 5 0 0 0 0 0 0

Oferta educaţională 2014 – 2015

Domeniile Facultăţii de Arte sunt:
MUZICĂ cu programele de licență: Pedagogie muzicală; Interpretare muzicală – canto
Programe masterale: Arta educației muzicale; Arta spectacolului liric.
TEATRU cu programele de licență: Artele spectacolului (actorie); Artele spectacolului (coregrafie)
Program masteral : Arta actorului de music-hall.
ARTE VIZUALE cu programul de licență: Pedagogie – arte plastice si decorative
Program masteral : Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii.Criterii de admitere
Artele Spectacolului (Actorie)
PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins
subproba 1 – practic:
1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;
2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;
3. lectură la prima vedere.
subproba 2 – colocviu
1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%
subproba 1 – practic – pondere 50%:
-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.
subproba 2 – practic – pondere 50%:
-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului.
Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureatArtele Spectacolului (Coregrafie)
PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins
Colocviu
Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%
subproba 1 – scris – pondere 50%
Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie.
subproba 2– practic – pondere 50%
Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie.
Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureatInterpretare Muzicală (Canto)
PROBA I: vocaţională -se apreciază cu admis/respins – practic
1 arie clasică sau romantică/ 1 melodie/ 1 cântec tradiţional/ 1 piesă muzicală/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesă muzicală/ 1 romanţă/ 1 cântecPROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic
Recital format din 2 arii şi 2 lieduri/ 2 melodii şi 2 romante/ 2 piese tradiţionale şi 2 romanţe.
Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureatPedagogie Muzicală
PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral
• Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodică a solfegiului;
• Dictat oral de 2 măsuri în cheia sol, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, în măsura de trei sau patru timpi, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral
Verificarea cunoştinţelor din următoarele teme: notaţia muzicală; divizarea normală şi excepţională a valorilor de note; ritmul şi metrul muzical, clasificarea măsurilor; sincopa, contratimpul, anacruza; intervalele muzicale; acordurile de 3 şi 4 sunete; tonalităţi majore şi minore cu până la 7 alteraţii constitutive inclusiv; variantele majorului şi minorului; înrudirea tonalităţilor; cromatizarea gamelor majore şi minore.
Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative
PROBA I – vocaţională – se apreciază cu Admis / Respins
Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.
– natură statică cu elemente naturale, artificiale, geometrice, etc.
– model viu-figură întreagă, cu un obiect în mână, cu palarie, cu eşarfă, etc. stând pe scaun. Modelul este veşmântat sau seminud.
-modele antice turnate în ghips: Moise, Laocoon, Venus, Hermes, Niobe, etc.
-fragmente anatomice: mână, picior, nas, ureche, etc. turnate în ghips
-fragmente de arhitectură: coloană, capitel, basorelief, etc. turnate în ghips.

PROBA II – specialitate – Ponderea în media de admitere: – 100%
Subproba 1 – pondere 70%
Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm
Subproba 2 – pondere 30%
Interviu cu mapa oral (minim 20 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.
Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.
Mapa trebuie sa cuprindă minim 20 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm.
Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat.

Taxe
Taxă de înscriere 150 de lei; taxă de înmatriculare 100 de lei.
TAXE ŞCOLARIZARE 2014 – 2015
PROGRAME DE LICENŢĂ
Artele Spectacolului (Actorie) – 5000 LEI
Artele Spectacolului (Coregrafie) – 5000 LEI
Interpretare Muzicală (Canto) – 5000 LEI
Pedagogie Muzicală – 4000 LEI
Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative – 4000 LEI.
PROGRAME DE MASTER
Arta spectacolului liric – 5500 LEI
Arta educaţiei muzicale  – 4500 LEI
Arta actorului de muzic-hall – 5500 LEI
Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii – 4500 LEI.

Programul de desfăşurare a concursului de admitere
Înscrierile se fac la sediul din Bdul Mamaia 124, Cladirea Anexa Rectorat, Etajul 2, în intervalul orar 9:00-17:00 în zilele săptămânii iar sâmbăta și duminica între orele 9:00-12:00.
Artele Spectacolului (Actorie)
Proba I – 23 iulie 2014, ora 11.00, Aula Magna (Bdul Mamaia 124)
Proba II – subproba I – 24 iulie 2014, ora 11.00, Aula Magna
Proba II – subproba II – 25 iulie 2014, ora 11.00, Aula Magna
Artele Spectacolului (Coregrafie)
Proba I – 23 iulie 2014, ora 17.30, Sala P6 (Bdul Mamaia 124)
Proba II – subproba I – 24 iulie 2014, ora 17.30, Sala P6 (Bdul Mamaia 124)
Proba II – subproba II – 25 iulie 2014, ora 17.30, Sala P6 (Bdul Mamaia 124)
Interpretare Muzicală (Canto)
Proba I – 21 iulie 2014, ora 13.00, Sala mansardă căminul 2 (Bdul Mamaia 124)
Proba II – 22 iulie 2014, ora 11.00, Sala mansardă căminul 2 (Bdul Mamaia 124)
Pedagogie Muzicală
Proba I – 24 iulie 2014, ora 11.00, Sala Studio subsol căminul 2 (Bdul Mamaia 124)
Proba II – 25 iulie 2014, ora 11.00, Sala Studio subsol căminul 2 (Bdul Mamaia 124)
Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative
Proba I – 23 iulie 2014, ora 09.00, Sala C1 (et. I) şi C2 (et. II), Căminul 2 (Bdul Mamaia 124)
Proba II – subproba I – 24 iulie 2014, ora 09.00, Sala C1 (et. I) şi C2 (et. II), Căminul 2 (Bdul Mamaia 124)
Proba II – subproba II – 25 iulie 2014, ora 09.00, Sala C0 (parter), Căminul 2 (Bdul Mamaia 124)

[icon name=”icon-globe”]Website: http://arte.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Construcții

CALENDAR ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE

Admitere studii de licenţă ptr sesiunea septembrie

ÎNSCRIERI în perioada 1-14 septembrie 2014

LUNI – VINERI orele 900 – 1700

SAMBATA – DUMINICA orele 900 – 1200

AFISARE liste rezultate iniţiale pentru sesiunea septembrie – 15.09.2014

INMATRICULAREA candidaţilor declaraţi admişi 15.09 – 17.09.2014

Afişarea listelor finale ale concursului de admitere pentru sesiunea  septembrie 17.09.2014

Afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere 2014 – 18.09.2014

 

Admitere studii de master

ÎNSCRIERI în perioada 1-14septembrie 2014

LUNI – VINERI orele 900 – 1700

SAMBATA – DUMINICA orele 900 – 1200

AFISARE liste rezultate iniţiale pentru sesiunea septembrie  15.09.2014

INMATRICULAREA candidaţilor declaraţi admişi 15.09 – 18.09.2014

Afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere  2014 – 18.09.2014

Locuri scoase la concurs – sesiunea septembrie

FACULTATEA de Domeniul de licenta Specializarea Rromi   Români de pretutindeni  Republica Moldova ID/IFR
Locuri bugetate (fără cele pentru rromi)  Locuri cu taxă total cu bursa total cu bursa total cu bursa Locuri cu taxă
Construcții Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole 12 61 0  

 

0

1 1 0 0
Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice
Inginerie civilă Imbunătățiri funciare și dezvoltare rurală
Inginerie și management Inginerie economică în construcții 5 44 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 105 0 0 1 1 0 0

Oferta educațională 2014-2015

Domeniile de admitere pentru studiile de licență:
DOMENIUL INGINERIE CIVILĂ
Specializările domeniului:
1. Construcţii civile, industriale şi agricole
2. Amenajări şi construcţii hidrotehnice
3. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea domeniului:
Inginerie economică în construcţii.

Domeniile de admitere pentru studiile de masterat:
DOMENIUL INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII
PROGRAME DE STUDIU ale domeniului:
1. Ingineria structurilor de construcții
2. Ingineria și managementul resurselor de apă
3. Ingineria sistemelor hidrotehnice
DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT
PROGRAMUL DE STUDIU al domeniului:
1.Ingineria și managementul proiectelor de construcții.

Criterii de admitere
ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ:
Concursul de Admitere se desfăşoară fără probe scrise. Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de licenţă se stabileşte astfel:
MGA = MGB, unde : MGA – media generală de admitere; MGB – media generală de bacalaureat.
Criterii departajare:
1. nota obţinută pentru proba scrisă la limba şi literatura română la examenul de bacalaureat
2. punctajul la bacalaureat obținut la evaluarea competențelor digitale.
ADMITERE STUDII DE MASTER:
Admiterea la studii de master va lua în considerare nota la examenul de diplomă/licență. MGA=MGED, unde: MGA = media generală de admitere; MGED = media generală la examenul de diplomă (licenţă).
Criterii departajare:
1. Media la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de diplomă (licenţă)
2. Media de la proba de susţinere a proiectului de diplomă (a lucrării de licenţă).
IMPORTANT: Pentru ca o specializare să poată funcţiona numărul de candidaţi înscrişi şi înmatriculaţi în urma admiterii din iulie şi septembrie trebuie să fie minim 15.

Taxe
Taxe pentru studii de LICENȚĂ:
Taxe admitere – Înscriere: 100 lei pentru un domeniu; Înmatriculare: 50 lei.
Taxe şcolarizare: 3000 lei / an
Candidaţii admişi pe locuri cu taxă, vor achita la înmatriculare 40% din taxa anuală de şcolarizare.

Taxe pentru studii de MASTERAT:
Taxe admitere – Înscriere: 100 lei pentru un domeniu, la un singur program de studiu (specializare) la care candidatul se înscrie, iar pentru restul opțiunilor prin alunecare (la domeniul Inginerie Civilă), se percepe suplimentar o taxă de 20 lei pentru fiecare program de studiu (specializare). Înmatriculare: 50 lei.
Taxe şcolarizare: 1750 lei/semestru.

IMPORTANT:
Înscrierea candidaţilor se va face separat pentru domeniu cu plata taxei de înscriere 100 lei, pentru fiecare domeniu. Se depune un singur dosar cu actele necesare

Calendarul admiterii
Studii de licență: înscrieri 14-25 iulie(L-V orele 9-17, S-D orele 9-12); afișare rezultate 26 iulie.
Studii de masterat: înscrireri 14-25 iulie și 1- 14 sept (L-V orele 9-17, S-D orele 9-12).
LOCATII ȘI CENTRE DE ADMITERE:
Sediul Facultatii de Constructii, Str. Unirii, nr.22 B, SALA DE CONSILIU, et 1

[icon name=”icon-globe”]Website: http://constructii.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Drept și Științe administrative

Admitere 2014 – luna septembrie

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE LICENŢĂ

1-14 septembrie 2014-   înscrieri pentru concursul de dosare

14 septembrie – afișarea rezultatelor

15-16 septembrie 2014  – perioada de înmatriculări

 

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE MASTERAT

1-14 septembrie 2014 –  înscrieri pentru concursul de dosare

14 septembrie –  afișarea rezultatelor

15-16 septembrie 2014  – perioada de înmatriculări

Locuri scoase la concurs – sesiunea septembrie 2014

FACULTATEA de Domeniul de licenta Specializarea Rromi Români de pretutindeni Republica Moldova ID/IFR Cont propriu valutar
Locuri bugetate (fără cele pentru rromi)  Locuri cu taxă total cu bursa total cu bursa total cu bursa Locuri cu taxă
Drept și Științe Administrative Știinte juridice Drept 0 46 0 0 7 2 0 35 5
Știinte administrative Administratie publică 0 71 0 0 4 2 0 0 46 5
Știinte administrative Asistență managerială și secretariat 0 35 0 0 3 1 0 0
Știinte administrative Poliție locală 0 26 0 0 3 1 0 0
TOTAL 0 177 0 0 17 6 0 00 81 10

 

Oferta educaţională 2014 – 2015

Domenii de licență:
Științe juridice- DREPT
Științe administrative – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Științe administrative – ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT
Științe administrative – POLIȚIE LOCALĂ
Domenii de masterat
Drept – ȘTIINȚE PENALE
Drept – DREPT MARITIM
Drept – DREPT PUBLIC
Drept – LEGISLAȚIA PRIVIND SIGURANȚA TRANSPORTURILOR
Științe administrative – MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE
Științe administrative – ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ. INSTITUȚII ȘI POLITICI PUBLICE

Criterii de admitere

PROGRAMELE DE LICENŢĂ – concurs de dosare: media de bacalaureat – 100 %.
PROGRAMELE DE MASTERAT – concurs de dosare: media obţinută la examenul de licenţă – 100 %.

Taxe

Domeniul de licență: Științe juridice- DREPT
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 100 lei;
Taxa de înmatriculare: 50 lei;
Studii de licență, zi: 2700 lei/an
Studii de licență, fără frecvență: 2200 lei/an
Domeniul de licență: Științe administrative – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 100 lei;
Înscriere prin alunecare: 20 lei/program;
Taxa de înmatriculare: 50 lei;
Studii de licență, zi: 2500 lei/an
Studii de licență, fără frecvență: 2200 lei/an
Domeniul de licență: Științe administrative – ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 100 lei;
Înscriere prin alunecare: 20 lei/program;
Taxa de înmatriculare: 50 lei;
Studii de licență, zi: 2000 lei/an
Domeniul de licență: Științe administrative – POLIȚIE LOCALĂ
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 100 lei;
Înscriere prin alunecare: 20 lei/program;
Taxa de înmatriculare: 50 lei;
Studii de licență, zi: 2500 lei/an
STUDII DE MASTERAT
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 100 lei;
Înscriere prin alunecare: 20 lei/program;
Taxa de înmatriculare: 50 lei;
Studii de masterat, zi: 2800 lei/an

Calendar admitere

Calendar de admitere: 14-25 iulie 2014 și 01-14 septembrie 2014 depunere dosare și înscriere; zilnic – 09:00-17:00, sâmbăta și duminica – 09:00-12.00. Înscrieriile se fac la Campus Corp A, Amfiteatrul 103.

[icon name=”icon-globe”]Website: http://drept-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Educație fizică și Sport

Admitere 2014 – luna septembrie

CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ

01-10 sept. 2014 – Perioada de înscriere

11-13 sept. 2014 – Susţinerea probelor de concurs

14 sept. 2014 – Afişarea rezultatelor

14, 15, 16, 17 sept. 2014 – Înmatriculări

CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT

01-13 sept. 2014 – Perioada de înscriere

14-15 sept. 2014 – Desfăşurarea probei – Interviu

16 sept. 2014 – Afişarea rezultatelor

16, 17, 18 sept. 2014 – Înmatriculări

Locuri scoase la concurs – sesiunea septembrie

FACULTATEA de Domeniul de licenta Specializarea Rromi   Români de pretutindeni  Republica Moldova ID/IFR
Locuri bugetate (fără cele pentru rromi)  Locuri cu taxă total cu bursa total cu bursa total cu bursa Locuri cu taxă
Educatie Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă 0 47 0 0 0 0 0 0 33
Educație fizică și sport Sport și performanță motrică 0 23 1 1 0 0 0 0
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 80 1 1 0 0 0 0 33

Oferta educaţională 2014 – 2015

Domenii de licență:
Domeniul de licenţă: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
– Specializarea: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ.
– Specializarea: SPORT ȘI PERFORMANTA MOTRICĂ

Domeniul de licenţă: KINETOTERAPIE
– Specializarea:KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

Masterat:
1. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞCOLAR
2. PERFORMANŢĂ ÎN SPORT
3. KINETOTERAPIE, RECUPERARE ȘI REEDUCARE MOTRICĂ

Criterii de admitere
Domeniul de licență:
– Probă eliminatorie: Traseu aplicativ (execuţie contracronometru)-admis/respins
– PROBA 1 – LA ALEGERE: ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau GIMNASTICA (exerciţiu impus la sol)
– PROBA 2 – UN JOC SPORTIV LA ALEGERE:
BASCHET, HANDBAL, VOLEI – fete
BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL – baieti
PONDEREA PROBELOR
PROBA 1 – 45%
PROBA 2 – 45%
MEDIA DE BACALAUREAT – 10%

Criteriile de departajare a candidaților cu mediile egale:
1. Nota obținută la proba 1
2. Nota obținuăa la proba 2
3. Media de Bacalaureat.

Condiţii speciale de înscriere la concurs:
– Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii ocupanţii ai locurilor I, II sau III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.). Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat.
– Sunt înscrişi şi consideraţi admişi fără concurs, pe locuri cu taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor IV, V şi VI la J.O., C.M.,şi C.E (seniori, tineret, juniori), componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale J.O., C.M.,şi C.E (seniori, tineret, juniori) şi campionii naţionali (seniori, tineret, juniori).

Domeniul de masterat:
Admiterea se face pe baza de concurs.
Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:
– nota obţinută la proba de interviú – 50%
– nota de la examenul de licenţă – 50%
În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii:
1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă
2. Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)
Proba de interviu
Candidații vor prezenta un portofoliu din tematica de specialitate afișată pentru fiecare program de masterat.

Taxe

Taxa înscriere – 100 ron
Taxa înmatriculare – 50 ron
Pentru anul universitar 2014-2015, cuantumul taxei pentru locurile scoase la concurs:
Zi 3000 ron
I.F.R. 3000 ron
Masterat 3200 ron

Actele necesare înscrierii

– dosar plic;
– 3 poze tip buletin;
– diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă în original;
– foaie matricolă;
– copie legalizată după certificatul de naştere;
– copie simplă după actul de identitate;
– analize: sânge si plămâni;
– adeverinţă de la medicul de familie, cu parafa medicului sportiv (Cabinetul de medicină sportivă – Policlinica 2).

Calendar Admitere

Perioada de înscriere: 14 – 22 iulie 2014
Program înscriere: luni – vineri orele 9.00- 17.00; sâmbătă – duminică orele 9.00 – 12.00.
Înscrierile se fac la sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport: Baza Nautică, Str. Căp. Av. Alexandru Şerbănescu 1, Constanța.
Detalii:  http://fefs.univ-ovidius.ro/

Programul de desfăşurare a concursului de admitere
23.07.2014
Proba eliminatorie
Traseu aplicativ – ora 9:00, sediul facultăţii (sala atletism)
24.07.2014
Proba 1 – La alegere între Atletism sau Gimnastică
ATLETISM – ora 8:00 – Stadion Farul Constanţa
GIMNASTICĂ – ora 11:00 – Sediul facultăţii (sala gimnastică)
25.07.2014
Proba 2 : Joc sportiv – La alegere între Handbal, Fotbal, Baschet, Volei
HANDBAL – ora 8:00 – Teren bază sportivă – sediul facultăţii
BASCHET – ora 9:30 – Teren bază sportivă – sediul facultăţii
VOLEI – ora 10:00 – Teren bază sportivă – sediul facultăţii
FOTBAL – ora 17:00 – Teren bază sportivă – sediul facultăţii

[icon name=”icon-globe”]Website: http://fefs.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Farmacie

Admitere 2014 – luna septembrie

Calendarul admiterii

Studii de licență :

Specializarea Farmacie

-12.09.2014 – susținerea probei de concurs, ora 900, (Campus Corp B – Amfiteatru A1)

– 13.09.2014 – afișarea rezultatelor

– 14.09.2014 – rezolvarea contestațiilor

– 15- 19.09.2014 – înmatricularea candidaților declarați admiși

Locuri scoase la concurs – sesiunea septembrie 2014

FACULTATEA de Domeniul de licenta Specializarea Rromi   Români de pretutindeni  Republica Moldova
Locuri bugetate (fără cele pentru rromi)  Locuri cu taxă total cu bursa total cu bursa total cu bursa
Farmacie Farmacie Farmacie 0 9 0 0 2 2 0 0
Farmacie Asistență de farmacie 0 14 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 23 0 0 2 2 0 0

Oferta educaţională 2014 – 2015

Specializarea Farmacie
(reglementată sectorial în cadrul UE)
-durata studiilor 5 ani; statut profesional Farmacist; număr de credite 300; forma de învățământ curs de zi, cu frecvență;
Specializarea Asistență de farmacie
(reglementată sectorial în cadrul UE)
– durata studiilor 3 ani; statut profesional Asistent de farmacie; număr total de credite 180; forma de învățământ curs de zi, cu frecvență.Criterii de admitere
Specializarea Farmacie: examen cu probă scrisă constituită din 100 de întrebări tip grilă: 50 biologie clasa a XI-a, 50 chimie organică clasele a X-a și a XI-a.
Specializarea Asistență de farmacie: concurs de dosare.Taxe
Taxa de înscriere – 100 lei
Taxa de înmatriculare – 50 lei
Taxa de școlarizare/an de studiu: Specializarea Farmacie – 7.000 lei; Specializarea Asistență de Farmacie – 3.500 lei.Calendarul admiterii
Perioada de înscriere la concursul de admitere:
Specializarea Farmacie: 14 – 22.07.2014
Specializarea Asistenţă de Farmacie: 14- 25.07.2014
25.07.2014 – susținerea probei de concurs pentru specializarea Farmacie.
Programul de înscrieri se desfăşoară zilnic: de luni până vineri între orele 9.00 – 17.00; sâmbată şi duminică între orele 9.00 – 12.00.Adresa pentru înscriere: Aleea Universităţii nr.1, Campus, Corp B, Parter, Sala P 37.[icon name=”icon-globe”]Website: http://farmacie.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă

Admitere 2014 – luna septembrie

Calendarul Admiterii

01.09 – 14.09.2014 – înscrierea candidaților

15.09.2014 – afișarea listei cu rezultatul inițial al concursului de admitere

15.09 – 17.09.2014 – înmatricularea candidaților declarați admiși

18.09.2014 – afișarea listei finale a concursului de admitere

18.09.2014 – redistribuiri conform cererilor, în cazul în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă)

19.09.2014 – afișarea listei cu rezultatul final al concursului de admitere în urma redistribuirii

Program inscrieri: Luni – Vineri: 09.00 – 16.00, Sâmbătă, Duminică: 09.00 – 12.00

OFERTA EDUCAŢIONALĂ STUDII DE LICENȚĂ
– an universitar 2014-2015 – Sesiunea Septembrie 2014

Programe de studii de licenţă (4 ani, 240 credite)

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Forma de învăţământ Nr. de locuri bugetate Nr. de locuri cu taxa
Inginerie energetică Energetică industrială – EI IF 13
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere – AR IF 24
IFR 47
Inginerie mecanică Utilaje şi instalaţii portuare – UIP IF 30*
Inginerie industrială Ingineria sudării – IS IF 13
Arhitectură navală Sisteme şi echipamente navale – SEN IF 34
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic – IEDM IF 2 57*
IFR 59

*din care câte 1 loc în regim de finanţare de la bugetul de stat alocat românilor de pretutindeni.

Studiile universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ STUDII DE MASTERAT
– an universitar 2014-2015 – Sesiunea Septembrie 2014

Programe de studii de masterat (3 semestre, 90 de credite)

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Forma de învăţământ Nr. de locuri bugetate Nr. de locuri cu taxa
Inginerie mecanică Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor – OTPFU IF 5 45
Inginerie industrială Calitate şi certificare în construcţiile sudate – CCCS IF 5 45
Arhitectură navală Ingineria şi managementul sistemelor şiechipamentelor navale – IMSEN IF 5 45
Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de producţie – IMSP IF 5 45

Studiile universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale

TAXE ADMITERE

la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ

sesiunea Septembrie 2014

Taxa de înscriere: 100 lei, pentru fiecare program de studii şi formă de învăţământ

Taxa deînmatriculare: 50 lei, pentru fiecare program de studii şi formă de învăţământ

Taxa de şcolarizare pentrustudii de licenţă: 3000 lei/an universitar

Taxa de şcolarizare pentru studii de masterat: 3500 lei/an universitar

Oferta educaţională 2014 – 2015

Programe de studii de licenţă (4 ani, 240 credite)

Domeniul de licenţă Programul de studii Forma de învăţământ** Nr. de locuri bugetate Nr. de locuri cu taxa
Inginerie energetică Energetică industrială IF 18 19
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere IF 19 41
IFR 75
Inginerie mecanică Utilaje şi instalaţii portuare IF 18 32*
Inginerie industrială Ingineria sudării IF 18 22
Arhitectură navală Sisteme şi echipamente navale IF 18 57
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic IF 18 57*
IFR 75

*din care câte 1 loc în regim de finanţare de la bugetul de stat alocat românilor de pretutindeni.

** IF – învățământ cu frecvență ; IFR – învățământ cu frecvență redusă

Studiile universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

Programe de studii de masterat (3 semestre, 90 de credite)

Domeniul de licenţă Programul de studii Forma de învăţământ Nr. de locuri bugetate Nr. de locuri cu taxa
Inginerie mecanică Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor IF 5 45
Inginerie industrială Calitate şi certificare în construcţiile sudate IF 5 45
Arhitectură navală Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale IF 5 45
Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de producţie IF 5 45

Studiile universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale

 

Criterii de admitere

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de licenţă (învățământ cu frecvență IF, învățământ cu frecvență redusă IFR), se desfăşoară sub formă de concurs de dosare, astfel:
1. Ierarhizarea candidaţilor se face în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediei la examenul de bacalaureat;
2. În caz de medii egale pe ultimul loc la studii fără taxă sau cu taxă, departajareacandidaţilor se face în baza următoarelor criterii aplicate în această ordine:
Criteriul 1– nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: matematică sau fizică sau chimie în această ordine;
Criteriul 2– nota obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de masterat, se desfăşoară în sesiunea septembrie 2014, sub formă de concurs de dosare, astfel:
1. Ierarhizarea candidaţilor se face în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediei la examenul de diplomă;
2. În caz de medii egale, departajareacandidaţilor la admiterea la studii de masterat se face în funcţie de nota obţinută la examenul de diplomă la proba 1 (evaluarea cunoştinţelor teoretice şi de specialitate).
La concursul de admitere pe bază de dosare nu se admit contestaţii.

Taxe
Taxa de înscriere: 100 lei, pentru fiecare program de studii şi formă de învăţământ.
Taxa de înmatriculare: 50 lei.
Taxa de şcolarizare pentru studii de licenţă (învățământ cu frecvență IF, învățământ cu frecvență redusă IFR): 3000 lei/an universitar.
Taxa de şcolarizare pentru studii de masterat: 3500 lei/an universitar.

Calendarul admiterii

Înscrierile se fac la sediul din Bdul Mamaia nr.124, Sala S33.
14.07-25.07.2014: înscrierea candidaţilor – între orele 09:00-17:00 în zilele lucrătoare şi 9:00-12:00 sâmbăta şi duminica.

 

 

Website: http://imim.univ-ovidius.ro

 

——————————————————————————–

Facultatea de Istorie și Științe Politice

Admitere 2014 – luna septembrie

Perioada de înscriere: 1.09.2014 – 14.09.2014, Luni – vineri orele  9.00-16.00.

Înscrierile au loc la secretariatul Facultății P.027, parter (Campusul Universitar, Aleea Universității nr.1).

Afişarea listelor cu cei admişi va fi comunicată în timp util candidaţilor, iar înmatricularea se va face în 48 de ore de la afişare. La înmatriculare se plăteşte şi 40% din taxa anuală de şcolarizare.

Repartizarea cifrelor de şcolarizare sesiunea septembrie 2014

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ISTORIE:

1 loc pentru românii de pretutindeni (cu bursă)

2 locuri cu taxă

ŞTIINŢE POLITICE:

1  loc pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (fără bursă)

4  locuri pentru românii de pretutindeni (din care 3 locuri cu bursă)

28  locuri cu taxă

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE:

1 loc pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (cu bursă)

5 locuri pentru românii de pretutindeni (din care 3 locuri cu bursă)

19 locuri cu taxă

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN SEC.XIX-XXI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE:

15 locuri fără taxă

2 locuri pentru românii de pretutindeni (din care 1 loc cu bursă)

33  locuri cu taxă

ANTROPOLOGIE ŞI ISTORIE EUROPEANĂ:

15 locuri fără taxă

2 locuri pentru românii de pretutindeni(din care 1 loc cu bursă)

33 locuri cu taxă.

Oferta educaţională 2014 – 2015

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: Istorie; Ştiinţe politice; Relaţii internaţionale şi studii europene.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: Relaţii internaţionale în sec.XIX-XXI.Istorie şi diplomaţie; Antropologie şi istorie europeană.

Criterii de admitere

PROGRAMELE DE LICENŢĂ (Istorie, Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene) – concurs de dosare: media de bacalaureat – 100 %.
Criterii de departajare:
1. Nota la disciplina Limba şi literatura română, de la examenul de bacalaureat;
2. Nota obţinută la disciplinele din pachetul opţional, de la examenul de bacalaureat.
PROGRAMELE DE MASTERAT – concurs de dosare: media obţinută la examenul de licenţă – 100 %.
Criterii de departajare:
Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă.

Taxe

Taxe de şcolarizare: Licenţă – 2600 ron; Master – 2700 ron.
Taxe admitere 2014: Înscriere – 100 ron; Înmatriculare – 50 ron.

Calendar Admitere

Perioada de înscriere: 14.07.2014.-25.07.2014, orele – 9.00-17.00; sâmbată – 9.00-12.00; duminică – 9.00-12.00. Înscrierile se fac la Campus – Corp A, sala 116, etaj 1.

 

[icon name=”icon-globe”]Website: http://isp.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Litere

Admitere 2014 – luna septembrie

Calendarul admiterii

CALENDAR ADMITERE SEPTEMBRIE 2014

LICENTA
01-10 SEPTEMBRIE – inscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral)
01-14 SEPTEMBRIE – inscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe baza de concurs de dosare
11-14 SEPTEMBRIE – sustinerea probelor de concurs
12 septembrie – proba orala Jurnalism
12 septembrie – proba orala Romana + B
13 septembrie – proba orala Engleza + B, Limbi Moderne Aplicate si Studii Americane
13 septembrie – proba orala Franceza
13 septembrie – proba scrisa Jurnalism
14 SEPTEMBRIE – afisarea rezultatelor
15-16 SEPTEMBRIE – inmatriculari

MASTER
01-14 SEPTEMBRIE – înscrieri
15-16 SEPTEMBRIE – înmatriculari

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENȚA ȘI MASTER

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Studii de licență:

– 12.09.2014, ora 9.00, Campus A, sala SS – proba scrisă de limba română (Jurnalism)

– 12.09.2014, începând cu orele 10, Campus A, parter, sala 034 – proba orală de competență lingvistică la limba română (Română + B)

– 13.09.2014, începând cu orele 9.00, Campus A, etajul I, sala 118 – proba orală de competență lingvistică la limba engleză (Engleză + B)

– 13.09.2014, începând cu orele 9.00, Campus A, etajul I, sala 218 – proba orală de competență lingvistică la limba engleză (Limbi Moderne Aplicate)

– 13.09.2014, începând cu orele 9.00, Campus A, etajul I, sala 136 – proba orală de competență lingvistică la limba engleză (Studii Americane)

– 13.09.2014, începând cu orele 9.00, Campus A, etajul I, sala 130 – proba orală de competență lingvistică la limba franceză (Franceză + B)

– 13.09.2014, începând cu orele 9.00, Campus A, parter, sala 004 – proba orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate și expresivitate (Jurnalism)

– 13.09.2014 – contestații proba scrisă (Jurnalism)

–  14.09.2014 – afișarea rezultatelor

– 15.09 – 16.09.2014 – înmatricularea candidaților declarați admiși

NB – La probele orale candidatii sunt programati în ordine alfabetică, pe intervale orare care vor fi afisate în preziua examenului.

Locuri scoase la concurs – sesiunea septembrie

FACULTATEA de Domeniul de licenta Specializarea Rromi   Români de pretutindeni  Republica Moldova ID/IFR
Locuri bugetate (fără cele pentru rromi)  Locuri cu taxă total cu bursa total cu bursa total cu bursa Locuri cu taxă
Litere Limba și Literatură Limba și literatura română- o limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, turcă, portugheză) 0 49 0 0 0 0 0 0
Limba și Literatură Limba și literatura română- o limbă și literatură modernă (engleză, italiană)

 

 

66Limba și LiteraturăLimba și literatura engleză- o limbă și literatură modern (germana, turca, portugheza)032001100

 

 

 

Limba și LiteraturăLimba și literatura engleză- o limbă și literatură modernă (italiană / franceză)048000000Limba și LiteraturăLimba și literatura franceza- o limbă și literatură modernă (italiana)224000000Limba și LiteraturăLimba și literatura franceza – o limbă și literatură modernă (engleza)120000000Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleza,franceza)016000000Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleza,italiana)016000000Studii CulturaleStudii americane (în limba engleza)131000000 Științe ale comunicăriiJurnalism051001100TOTAL428700220066

Oferta educaţională 2014 – 2015

PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Criteriul de departajare,în cazul mediilor egale, este reprezentat de nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura română. Olimpicii care au obţinut la faza naţională premiile I, II sau III la disciplinele română, engleză sau franceză vor fi admişi pe locurile bugetare, fără examen de admitere, la specializarea A, la care au obţinut premiul respectiv.
DOMENIUL FILOLOGIE
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / italiană / germană/spaniolă / turcă/portugheză) (IF).
Probă orală de competenţă lingvistică la limba română. PONDERE 50%
Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%
Taxă: 3.000 lei
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) (IFR)
Concurs de dosare :Media generală a examenului de la bacalaureat. PONDERE 100%
Taxă: 2.800 lei
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) (IF)
1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%
2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%
Taxă: 3.000 lei
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză) (IF)
1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%
2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%
Taxă: 3.000 lei
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană) (IF)
1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză. PONDERE 50%
2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%
Taxă: 3.000 lei
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză)(IF)
1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză. PONDERE 50%
2. Media generala a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%
Taxă: 3.000 lei
DOMENIUL STUDII CULTURALE
Studii americane (IF)
1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%
2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%
Taxă: 3.000 lei
DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE
Limbi moderne aplicate (engleză – franceză)(IF)
1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%
2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%
Taxă: 3.000 lei
Limbi moderne aplicate (engleză – italiană)(IF)
1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%
2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%
Taxă: 3.000 lei
DOMENIUL ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
Jurnalism(IF)
1.Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şiexpresivitate. PONDERE 50%
2. Probă scrisă la limba română. PONDERE 50%
Taxă: 3.000 lei
PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT
În cazul mediilor egale se va considera drept criteriu de departajare nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.DOMENIUL FILOLOGIE
Studii de românistică
Concurs de dosare: Media licenţei 100%
Taxă: 3.400 lei
Comunicare și discurs intercultural în spațiul european
Concurs de dosare: Media licenţei 100%
Taxă: 3.400 lei
Studii anglo-americane
Concurs de dosare: Media licenţei 100%
Taxă: 3.400 lei
Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european
Concurs de dosare: Media licenţei 100%
Taxă: 3.400 lei
DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE
Traductologie, terminologie, comunicare
Concurs de dosare: Media licenţei 100%
Taxă: 3.400 lei
DOMENIUL ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
Jurnalism regional
Concurs de dosare: Media licenţei 100%
Taxă: 3.400 leiCalendar admitere
Înscrierile se fac în perioada 14 – 22 iulie la Campus Corp A, sala M2, parter. În perioada 14-25 iulie – înscrieri la programele de studii unde nu sunt prevăzute probe de concurs. În zilele de 23 și 24 iulie au loc probele de concurs.
24 iulie – susținere probă orală la specializarea Jurnalism
25 iulie – susținere probă scrisă la specializarea Jurnalism
24-25 iulie – susținere probe orale de competență lingvistică (lb. română, lb. engleză, lb. franceză)
26 iulie – contestații la proba scrisă (specializarea jurnalism)
27 iulie afisarea rezultatelor provizorii

[icon name=”icon-globe”]Website: http://litere.univ-ovidius.ro/admitere

——————————————————————————–

Facultatea de Matematică și Informatică

Locuri scoase la concurs – sesiunea septembrie 2014

FACULTATEA de Domeniul de licenta Specializarea Rromi   Români de pretutindeni  Republica Moldova
Locuri bugetate (fără cele pentru rromi)  Locuri cu taxă total cu bursa total cu bursa total cu bursa
Matematică și Informatică Matematică Matematică și informatică 0 82 1 1 2 2 0 0
Informatică Informatică 0 72 0 0 2 2 2 1
Informatică Informatică (în limba engleză) 0 46
TOTAL 0 200 1 1 4 4 2 1

Oferta educaţională 2014 – 2015

Domeniul de licență – Specializarea

Matematică – Matematică și informatică

Matematică – Matematică

Informatică – Informatică

Informatică –  Computer Science (Informatică în lb.engleză)

Domeniul de masterat – Specializarea     

Matematică – Modelare matematică în finanţe şi analiza economică

Matematică – Matematică didactică

Matematică – Matematică aplicată

Informatică – Medii virtuale multi-modale distribuite

Informatică – Modelare și tehnologii informatice

Criterii de admitere

Concursul de Admitere la studii de licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică – Universitatea „Ovidius” din Constanţa constă în evaluarea datelor din documentele ce alcătuiesc fiecare dosar de concurs. Candidaţii vor fi clasificaţi pe baza mediei de admitere care se calculează după următoarea formulă:

Media de admitere  =  (85xN1+15xN2)/100

N1 = media generală obţinută la examenul de Bacalaureat

N2 = nota la disciplina Matematică sau Informatică obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat.

În cazul mediilor de admitere egale, candidaţii vor fi departajaţi după următoarele criterii de departajare, în ordine:

1. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Matematica/Informatică – scris;

2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română – scris.

3. Data înscrierii şi numărul legitimaţiei de concurs.

Concursul de Admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Matematică şi Informatică – Universitatea „Ovidius” din Constanţa constă în evaluarea datelor din documentele ce alcătuiesc fiecare dosar de concurs. Candidaţii vor fi clasificaţi pe baza mediei de admitere care reprezintă media obţinută de candidat la examenul de licenţă. În cazul mediilor de admitere egale, candidaţii vor fi departajaţi după următoarele criterii de departajare, în ordine:

1. Nota obţinută la prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

2. Nota la proba fundamentală (scris/oral).

Taxe

PROGRAME DE STUDII DE LICENTA (CICLUL I BOLOGNA)
Specializarea TAXA STUDII
Matematica 2.900 RON
Matematica-Informatica 2.900 RON
Informatica 3.300 RON
Informatica in Lb.Engleza (UE, CEE,SEE) 4.500 RON
Informatica in Lb.Engleza (din terte tari UE) 2.990 EUR
PROGRAME DE STUDII MASTERALE (CICLUL II BOLOGNA)
Specializarea TAXA STUDII
Master-Matematica didactica 3.500 RON
Master-Matematici aplicate 3.500 RON
Master-Modelare matematică în finanţe şi analiză economică 3.500 RON
Master-Modelare şi tehnologii informatice 3.500 RON
Master-Medii virtuale multi-modale distribuite 3.500 RON

Calendarul admiterii

Perioada de înscriere

Licenţă: 14 – 25 iulie

Masterat: 14 – 25 iulie şi 1 – 10 septembrie

Program înscriere:

Luni – vineri :  9 :00 – 17 :00; Sâmbătă – duminică:  9:00 – 12:00

Locaţia: sala E1, Rectorat et.I , Blv. Mamaia nr. 124

Test de competenta lingvistica la Limba Engleza pentru 'Computer Science'
Test de competenta lingvistica la Limba Engleza pentru “Computer Science” – FMI- Matematica si Informatica SAMBATA 26 IULIE ORA 10:00 SALA E7 RECTORAT ET.1 BD. MAMAIA 124

OBS: (Candidatii care au pe adeverinta examenului de bacalaureat calificativul de competenta la Lb. Engleza minim B1 vor prezenta o copie „CONFORM CU ORIGINALUL” comisiei de concurs)

[icon name=”icon-globe”]Website: http://math.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Medicină

Admitere 2014 – luna septembrie

Calendarul Admiterii

 12.09.2014, ora 9.00, Campus – corp B – probă de concurs la specializările Medicină și Asistență Medicală Generală

Cifre de școlarizare

Programul de studiu Medicină – 3 locuri cu taxă și 1 loc pentru rromi

Programul de studiu Asistenţă Medicală Generală –  13 locuri cu taxă

Programul de studiu Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 22 locuri cu taxă

Total:  38 de locuri cu taxă și 1 loc pentru rromi.

—-

Oferta educaţională 2014 – 2015

Program de studii universitare de LICENȚĂ:
Domeniul de studiu: Sănătate
Specializări:
Medicină
Asistenţă Medicală Generală
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Program de studii universitare de MASTER:
Domeniul de studiu: Sănătate
Program de studiu:
Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice

Criterii de admitere (actualizat 14.01.2015)

Facultatea de Medicină – Criterii pentru admiterea 2015

La programul de studii Medicină (în limba română), examenul include o probă scrisă, totalizând un număr de 100 de întrebări, din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%); opţiunea este exprimată de candidaţi la înscriere .

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • media de la bacalaureat,
 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.

La programul de studii Asistenţă Medicală Generală examenul include o probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • media de la bacalaureat,
 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Durata probei scrise va fi de 3 ore în cazul programului de studii Medicină (în limba română) şi de 2 ore pentru admiterea la programul de studii Asistenţă Medicală Generală.

La programul de studii Balneofiziokinetoterapie şi recuperare admiterea se face prin concurs de dosar. Criteriul de admitere: media de admitere este media de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat,
 • nota obţinută la a doua probă scrisă la examenul de bacalaureat.

TEMATICĂ şi MANUALE ORIENTATIVE

Pentru proba de BIOLOGIE

 1. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4742 din 21.07.2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

ISBN: 978-973-135-366-1

şi

 1. BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008, Aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4446 din 19.06.2006

Autori: Ionel Roşu, Călin Istrate, Aurel Ardelean

ISBN: 978-973-135-364-7

Pentru proba de CHIMIE ORGANICĂ

Chimie clasa a X-a

 1. Introducere în studiul chimiei organice.
 2. Hidrocarburi: Alcani. Alchene. Alchine. Alcadiene. Arene.
 3. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Alcooli. Acizi carboxilici.
 4. Compuşi organici cu acţiune biologică: Grăsimi. Proteine. Zaharide.

 

Chimie clasa a XI-a

 1. Clasificarea compuşilor organici.
 2. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple: Compuşi halogenaţi. Alcooli. Fenoli. Amine. Compuşi carbonilici. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici.
 3. Reacţii chimice ale compuşilor organici:
 • Reacţii de halogenare.
 • Reacţii de alchilare.
 • Reacţii de nitrare şi sulfonare ale compuşilor aromatici.
 • Reacţii de hidrogenare şi reducere.
 • Reacţii de polimerizare şi copolimerizare.
 • Reacţii de esterificare.
 • Reacţii de hidroliză.
 • Reacţii de condensare şi policondensare.
 • Reacţii de diazotare şi cuplare.
 • Reactii de oxidare.
 1. Izomerie optică.
 2. Caracterul acido-bazic al unor compuşi organici
 3. Compusi organici cu importanţă biologică:
 • Produsi de condensare ai monozaharidelor.

BIBLIOGRAFIE: Toate manualele de chimie de clasa a X-a şi a XI-a, elaborate şi aprobate de Ministerul Educatiei Naţionale în perioada 2009 – 2014.

Pentru proba de FIZICĂ

 1. FIZICĂ – manual pentru clasa a IX-a

Optica Geometrică

Principiile opticii geometrice; Reflexia luminii; Legile reflexiei; Refracţia luminii; Legile refracţiei; Reflexia totală; Prisma optică; Dispersia luminii; Lentile subţiri; Sisteme de lentile; Ochiul; Instrumente optice (Microscopul optic).

 1. FIZICĂ – manual pentru clasa a XI-a

Optică Ondulatorie

Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică; Interferenţa (Dispozitivul Young, Interferenţa localizată. Aplicaţii); Difracţia luminii. Aplicaţii; Polarizarea luminii. Aplicaţii.

 1. FIZICĂ – manual pentru clasa a X-a

Termodinamică

Noţiuni termodinamice de bază; Calorimetrie; Gazul ideal (Ecuaţia termică de stare a gazului ideal, Interpretarea cinetico-moleculară a temperaturii, Energia internă, Ecuaţia calorică de stare a gazului ideal, Legile gazelor ideale); Transformări de stare de agregare; Principiul I al termodinamicii (Căldura şi lucrul mecanic în termodinamică, Enunţuri echivalente ale principiului I al termodinamicii, Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal); Principiul II al termodinamicii (Ciclul Carnot, Entropia, Formulari echivalente ale principiului al II-lea al termodinamicii).

 1. FIZICĂ – manual pentru clasa a X-a

Electricitate

Curent electric (Circuitul electric, Intensitatea curentului electric, Rezistenţa electrică, Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit pasivă, Ampermetrul, Voltmetrul, Dependenţa rezistenţei unui conductor de dimensiunile şi natura conductorului); Tensiunea electromotoare; Legea lui Ohm pentru un circuit simplu; Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit activă; Legile lui Kirchhoff; Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice; Energia şi puterea electrică; Transferul optim de putere; Efectele curentului electric (Efectul termic, Efectul magnetic al curentului electric – Generalitati).

 

Notă: Este valabil orice manual de Fizică aprobat de MEN pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a care conţine programa afişată.

Manuale orientative:

 1. Fizică – Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)
 2. Fizică – Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2004)
 3. Fizică – Manual pentru clasa a X-a (Autori Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi, Editura Niculescu ABC, 2005)
 4. Fizică – Manual pentru clasa a X-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2005)
 5. Fizică – F1 + F2 – Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Octavian Rusu, Livia Dinica, Constantin Traistaru, Constantin Gavrila, Editura Corint 2006)
 6. Fizică – Manual pentru clasa a XI-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura BIC ALL, Bucuresti, 2006)

Taxe
Medicină – 7000 lei
Medicină (în limba engleză) – 5000 euro
Asistență Medicală Generală – 3500 lei
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 4000 lei
Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice – 4000 lei
Taxa de înscriere (candidați români, UE, SEE și CE) – 100 lei
Taxa de înscriere la concursul de admitere cu probe (pentru cetățenii străini la locurile cu taxă pe cont propriu valutar) – 350 euro
Taxa de înscriere la concursul de admitere pe bază de dosar (pentru candidații străini la locurile cu taxă pe cont propriu valutar) – 100 euro
Taxa de înmatriculare (candidați români, UE, SEE și CE) – 50 lei
Taxa de înmatriculare (pentru cetățenii străini pe cont propriu valutar) – 100 euro

Calendar admitere
14 – 22 iulie – înscrieri la sediul Facultății de Medicină (Campus, Corp B),
între orele 9-17 de luni până vineri și între 9-12 în zilele de sâmbătă și duminică;  22.07.2014 – 09:00-15:00.
23 iulie 2014 – susținerea probelor de concurs.

Pentru înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare(Balneofiziokinetoterapie şi recuperare și Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice), înscrierile se fac între 14 și 25 iulie, în același interval orar, cu excepția zilelor:
23 iulie, când intervalul orar este 13 – 17;
25 iulie, când intervalul orar este 13 – 17.

[icon name=”icon-globe”]Website: http://medicina.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Medicină Dentară

Admitere 2014 – luna septembrie

Susţinerea probelor de concurs – programul de studii Medicină Dentară

Data: 12  septembrie 2014, ora 9.00

Calendarul Admiterii

Pentru studenţii români, UE, SEE şi CE

1 – 10 septembrie 2014:  înscrieri pentru programul de studii Medicină Dentară

12  septembrie 2014, ora 9.00: susţinerea probelor de concurs – programul de studii Medicină Dentară

Programul de înscrieri:

9.00 – 16.00 – luni – vineri

9.00 – 12.00 – sâmbătă, duminică

Taxe de înscriere – 100 lei

Locații și centre de înscriere

Facultatea de Medicină Dentară

Adresa:  str. Ilarie Voronca nr.7 , Constanța

Telefon/fax: 0241-545697

Locuri scoase la concurs – sesiunea septembrie 2014

 

FACULTATEA de Domeniul de licenta Specializarea Rromi   Români de pretutindeni  Republica Moldova
Locuri bugetate (fără cele pentru rromi)  Locuri cu taxă total cu bursa total cu bursa total cu bursa
Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară 7 13 0 0 0 0 0 0
Sănătate Tehnică dentară 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 13 0 0 0 0 0 0

Oferta educaţională 2014 – 2015

PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ

Domeniile de studii de licență: Sănătate
Programe de studii de licență: Medicină dentară, Tehnică dentară
Acreditate ARACIS

PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ
Durata – 6 ani
Număr de credite – 360
Concursul constă dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări de biologie şi chimie.
Ponderea întrebărilor va fi: 50 întrebări de biologie şi 50 întrebări de chimie.
Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale: media la examenul de bacalaureat.

PROGRAMUL DE STUDII TEHNICĂ DENTARĂ
Durata – 3 ani
Număr de credite – 180
Concursul constă dintr- o probă de aptitudini, care constă în modelaj din gips după model dat.
Modalitatea de calculare a mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale: media examenului de bacalaureat.

Taxe

Pentru anul universitar 2014 – 2015:
PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ
studenţi români – MD I– 7 000 lei
studenţi străini – MD I – 5 000 EURO
PROGRAMUL DE STUDII TEHNICĂ DENTARĂ – TD I – 4500 lei
Taxe de admitere – 100 lei.

Calendar Admitere

Pentru studenţii români, UE, SEE şi CE
14-20 iulie 2014   înscrieri pentru programele de studii Medicină Dentară și Tehnică Dentară
21 iulie 2014   susţinerea probei de concurs  – programul de studii Tehnică Dentară
23 iulie 2014   susţinerea probelor de concurs  – programul de studii Medicină Dentară

Pentru studenţii străini din UE, SEE, CE şi state terţe UE, pe locuri cu taxă pe cont propriu valutar
15 iunie – 25 iulie 2014 depunerea dosarelor candidaţilor
24 septembrie afişarea listei cu candidaţii care au primit scrisoarea de acceptul la studii/atestatul de recunoastere, condiție de participării la probele de concurs
25 – 29 septembrie 2014  susţinerea probelor de concurs.

Locații și centre de înscriere
Facultatea de Medicină Dentară
Adresa:  str. Ilarie Voronca nr.7 , Constanța
Telefon/fax: 0241-545697

[icon name=”icon-globe”]Website: http://md.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Admitere 2014 – luna septembrie

Calendarul admiterii la programele de Masterat din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, sesiunea septembrie 2014, se modifica astfel:
20.09.2014-ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
21.09.2014-susținerea probei de admitere (proba Interviu);
22.09.2014-afișarea rezultatelor concursului de admitere.

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014 

Studii de masterat:

Domeniul: Psihologie

Proba tip interviu – prezentarea unui proiect de cercetare științifică

­13.09.2014, ora 9.00

Sala P54, CAMPUS A

Domeniul de masterat­ Științele Educației

­13.09.2014, ora 9.00

Sala 215, CAMPUS A

­14.09.2014: afișarea rezultatelor

 

LOCURI VACANTE

 

DOMENIUL DE LICENȚĂ PROGRAMUL DE LICENȚĂ Locuri disponibile pentru sesiunea de admitere septembrie 2014
ZI,fără taxă ZI,cu taxă
Psihologie Psihologie 5
Științele educației Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Psihopedagogie specială 27
Asistență socială Asistență socială 35
TOTAL 67

Oferta educaţională 2014 – 2015

STUDII DE LICENŢĂ

DOMENIUL DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA
PSIHOLOGIE Psihologie
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Psihopedagogie specială
Pedagogie-învăţământ primar şi preşcolar
ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială

 

STUDII DE MASTERAT

DOMENIUL DE MASTERAT SPECIALIZAREA
PSIHOLOGIE Psihodiagnosticul complex al personalităţii
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Management educaţional
Strategii de comunicare și învățare eficientă în învățământul primar
Terapii si compensare in tulburările de comunicare

Criterii de admitere

STUDII DE LICENŢĂ

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri aprobate.

Media de concurs se calculează astfel:

-100%- media Examenului de BACALAUREAT (CONCURS DE DOSARE)

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a) nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

b)  nota obţinută la examenul de bacalaureat  la proba specifică profilului după cum urmează:

pentru profilul real din filiera teoretică: proba la matematică;

pentru profilul umanist din filiera teoretică: proba la o limbă de circulaţie internaţională;

pentru filiera tehnologică: probă scrisă disciplinară specifică profilului;

pentru filiera vocaţională: proba scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării.

Pentru domeniul Ştiinţele educaţiei, specializarea Pedagogie învăţământ primar şi preşcolar candidaţii vor susține Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, Desen, Educaţie fizică şi Muzică, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

STUDII DE MASTERAT

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri aprobate.

Media de concurs se calculează astfel:

-50%- media probei orale sub formă de INTERVIU- prezentarea unui proiect de cercetare ştiinţifică.

-50%-media Examenului de LICENŢĂ

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat, aceştia sunt declaraţi admişi dacă numărul suplimentar de locuri nu depăşeşte 2% din numărul de locuri repartizate iniţial pe facultăţi sau pe universitate. În situaţia în care sunt necesare mai multe locuri suplimentare, pentru încadrarea în sporul de 2%, se apelează la criterii de departajare:

a) în baza notelor obţinute la proba de concurs-INTERVIU, în ordinea descrescătoare a acestora;

b) în baza mediei Examenului de LICENŢĂ

c) în baza notei obținute la Elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

 

Taxe

DOMENIUL DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA TAXE DE ŞCOLARIZARE/an de studiu
PSIHOLOGIE PSIHOLOGIE 2900 RON
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 2600 RON
PEDAGOGIE- învăţământ primar şi preşcolar 2900 RON
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASISTENŢĂ SOCIALA 2600 RON

 

DOMENIUL DE MASTERAT SPECIALIZAREA TAXE DE ŞCOLARIZARE/an de studiu
PSIHOLOGIE PSIHODIAGNOSTICUL COMPLEX AL PERSONALITĂŢII 3300 RON
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 3300 RON
STRATEGII DE COMUNICARE ȘI ÎNVĂȚARE EFICIENTĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 3300 RON
TERAPII SI COMPENSARE IN TULBURĂRILE DE COMUNICARE 3300 RON

 

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2014

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

14 – 24 iulie 2014– înscrieri pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

14 – 25 iulie 2014– înscrieri pentru specializările Asistență socială, Psihologie, Psihopedagogie specială

25 iulie 2014 – desfășurarea probelor eliminatorii pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

14 – 25 iulie 2014– înscrieri toate specializările

Sesiunea Septembrie 2014

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

1 – 10 septembrie 2014– înscrieri pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

1 – 14 septembrie 2014– înscrieri pentru specializările Asistență socială, Psihologie, Psihopedagogie specială

11 septembrie 2014  – desfășurarea probelor eliminatorii pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

1 – 10 septembrie 2014           – înscrieri toate specializările

13 septembrie 2014  – desfășurarea interviului

Înscrierile la concursul de admitere la Facultatea de psihologie şi ştiinţele educaţiei se desfăşoară în Campus Corp A, sala P55, parter.

[icon name=”icon-globe”]Website: http://pse.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Admitere 2014 – luna septembrie

Calendarul Admiterii

Studii de licență:

–          01.09 – 14.09.2014 – perioada de înscriere

–          15.09.2014 – afișarea rezultatelor intermediare

–          16.09. – 17.09.2014 – înmatricularea candidaților declarați admiși

–          18.09.2014 – afișarea rezultatelor finale

Studii de masterat:

–          01.09 – 14.09.2014 – perioada de înscriere

–          15.09.2014 – proba – interviu

–          16.09 – 17.09.2014 – înmatricularea candidaților declarați admiși

18.09.20174 – afișarea rezultatelor finale

Locuri scoase la concurs – sesiunea septembrie 2014

Specializare Fără taxă Cu taxă
Biologie 22
Ecologie şi protecţia mediului 84
Ştiinţa mediului 2 92
Agricultură – Zi 9
Agricultură IFR 3
Horticultură 20
Geografie 25
Geografia turismului 91
Inginerie economica in agricultura 60
2 406

 

Oferta educaţională 2014 – 2015

Domeniul de licenta Specializare Forma de invatamant Durata
AGRONOMIE Agricultura ZI 4 ani
Agricultura IFR 4 ani
BIOLOGIE Biologie Zi 3 ani
GEOGRAFIE Geografie Zi 3 ani
Geografia turismului Zi 3 ani
HORTICULTURA Horticultura Zi 4 ani
STIINTA MEDIULUI Ecologie si protectia mediului Zi 3 ani
Stiinta mediului Zi 3 ani
AGRONOMIE Agricultura ecologica Zi 2 ani
Sisteme de agricultura si monitorizarea zonelor vulnerabile la seceta Zi 2 ani
Controlul si monitorizarea produselor agricole Zi 2 ani
BIOLOGIE Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene Zi 2 ani
Conservarea biodiversitatii Zi 2 ani
STIINTA MEDIULUI Analiza si evaluarea impactului de mediu Zi 2 ani
Dezvoltarea durabila in zona costiera si valorificarea eco-turistica a spatiului litoral Zi 2 ani

Criterii de admitere

Pentru toate specializarile – concurs de dosare. Media de admitere – media la Bacalaureat. Criterii de departajare – la medie egală:

Criteriul 1 pentru toate specializările – media obținută la limba română la examenul de bacalaureat.

Criteriul 2 pentru specializările:

–  Agricultură, Agricultură FR, Horticultură – nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, în ordinea precizată;

–  Biologie, Ecologie, Știința mediului – nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina biologie;

–  Geografie, Geografia turismului – nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina geografie.

Criterii specifice olimpicilor: locul I, II și III de la olimpiadele naționale intră fără concurs de admitere, pe loc fără taxă.

Taxe

Taxa  înscriere (depunere dosar) -100 lei

Taxa înmatriculare -50 lei

Taxă școlarizare:

Studii de licență

Specializarea Biologie -3350 lei

Specializarea Ecologie și protecția mediului -3350 lei

Specializarea  Știința mediului -3350 lei

Specializarea  Geografie – 3100 lei

Specializarea  Geografia Turismului – 3100 lei

Specializarea  Agricultură – 3350 lei

Specializarea  Agricultură F.R. – 3350 lei

Specializarea Horticultură – 3350 lei

Studii de masterat

Domeniul Biologie  – 3450 lei

Domeniul Știința mediului – 3450 lei

Domeniul Agronomie – 3450 lei

Calendar admitere

14-25 Iulie 2014 – perioada de înscrieri

26 Iulie  2014  –  afișarea rezultatelor ( candidații admiși sunt obligați să verifice mediile în termen de 24 ore).

Înscrierile la Facultatea de Știinte ale Naturii și Științe Agricole pentru studii de licență și masterat se vor face în Campus, corp B, sala P.20-parter.

[icon name=”icon-globe”]Website: http://snsa.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Admitere 2014 – luna septembrie

Locuri scose la concurs

Studii de licenta

Specializarea Nr. locuri fara taxa Nr. locuri cu taxa Taxa
Chimie 29+1 loc romani de pretutindeni 3500 lei
Prelucrarea Petrolului si Petrochimie 1 rrom 3500 lei
Chimie alimentara si tehnologii biochimice 2 3 3500 lei
Fizica tehnologica 14 2+1 loc romani de pretutindeni 3500 lei

 

Studii de masterat

Specializarea Nr. locuri fara taxa Nr. locuri cu taxa Taxa
Chimia si managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul 20 30 4000 lei
Tehnologia si managementul prelucrarii petrolului 20 30 4000 lei
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile 15 35 4000 lei

 

Calendar admitere studii de licenta:

Perioada inscriere 1 septembrie-14 septembrie 2014

Afisarea rezultatelor 15 septembrie 2014

Inmatriculari 15,16 septembrie 2014

 

Calendar admitere studii de masterat:

Perioada inscriere  1 septembrie-14 septembrie 2014

Afisarea rezultatelor  15 septembrie 2014

Inmatriculari  15,16 septembrie 2014

Oferta educaţională 2014 – 2015

Studii universitare de licenţă:

Domeniul: Stiinte ingineresti aplicate (4 ani-zi)

Specializarea: FIZICA TEHNOLOGICĂ

Probe: Media generală a examenului de Bacalaureat

Domeniul: Inginerie Chimică (4 ani-zi)

Specializari:

-PRELUCRAREA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

-CHIMIE ALIMENTARĂ ȘI TEHNOLOGII BIOCHIMICE

Probe: Media generală a examenului de Bacalaureat

Domeniul: Chimie (3 ani-zi)

Specializarea: CHIMIE

Probe: Media generală a examenului de Bacalaureat

 

Studii universitare de masterat

Domeniul: Chimie (2 ani-zi)

Specializarea: CHIMIA si MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR de CONSUM si a MEDIULUI

Probe: Media Examenului de Licenta

Domeniul: Inginerie Chimică (2 ani-zi)

Specializarea: TEHNOLOGII si MANAGEMENT in PRELUCRAREA PETROLULUI

Probe: Media Examenului de Licenta

Domeniul: Inginerie civilă (2 ani-zi)

Specializarea: INGINERIA SISTEMELOR CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ

Probe: Media Examenului de Licenta

Taxe

Taxa de înscriere licenţă/masterat – 100 Lei

Taxa de înmatriculare – 50 Lei

Taxa de şcolarizare licenţă /an – 3500 Lei

Taxa de şcolarizare masterat /an – 4000 Lei

Calendarul admiterii

Înscrierile au loc la sala  E2. Intrarea principală, Etaj I.

Program înscrieri:

Luni – Vineri:   9 – 17

Sâmbată: 9 – 12

Duminică: 9 – 12

14-25 iulie – Perioada de înscrieri (licență și master)

26 iulie – Afişarea rezultatelor (licență)

26-29 iulie – înmatriculări (licență)

30 iulie  – Afişarea rezultatelor finale (licență)

[icon name=”icon-globe”]Website: http://fsai.univ-ovidius.ro/

——————————————————————————–

Facultatea de Științe Economice

Admitere 2014 – luna septembrie

Calendarul admiterii

STUDII DE LICENŢĂ

Înscrierile la concursul de admitere se fac în perioada 1-14 septembrie (inclusiv), la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Aleea Universitatii nr.1 (Campus, corp A), în următoarele centre: Sala E 150 – Etajul I; după următorul orar:

•     9:00 – 17:00 – în zilele lucrătoare;

•     9:00 – 12:00 – sâmbăta şi duminica.

Începând cu data de 1 septembrie 2014 candidaţii au obligaţia de a se informa zilnic, în ceea ce priveşte desfăşurarea admiterii, din anunţurile şi listele afişate la avizierele facultăţii până la afişarea listelor definitive.

Candidaţii declaraţi admişi în învăţământul universitar de licenţă vor fi înscrişi în baza unei cereri de înmatriculare, depuse la secretariatul facultăţii unde au fost declaraţi admişi.

Cifre de școlarizare

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 2014 – sesiunea septembrie

Domeniul de licenţă Specializarea Cifra de Şcolarizare Durată studii
Fărătaxă Cutaxă Tineri RM Români de pretutindeni CPV
din care rrom zi ID Total din care cu bursă Total din care cu bursă
Administrarea Afacerilor Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 26 20 10 4 5 3 ani
Economia Firmei 45 3 3 ani
Economie şi Afaceri Internaţionale Afaceri Internaţionale 32 46 10 6 5 3 ani
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 24 37 5 3 ani
Finanţe Finanţe şi Bănci 25 45 10 4 5 3 ani
Marketing Marketing 1 1 57 3 3 ani
Management Management 47 1 3 3 ani
TOTAL 1 1 256 148 1 30 14 29
Legendă: ID=învăţământ la distanţă, Tineri RM=locuri finanţate de la bugetul de stat alocate tinerilor din Repubilica Moldova cu bacalaureat în România,Români de pretutindeni=locuri finanţate de la bugetul de stat alocate românilor de pretutindeni, CPV = cetăţeni extracomunitari pe cont propriu valutar

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 2014 – sesiunea iulie – septembrie

Domenii universitare de master Program de studii universitare de masterat Tip masterat Cifra de şcolarizare Duratastudii(semestre)
fără taxă cu taxă Români de pretutindeni CPV*
fără taxă din care:cu bursă
Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii Cercetare 19 31 1 4
Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri Profesional 19 31 1 4
Asigurarea Calităţii în Afaceri Profesional 14 36 1 4
Economie şi Afaceri Internaţionale Administrarea Afacerilor Internaţionale Cercetare 10 39 1 1 1 4
Politici Europene de Dezvoltare Regională Profesional 10 39 1 1 1 4
Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale Profesional 6 44 1 4
Contabilitate Contabilitatea şi Auditul Afacerilor Cercetare 9 41 1 4
Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor Profesional 8 42 1 4
Finanţe Pieţe de Capital Profesional 10 39 1 1 4
Finanţe Corporative şi Bănci Cercetare 10 39 1 1 4
TOTAL 115 381 4 2 10

Oferta educaţională 2014 – 2015

Studii universitare de licenţă

 Domeniul de licenţă Specializarea Statut (Acr./Aut.) Formă de învăţământ Nr. de credite Durata oficială
Administrarea afacerilor   Economia firmei AP Zi 180 3 ani
Economia comerţului, turismului şi serviciilor A Zi 180 3 ani
Economia comerţului, turismului şi serviciilor A ID 180 3 ani
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale A Zi 180 3 ani
Afaceri internationale A ID 180 3 ani
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A Zi 180 3 ani
Contabilitate şi informatică de gestiune A ID 180 3 ani
Finanţe Finanţe şi bănci A Zi 180 3 ani
Finanţe şi bănci A ID 180 3 ani
Marketing Marketing A Zi 180 3 ani
Management Management A Zi 180 3 ani
Legendă: A=acreditată, AP=autorizată, ID=învăţământ la distanţă

Studii universitare de masterat

Domeniul: Economie şi afaceri internaţionale
Administrarea afacerilor internaţionale acreditat 4 semestre
Politici europene de dezvoltare regională acreditat 4 semestre
Managementul riscului în afaceri internaţionale acreditat 4 semestre
Domeniul: Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii acreditat 4 semestre
Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri acreditat 4 semestre
Asigurarea calităţii în afaceri acreditat 4 semestre
Domeniul: Contabilitate
Contabilitatea şi auditul afacerilor acreditat 4 semestre
Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor acreditat 4 semestre
Domeniul: Finanţe
Pieţe de capital 4 semestre
Finanţe corporative şi bănci 4 semestre

Criterii de admitere

Învățământul de licență

Admiterea candidaţilor la cursuri de zi (fără taxă, cu taxă) se face prin concurs de dosare în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.  Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte. Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.  În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se apelează la două criterii de departajare în următoarea ordine:

1. media anilor de liceu

2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română.

Selecţia candidaţilor se va face prin alunecare, în ordinea mediilor şi opţiunilor pe domenii şi forme de învăţământ:

• învăţământ de zi fără taxă,

• învăţământ de zi cu taxă,

• învăţământ la distanţă (I.D.) cu taxă,  în cazul în care candidatul optează pentru această formă de învăţământ în cererea de înscriere şi atunci când rămân locuri neocupate de către candidaţii care au optat numai pentru ID.

Rezultatul concursului, astfel stabilit, rămâne definitiv pe domenii şi specializări, indiferent de modificările care vor surveni ulterior, prin retragerea candidaţilor declaraţi admişi.

Învăţământ masteral

Admiterea candidaţilor la învăţământ masteral (cursuri de zi – fără taxă, cu taxă)se face prin concurs de dosare. Media de admitereeste media obţinută de candidat la examenul de licenţă. Departajarea candidaţilor care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcţie de următoarele criterii:

1.media anilor de licenţă

2. nota obţinută în cadrul examenului de licenţă la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

Frecventarea simultană a doua masterate de către aceeaşi persoană este posibilă, dar în acest caz numai una dintre ele poate fi subvenţionată de la bugetul de stat.

Programele masterale de cercetare pot fi urmate numai de absolvenţii de licenţă ai facultăţilor de profil economic. Masterele din domeniul Contabilitate scutesc absolvenții de examenul de admitere CECAR.

Taxe

STUDII DE LICENŢĂ

TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei pentru depunerea dosarului care conţine  exprimarea opţiunilor la primul domeniu de licenţă ales.  Pentru restul opţiunilor se percepe o taxa de 20 lei pentru fiecare domeniu de licenţă. Sumele plătite nu se restituie în nicio situaţie.

TAXA DE  ÎNMATRICULARE

Taxa de inmatriculare este în cuantum de 50 lei pentru toate programele de studii.

TAXA DE ŞCOLARIZARE

La Facultatea de Ştiinte Economice taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014-2015 este:

Licenţă (toate specializările), învăţământ de zi – 2700 lei

Licenţă (toate specializările), învăţământ la distanţă – 2300 lei.

STUDII DE MASTERAT

TAXĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea pentru ciclul II – studii universitare de masterat se organizează în domeniile universitare de master acreditate.  Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei pentru exprimarea opţiunilor la primul domeniu de master ales. Pentru restul opţiunilor se percepe o taxă de 20 lei pentru fiecare domeniu de master. Sumele plătite nu se restituie în nicio situaţie.

TAXA DE  ÎNMATRICULARE

Taxa de inmatriculare este în cuantum de 50 lei pentru toate programele de studii.

TAXA DE ŞCOLARIZARE

La Facultatea de Ştiinte Economice taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014-2015 este:

Masterat (toate specializările), învăţământ de zi – 3000 lei.

Studenţii din anul I, studii cu taxă, trebuie să achite taxa de şcolarizare în următoarele tranşe:

Calendarul admiterii

STUDII DE LICENŢĂ

Înscrierile la concursul de admitere se fac în perioada 14-25 iulie (inclusiv), la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Aleea Universitatii nr.1 (Campus, corp A), în următoarele centre:

Sala E 150 – Etajul I;

Sala A 02 (Aula 2) – Etajul I.

după următorul orar:

•     9:00 – 17:00 – în zilele lucrătoare;

•     9:00 – 12:00 – sâmbăta şi duminica.

Dacă vor rămâne locuri vacante după prima sesiune (iulie) se poate organiza a doua sesiune de admitere, în luna septembrie. Concursul de admitere se va susţine în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune. Înscrierile se vor face în perioada 01-14 septembrie (inclusiv) în spaţiile care vor fi stabilite de conducerea facultăţii, după acelaşi orar ca în luna iulie.

STUDII DE MASTER

Înscrierile la concursul de admitere se fac în perioada 14-25 iulie (inclusiv) şi în perioada 01-14 septembrie (inclusiv), la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Aleea Universitatii nr.1 (Campus, corp A),în următoarele centre:

Sala E 150 – Etajul I;

Sala A 02 (Aula 2) – Etajul I.

după următorul orar:

•     9:00 – 17:00 – în zilele lucrătoare;

•     9:00 – 12:00 – sâmbăta şi duminica.

Rezultatele concursului de admitere se vor afişa după încheierea perioadei de înscriere din luna septembrie.

[icon name=”icon-globe”]Website: http://stec.univ-ovidius.ro

——————————————————————————–

Facultatea de Teologie

Admitere 2014 – luna septembrie

Calendarul Admiterii

Studii de licență:

Specializarea Teologie pastorală (test grilă):

–  12.09.2014 – interviu și aptitudini

–  12.09.2014 – proba scrisă (grilă)

Specializările: Teologie didactică, Teologie ortodoxă – Asistență socială, Muzică religioasă (concurs de dosare):

   -12.09.2014 – interviu și aptitudini

Locuri scoase la concurs – sesiunea septembrie

FACULTATEA de Domeniul de licenta Specializarea Rromi   Români de pretutindeni  Republica Moldova ID/IFR Cont propriu valutar
Locuri bugetate (fără cele pentru rromi)  Locuri cu taxă total cu bursa total cu bursa total cu bursa Locuri cu taxă
Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală 0 91 0 0 0 0 0 0

 

 

 

5TeologieTeologie ortodoxă didactică1227110000TeologieTeologie ortodoxă Asistenta sociala620110000MuzicaMuzică religioasă260110000TOTAL431383300005

Oferta educaţională 2014 – 2015

STUDII DE LICENŢĂ

Specializări:

Teologie ortodoxă pastorală

Teologie ortodoxă didactică

Teologie ortodoxă asistenţă socială

Muzică religioasă

 

STUDII DE MASTERAT

Specializări:

Teologie – Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

Teologie – Exegeză biblică

Teologie – Pastoraţie şi viaţă liturgică

Managementul turismului religios

Criterii de admitere

Concurs de dosare, pe baza mediei de bacalaureat, la specializările Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă – Asistenţă socială, Muzică religioasă.

Departajările, în caz de egalitate de medii de admitere, se vor realiza pe baza notei de la probele de bacalaureat scrise la următoarele discipline: Învăţătură de credinţă, Limba română.

Pentru admitere la specializările Teologie Ortodoxă Pastorală şi Muzică religioasă se vor susţine probe de aptitudini, notate cu admis/respins.

Pentru admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală se vor lua în consideraţie media de la bacalaureat şi rezultatul de la proba scrisă (test grilă), susţinut la disciplina Învăţătură de credinţă (Dogmatica).

Taxe

TAXE ŞCOLARIZARE 2014 – 2015

Domeniul de studii universitare Ciclul de studii universitare Specializarea /durata / nr. credite Forma de învăţământ (IF, ID, IFR) Taxa de şcolarizare
Teologie Licenţă Teologie ortodoxă pastorală / 4 ani / 240 credite IF 2600 ron
Teologie Licenţă Teologie ortodoxă didactică / 3 ani / 180 credite IF 2500 ron
Teologie Licenţă Teologie ortodoxă  asistenţă socială / 3 ani / 180 credite IF 2500 ron
Artă (Muzică) Licenţă Muzică religioasă / 3 ani / 180 credite IF 2500 ron
Teologie Masterat Teologie / 2 ani / 120 credite IF 2800 ron

Taxa de înscriere admitere licenţă / master – 100 ron.

Taxa de înmatriculare licenţă / master – 50 ron

Calendar Admitere

1. Teologie ortodoxă pastorală

–          14 – 22 iulie 2014   înscrierea candidaţilor

–          23 iulie 2014  interviu + proba aptitudini

–          25 iulie 2014  proba scrisă (grilă) la Teologie dogmatică ortodoxă (temele sunt postate  pe site-ul Facultăţii de Teologie);

2. Teologie  ortodoxă didactică

    Teologie  ortodoxă asistenţă socială

    Muzică religioasă

–          14 – 24 iulie 2014  înscrierea candidaţilor

–          25 iulie 2014  interviu + proba aptitudini

3. MASTERAT:

– înscrieri în perioada 14 – 25.07.2014 şi 1 – 14.09.2014 (concurs de dosare).

LOCAŢIA CENTRULUI DE ÎNSCRIERE: SALA 037 – CAMPUS, CORP A, PARTER.

[icon name=”icon-globe”]Website: http://teologie.univ-ovidius.ro

—————————————————————————

GHIDUL CANDIDATULUI

PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENŢĂ

(candidaţi cu cetăţenie română)

CADRUL GENERAL

În anul universitar 2014/2015 admiterea în învăţământul superior în Universitatea „Ovidius” din Constanţa se organizează astfel: studii universitare de licenţă organizate pe domenii de studiu la forma de învăţământ zi (IF) pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă, studii universitare de licenţă organizate pe domenii de studiu la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) pe locuri în regim cu taxă.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent. Candidatul declarat admis poate beneficia de finanţarea de la bugetul de stat, pentru un singur program de licenţă. Candidatul admis la mai multe domenii de studiu pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru domeniul/programul de studiu la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat.

Pentru domeniile de studiu la care se organizează concurs de admitere cu probe de verificare a cunoştinţelor se vor lua în considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele şi clasele de liceu, promoţia 2014, din conţinutul cărora se stabilesc subiectele.

Concursul de admitere se organizează în două sesiuni, iulie şi septembrie. Cea de-a doua sesiune se organizează în cazul în care, în urma primei sesiuni (iulie) – după afişarea rezultatelor, în urma contestaţiilor şi după eventuala redistribuire a candidaţilor – au rămas neocupate locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau locuri cu taxă. Eventualele locuri rămase neocupate după a doua sesiune de admitere se anulează.

Începând cu data de 9 iulie 2014 candidaţii au obligaţia de a se informa zilnic, în ceea ce priveşte desfăşurarea admiterii, pe site-ul universității și la avizierele facultăţilor până la afişarea listelor definitive.

Cetăţenii români care şi-au efectuat studiile liceale în alte ţări pot participa la concursul de admitere după obţinerea Atestatului de recunoaştere a studiilor în vederea admiterii la studii universitare de licenţă. Pentru eliberarea Atestatului, candidaţii îşi pot depune personal dosarul la Ministerul Educaţiei Naţionale – Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor sau îşi pot depune dosarul la  din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, înainte de înscrierea la concursul de admitere.

Candidaţii care depun dosarului în vederea obținerii Atestatului de recunoştere a studiilor efectuate  vor prezentadovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului de 50 lei către Ministerul Educației Naționale (pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii) și  dovada plăţii taxei de procesare către Universitatea ”Ovidius” din Constanța de 50 lei.

Taxa de evaluare (http://www.cnred.edu.ro/) se poate achita prin Ordin de plată sau Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă (în original sau copie legalizată), sau cu adeverinţă de bacalaureat (pentru promoţia 2014) care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susţinute)a examenului de bacalaureat nuvor fi înscrişi la concursul de admitere (având în vedere că media de bacalaureat se ia în considerare în calculul mediei de admitere la concurs pe bază de dosare, sau poate să se ia în considerare la calculul mediei finale de concurs la programele de studii unde se organizează admitere cu probe de verificare a cunoştinţelor. Totodată notele de la probele de bacalaureat pot reprezenta criterii de departajare la medii egale).

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență, pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau notele din anii de studii.

Media minimă de admitere este 5,00 (cinci).

Absolvenţii promoţiei 2014 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip care atestă promovarea examenului de bacalaureat şi notele obţinute la probele susţinute, eliberată de către secretariatele liceelor, cu semnătura directorului instituţiei respective şi ştampila rotundă în care să fie specificată în clar media de bacalaureat şi mediile la probele susţinute.

Pentru înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor români, la ciclul universitar de licenţă, sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

 1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
 2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 4. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2014, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;
 5. foaia matricolă în original/copie legalizată;
 6. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL).
 7. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 8. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 9. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 10. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
 11. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

Dosarele cu acte se vor depune la centrele de înscriere/admitere de la sediile facultăţilor la care doresc să candideze.

Nu se acceptă acte trimise pe fax, e-mail sau prin poştă.

În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la forma de studii fara taxă, care au fost înscriși pe baza adeverinței tip, se obligă să aducă la dosar diploma de bacalaureat în original.

Nedepunerea diplomei de bacalaureat în original, în termen de 48-120 de ore, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat de la buget.

În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la forma de studii cu taxă se obligă să aducă la dosar diploma de bacalaureat în original/copie legalizată, în termen de 48-120 de ore de la afișarea rezultatelor.

Nerespectarea termenului, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului ocupat prin concursul de admitere.

În cazul programelor de studiu la care se organizează concurs de admitere cu probe de verificare a cunoştinţelor, facultăţile, prin metodologiile proprii de admitere, își stabilesc criteriile de departajare.

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi ca în maxim 48-120 ore (în funcție de metodologia proprie a fiecărei facultăți) de la fiecare afişare a rezultatelor concursului de admitere în domeniul de studiu de licenţă la care au concurat în Universitatea „Ovidius” din Constanța, să-şi definească opţiunea de înmatriculare, în scris, la secretariatele facultăţilor dar nu mai târziu de 31 iulie 2014. Odată cu depunerea cererii de înmatriculare, se depune și contractul de studii cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa care va fi anexat la dosarul personal al studentului. Candidaţii admişi la studii cu taxă vor prezenta dovada achitării a 40% din taxa anuală de şcolarizare. Suma plătită este nerambursabilă în caz de retragere.

Candidaţii care până la data de 31 iulie 2014 inclusiv, nu vor depune documentele solicitate la alineatul de mai sus, îşi vor pierde locul.

Candidaţilor declaraţi respinşi sau celor care renunţă la locul obţinut prin admitere li se pot restitui, la cerere, actele depuse la înscriere.

Candidatul care îşi retrage actele înainte de afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere este eliminat din concurs; în această situaţie, secretariatul consemnează data retragerii în Registrul Special de Admitere 2014.

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor iniţiale ale concursului.

Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

———————————–

GHIDUL CANDIDATULUI

PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT

(candidaţi cu cetăţenie română)

CADRUL GENERAL

În anul universitar 2014/2015 admiterea în învăţământul superior în Universitatea „Ovidius” din Constanţa se organizează astfel: studii universitare de masterat la forma de învățământ zi (IF) pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă.

Un candidat declarat admis poate urma un singur program de studiu pe loc finanţat de la bugetul de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe programe de studiu pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru programul de masterat la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior.

În anul 2014, înscrierea la concursul de admitere se desfășoară în două sesiuni, iulie şi septembrie. Concursul de admitere se încheie după a doua sesiune de înscriere, cu afișarea rezultatelor.

Concursul de admitere pentru ciclul II – studii universitare de masterat se va desfăşura conform Metodologiilor proprii fiecărei facultăţi.

Candidaţii au obligaţia de a se informa zilnic, în ceea ce priveşte desfăşurarea admiterii, pe site-ul universității și la avizierele facultăţilor până la afişarea listelor definitive.

Cetăţenii români care şi-au efectuat studiile universitare de licenţă în alte ţări pot participa la concursul de admitere după obţinerea Atestatului de recunoaştere a studiilor în vederea admiterii la studii universitare de masterat. Pentru eliberarea Atestatului, candidaţii îşi pot depune personal dosarul la Ministerul Educaţiei Naţionale – Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor, sau îşi pot depune dosarul la centrul de înscriere din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa înainte de înscrierea la concursul de admitere.

Candidaţii care depun dosarului în vederea obținerii Atestatului de recunoştere a studiilor efectuate  vor prezentadovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului de 50 lei către Ministerul Educației Naționale (pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii) și  dovada plăţii taxei de procesare către Universitatea ”Ovidius” din Constanța de 50 lei.

Taxa de evaluare (http://www.cnred.edu.ro/) se poate achita prin Ordin de plată sau Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Pentru concursul de dosare, media de admitere se stabilește conform metodologiei proprii de admitere a fiecărei facultăți.

Pentru înscrierea la studiile universitare de masterat, facultăţile vor prevedea în Metodologiile proprii de admitere, condiţiile şi documentele necesare ce vor fi afişate la aviziere şi pe internet pe site-ul universității.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul II – universitar de masterat sunt necesare următoarele acte, în dosar plic:

 1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
 2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 4. diploma de bacalaureat în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de masterat vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;
 5. diploma de licenţă în original sau copie legalizată, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2014) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări;
 6. foaia matricolă în original/copie legalizată;
 7. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL).
 8. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 10. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de masterat (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
 12. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

Nu se acceptă acte trimise prin fax, e-mail sau prin poştă.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri alocate pentru fiecare facultate, respectiv domeniu de studiu de masterat.

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi ca în maxim 48-120 (în funcție de Metodologia proprie fiecărei facultăți) ore de la fiecare afişare a rezultatelor concursului de admitere în domeniul de studiu de masterat la care au concurat în Universitatea „Ovidius” din Constanța, să-şi definească opţiunea de înmatriculare, în scris, la secretariatele facultăţilor şi nu mai târziu de 30 septembrie 2013.

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să semneze, odată cu depunerea cererii de înmatriculare, contractul de studii cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa, care va face parte din dosarul personal al studentului.

Candidaţii admişi la studii cu taxă vor prezenta dovada achitării a 40% din taxa anuală de şcolarizare. Suma plătită este nerambursabilă în caz de retragere.

Candidaţilor declaraţi respinşi sau cei care renunţă la locul obţinut prin admitere li se pot restitui, la cerere, actele depuse la înscriere.

——————————————

GHIDUL CANDIDATULUI STRĂIN

PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENŢĂ

CADRUL GENERAL

Pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, fie pe locuri cu taxă în valută. Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de aceşti candidaţi se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul  Ministerului Educaţiei Naţionale.

Cetăţenii străini din state membre ale UE, SEE şi CE pot participa la concursul de admitere după obţinerea Atestatului de recunoaştere a studiilor în vederea admiterii la studii universitare de licenţă. Pentru eliberarea Atestatului, candidaţii îşi pot depune personal dosarul la Ministerul Educaţiei Naţionale – Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor, sau îşi pot depune dosarul la  din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, înainte de înscrierea la concursul de admitere.

Candidaţii care depun dosarului în vederea obținerii Atestatului de recunoştere a studiilor efectuate  vor prezentadovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului de 50 lei către Ministerul Educației Naționale (pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii) și  dovada plăţii taxei de procesare către Universitatea ”Ovidius” din Constanța de 50 de lei.

Taxa de evaluare (http://www.cnred.edu.ro/) se poate achita prin Ordin de plată sau Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Se pot înscrie la concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă cetăţenii străini din state terţe UE pe locurile prevăzute de Consiliul de Administraţie al Universităţii ”Ovidius” din Constanţa pentru studii pe cont propriu valutar. Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de candidaţii străini din statele terțe UE se va realiza de către universitate, cu emiterea Scrisorii de accept de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent.

ADMITERE 2014

În anul 2014 concursul de admitere se organizează în două sesiuni, iulie şi septembrie. Cea de-a doua sesiune se organizează în cazul în care, în urma primei sesiuni (iunie-iulie) – după afişarea rezultatelor, în urma contestaţiilor şi după eventuala redistribuire a candidaţilor – au rămas neocupate locuri cu taxă. Eventualele locuri rămase neocupate după a doua sesiune de admitere se anulează.

Pentru studiile universitare de licență organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA STUDII DE LICENŢĂ

a)     Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE:

 1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
 2. certificatul de naştere, în copie legalizată şi traducere legalizată;
 3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 4. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2014, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată şi traducere legalizată;
 5. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MEN;
 6. foaia matricolă în original/copie legalizată şi traducere legalizată;
 7. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale, la admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;
 8. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. în traducere legalizată, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL). Candidaţii cetăţeni străini au obligaţia să prezinte adeverinţă medicală cu termen de valabilitate de minim 6 luni;
 9. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 10. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 11. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 12. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
 13. copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 14. Declaraţia pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 2) şi Declaraţia cu lista documentelor depuse la dosar (Anexa 3);
 15. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii cetăţeni străini care nu depun dosarele personal;

b)     Pentru cetăţenii din statele terţe UE:

 1. declaraţie pe propria răspundere pentru veridicitatea actelor;
 2. declaraţie cu lista documentelor depuse la dosar;
 3. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MEN;
 4. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (Anexa 1) în două exemplare;
 5. diplomă Liceu/Bacalaureat în original vizată spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilată Haga, împreună cu două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
 6. foaia matricolă aferentă studiilor efectuate la liceu (situaţia şcolară) în original vizată spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilată Haga, împreună cu două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
 7. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale cu nivelul acceptat minim B1 sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituţiile agreate de către Universitatea „Ovidius” din Constanţa;
 8. certificat de naştere în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română (pentru certificatele eliberate în alte ţări);
 9. certificat de căsătorie, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele) în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
 10. copie după paginile 1-4 din paşaport;
 11. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. (şi în traducere legalizată în limba română), eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL). Candidaţii cetăţeni străini au obligaţia să prezinte adeverinţă medicală cu termen de valabilitate de minim 6 luni;
 12. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/C.I.;
 13. copia chitanţei de evaluare a dosarului de 150 EUR;
 14. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii care nu depun dosarele personal;

Următoarele ţări necesită Apostila de la Haga pe Diplomele de liceu: Africa de Sud, Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belize, Belarus, Belgia, Bosnia-Hertzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Capul Verde, Cehia, Cipru, R. P. China, Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Croatia, Danemarca, Comunitatea Dominicana, Republica Dominicana, Ecuador, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fiji, Finlanda, Franta, Georgia, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, Islanda, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesotho, Liberia, Lichtenstein, Luxemburg, F.R. Y. Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Insulele Marshal, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Muntenegru, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Peru, Polonia, Portugalia, Federatia Rusa, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tome & Principe, Seychelles, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, S. U. A., Ucraina, Ungaria, Vanuatu, Venezuela.

Dosarele cu acte se vor depune la centrele de înscriere/admitere de la sediile facultăţilor la care doresc să candideze.

Nu se acceptă acte trimise pe fax, e-mail sau prin poştă.

Candidaţii care, la depunerea dosarului, nu prezintă diploma de Bacalaureat în original, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Pentru candidații străini din statele terțe UE, adeverinţa trebuie vizată spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilată Haga.

PLATA TAXELOR:

La depunerea dosarului pentru locurile pe cont propriu valutar pentru cetățenii din statele terțe UE, este obligatorie prezentarea dovezii plății taxei de analiză și procesare a dosarului (150 EUR). Plata se face la bancă pe baza unei adeverinţe eliberate de Departamentul de Relații Internaționale, sediul Campus, corp A, etaj I, pe numele candidatului înscris la admitere.

După efectuarea plății, candidații sunt rugați să revină la același departament pentru eliberarea adeverinței doveditoare a plății, pe care o vor anexa dosarului de admitere.

Plata taxei pentru înscrierea la concursul de admitere cu probe de concurs este de 350 EURO și urmează aceeași procedură mai sus menționată, dar se face după confirmarea primirii Atestatului de recunoaștere a studiilor sau a Scrisorii de Acceptare la studii de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Plata taxei de înmatriculare, 100 EURO, se face urmând aceeași procedură sus menționată și  numai în cazul în care candidatul a fost admis la studii.

NOTĂ:

Diplomele de bacalaureat din statele menționate mai jos vor fi însoțite de următoarele documente:

Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă.

DESCĂRCAREA DOCUMENTELOR

Descărcarea documentelor pentru completarea dosarului se face de pe site-ul   https://admitere.univ-ovidius.ro/admitere/documente/ , unde veți găsi următoarele formulare:

–         Cererea pentru recunoașterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de licență

–         Cererea pentru recunoașterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de masterat/ doctorat

–         Cererea pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la studii (Anexa 2A în limba engleză, Anexa 2B în limba franceză)

–         Cerere pentru eliberarea avizului provizoriu în vederea înscrierii la admiterea la studii

–         Declarație pe proprie răspundere

–         Declarație cu lista documentelor depuse la dosar.

DOSARE RESPINSE

Candidaţilor declaraţi respinşi sau a celor care renunţă la locul obţinut prin admitere li se pot restitui, la cerere, actele depuse la înscriere.

Secretariatul are obligaţia să restituie în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea altor taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau a celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Candidatul care îşi retrage actele înainte de afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere este eliminat din concurs (pierde dreptul de a fi admis în urma retragerii altui candidat); în această situaţie, secretariatul consemnează data retragerii în Registrul Special de Admitere 2014.

——————————————————–

GHIDUL CANDIDATULUI STRĂIN

PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT

CADRUL GENERAL

Pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de masterat cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de aceşti candidaţi se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Cetăţenii străini din state membre ale UE, SEE şi CE pot participa la concursul de admitere după obţinerea Atestatului de recunoaştere a studiilor în vederea admiterii la studii universitare de masterat. Pentru eliberarea Atestatului, candidaţii îşi pot depune personal dosarul la Ministerul Educaţiei Naţionale – Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor, sau îşi pot depune dosarul la centrul de înscriere din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, înainte de înscrierea la concursul de admitere.

Candidaţii care depun dosarului în vederea obținerii Atestatului de recunoştere a studiilor efectuate  vor prezentadovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului de 50 lei către Ministerul Educației Naționale (pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii) și  dovada plăţii taxei de procesare către Universitatea ”Ovidius” din Constanța de 50 de lei.

Taxa de evaluare (http://www.cnred.edu.ro/) se poate achita prin Ordin de plată sau Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Se pot înscrie la concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de masterat cetăţenii străini din state terţe UE pe locurile prevăzute de Consiliul de Administraţie al Universităţii ”Ovidius” din Constanţa pentru studii pe cont propriu valutar. Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de candidaţii din state terțe UE se va realiza de către universitate, cu emiterea Scrisorii de accept de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Absolvenţii de studii universitare de licenţă cu diplomă eliberată în România se pot înscrie la concursul de admitere pentru studii universitare de masterat în aceleaşi condiţii ca şi studenţii români.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent.

ADMITERE 2014-2015

În anul 2014 inscrierea la concursul de admitere se organizează în două sesiuni, iulie şi septembrie. Concursul de admitere se încheie după a doua perioadă de înscriere (septembrie) prin afișarea rezultatelor.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA STUDII DE MASTERAT

a)     Pentru cetățenii din statele membre UE, SEE și CE:

 1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
 2. certificatul de naştere, în copie legalizată (şi traducere legalizată);
 3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 4. diploma de bacalaureat în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de masterat vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată şi traducere legalizată;
 5. diploma de licenţă în original sau copie legalizată, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2014) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări, împreună cu traducerea legalizată;
 6. atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de MEN;
 7. foaia matricolă în original/copie legalizată şi traducere legalizată;
 8. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale, la admiterea la studii universitare de master cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;
 9. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. în traducere legalizată, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL). Candidații au obligația să prezinte adeverință medicală cu termen de valabilitate de minim 6 luni;
 10. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 11. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 12. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 13. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de masterat (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
 14. copie a actului de identitate sau a pașaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 15. Declarația pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 2) și Declarația cu lista documentelor depuse la dosar  (Anexa 3);
 16. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidații care nu depun dosarele personal;

b)     Pentru cetățenii din statele terțe UE:

 1. declarație pe propria răspundere pentru veridicitatea actelor;
 2. declaraţie cu lista documentelor depuse la dosar;
 3. atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de MEN;
 4. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (Anexa 1) în două exemplare;
 5. diploma de licenţă în original vizată spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilată Haga, împreună cu două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
 6. diplomă Liceu/Bacalaureat în original vizată spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilată Haga, împreună cu două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
 7. foaia matricolă aferentă studiilor efectuate la licență (situaţia şcolară) în original vizată spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilată Haga, împreună cu două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
 8. certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale cu nivelul acceptat minim B1 sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română);
 9. certificat de naştere în două copii legalizate, și două traduceri legalizate în limba română (pentru certificatele eliberate în alte ţări);
 10. certificat de căsătorie, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele) în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
 11. copie a pașaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 12. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. (şi în traducere legalizată în limba română), eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL). Candidații au obligația să prezinte adeverință medicală cu termen de valabilitate de minim 6 luni;
 13. patru fotografii color, tip buletin/C.I.;
 14. copia chitanţei de evaluare a dosarului de 150 EUR;
 15. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia (pentru cei care nu depun dosarele personal).

Dosarele cu acte se vor depune la centrele de înscriere/admitere de la sediile facultăţilor la care doresc să candideze.

Următoarele ţări necesită Apostila de la Haga pe Diplomele de licență: Africa de Sud, Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belize, Belarus, Belgia, Bosnia-Hertzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cape Verde, Cehia, Cipru, R. P. China, Columbia, Cook Islands, Republica of Coreea, Croatia, Danemarca, Comunitatea Dominicana, Republica Dominicana, Ecuador, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fiji, Finlanda, Franta, Georgia, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, Islanda, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesotho, Liberia, Lichtenstein, Luxemburg, F.R. Y. Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Insulele Marshal, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Muntenegru, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Peru, Polonia, Portugalia, Federatia Rusa, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tome & Principe, Seychelles, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, S. U. A., Ucraina, Ungaria, Vanuatu, Venezuela.

Nu se acceptă acte trimise pe fax, e-mail sau prin poştă.

PLATA TAXELOR:

La depunerea dosarului pentru locurile pe cont propriu valutar pentru cetățenii din statele terțe UE, este obligatorie prezentarea dovezii plății taxei de analiză și procesare a dosarului (150 EUR). Plata se face la bancă pe baza unei adeverinţe eliberate de Departamentul de Relații Internaționale, sediul Campus, corp A, etaj I, pe numele candidatului înscris la admitere.

După efectuarea plății, candidații sunt rugați să revină la același departament pentru eliberarea adeverinței doveditoare a plății, pe care o vor anexa dosarului de admitere.

Plata taxei pentru înscrierea la concursul de admitere cu probe de concurs este de 350 EURO și urmează aceeași procedură mai sus menționată, dar se face după confirmarea primirii Atestatului de recunoaștere a studiilor sau a Scrisorii de Acceptare la studii de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Plata taxei de înmatriculare, 100 EURO, se face urmând aceeași procedură sus menționată și  numai în cazul în care candidatul a fost admis la studii.

NOTĂ:

Diplomele de bacalaureat din statele menționate mai jos vor fi însoțite de următoarele documente:

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă.

DESCĂRCAREA DOCUMENTELOR

Descărcarea documentelor pentru completarea dosarului se face de pe site-ul   https://admitere.univ-ovidius.ro/admitere/documente/ , unde veți găsi următoarele formulare:

–         Cererea pentru recunoașterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de licență

–         Cererea pentru recunoașterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de masterat/ doctorat

–         Cererea pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la studii (Anexa 2A în limba engleză, Anexa 2B în limba franceză)

–         Cerere pentru eliberarea avizului provizoriu în vederea înscrierii la admiterea la studii

–         Declarație pe proprie răspundere

–         Declarație cu lista documentelor depuse la dosar.

DOSARE RESPINSE

Candidaţilor declaraţi respinşi sau a celor care renunţă la locul obţinut prin admitere li se pot restitui, la cerere, actele depuse la înscriere.

Secretariatul are obligaţia să restituie în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea altor taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau a celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Candidatul care îşi retrage actele înainte de afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere este eliminat din concurs (pierde dreptul de a fi admis în urma retragerii altui candidat); în această situaţie, secretariatul consemnează data retragerii în Registrul Special de Admitere 2014