Inscrierile se pot face online la www.admitereonline.ro în perioada 9-17 septembrie 2013 pentru programele de licență unde concursul de admitere este pe bază de dosar si in perioada 5-14 septembrie pentru programele de masterat.

———————–

ANUNT

Catre candidații la admitere la Facultatea de Medicină, specializarea Medicină în limba engleză.

Vă informăm că nu se va mai organiza un alt test de limba engleză pentru candidații care au primit Atestatul/Scrisoarea de acceptare la studii după data de 10 octombrie 2013.

Toți candidații care se află în situația mai sus-menționată, sunt așteptați să-și ridice dosarele cu documente în original de la Secretariat Prorectorat (Blvd. Mamaia nr. 124).

TESTUL DE LIMBĂ STRĂINĂ

Pentru următoarele specializări (locuri cont propriu valutar CPV):

–          specializarea Medicină în limba engleză (Facultatea de Medicină)

–          specializarea Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă:turcă (Facultatea de Litere)

Testul de limbă străină va avea loc la fosta Sală a Senatului – Sala SS (Campus Corp A, etaj 2) în data de 10 octombrie 2013, la ora 10:00.

Candidații trebuie să prezinte la intrarea în sală un act de identitate în original și legitimația de concurs.

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE LICENŢĂ

Pentru studenţii români, UE, SEE şi CE

–          9-15 septembrie 2013   înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice)

–          9-18 septembrie 2013   înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare

–          17-18 septembrie 2013   susţinerea probelor de concurs

Înscrierile se fac la centrele de înscriere ale facultăţilor, între orele 9:00-16:00 în zilele lucrătoare şi 9:00-12:00 în zilele de sâmbătă şi duminică.

Pentru studenţii străini din UE, SEE, CE şi state terţe UE, pe locuri cu taxă (cont propriu valutar)

–          1-25 septembrie 2013      înscrierea candidaţilor

–          9 octombrie 2013              afişarea listei cu candidaţii care au primit acceptul

–          10 octombrie 2013            susţinerea probei de concurs

Înscrierile se fac la biroul Secretariat Prorector Educație și formare continuă, Blvd. Mamaia nr.124, Constanţa.

 

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE MASTERAT

Pentru studenţii români, UE, SEE şi CE

–          5-15 septembrie 2013      înscrieri pentru toate domeniile de studiu. Admiterea la studii universitare de masterat se încheie în septembrie (după cea de-a doua sesiune de înscrieri).

Înscrierile se fac la centrele de înscriere ale facultăţilor, între orele 9:00-16:00 în zilele lucrătoare şi 9:00-12:00 în zilele de sâmbătă şi duminică.

Pentru studenţii străini din UE, SEE, CE şi state terţe UE, pe locuri cu taxă (cont propriu valutar)

–          1-25 septembrie 2013      înscrierea candidaţilor

–          30 septembrie 2013          afişarea listei cu candidaţii care au primit acceptul

Înscrierile se fac la biroul Secretariat Prorector Educație și formare continuă, Blvd. Mamaia nr.124, Constanţa.


REZULTATE FINALE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE

REZULTATE PROVIZORII – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE

REZULTATE FINALE – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

REZULTATE PROVIZORII – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

CIFRELE DE SCOLARIZARE LICENȚĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

CIFRELE DE SCOLARIZARE LICENȚĂ 2013

CIFRELE DE SCOLARIZARE MASTER 2013

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2013 (actualizat 28.07.2013)

REZULTATE PROVIZORII – ADMITERE 2013, SESIUNEA IULIE

REZULTATE FINALE – ADMITERE 2013, SESIUNEA IULIE

ADRESELE CENTRELOR DE ÎNSCRIERE

———————–

Facultatea de Medicină Dentară

Oferta educaţională 2013 – 2014

SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

Durata – 6 ani; Număr de credite – 360

Concursul constă dintr-un singur test grilă, care va conţine 100 întrebări astfel: 50 întrebări de Biologie;  50 întrebări Chimie organică.

Tematica probei de  Biologie: Manualele clasei  a XI-a – integral; Bibliografia – Sunt valabile toate manualele alternative de Biologie, care se găsesc pe lista Ministerul Educaţiei Naționale pe sitewww.edu.ro

Tematica probei de Chimie organică: Sunt valabile toate manualele alternative de Chimie organică, care se găsesc pe lista Ministerului Educaţiei Naționale  pe site www.edu.ro

SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

Durata – 3 ani; Număr de credite – 180

Forma de examinare: o probă de aptitudini.

Calcularea mediei de admitere: 80% nota de la proba de aptitudini, 20% media examenului de bacalaureat.

Proba  de aptitudini constă în: Modelaj din gips după un model dat.

———————–

Facultatea de Științe Economice

Oferta educaţională 2013 – 2014

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Domeniul de licenţă   ADMINISTRAREA AFACERILOR (categoria A)

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR – Acreditată, forma de învățământ Zi, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR – Acreditată, forma de învățământ ID, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

ECONOMIA FIRMEI   – Autorizată,  forma de învățământ Zi, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

Domeniul de licenţă   ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE (categoria B)

AFACERI INTERNAŢIONALE – Acreditată, forma de învățământ Zi, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

AFACERI INTERNAȚIONALE – Acreditată, forma de învățământ ID, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

Domeniul de licenţă   CONTABILITATE (categoria C)

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE  – Acreditată, forma de învățământ Zi, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE  –  Acreditată, forma de învățământ ID, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

Domeniul de licenţă   FINANŢE (categoria B)

FINANŢE ŞI BĂNCI – Acreditată, forma de învățământ Zi, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

FINANŢE ŞI BĂNCI – Acreditată, forma de învățământ ID, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

Domeniul de licenţă   MARKETING (categoria C)

MARKETING – Acreditată, forma de învățământ Zi, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

Domeniul de licenţă   MANAGEMENT (categoria E)

MANAGEMENT – Autorizată,  forma de învățământ Zi, număr de credite – 180, durata studii – 3 ani

 

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Domeniul de masterat ADMINISTRAREA AFACERILOR

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII – Acreditat, număr de credite – 120, durata studii – 2 ani

ADMINISTRAREA ŞI AUDITUL PROIECTELOR DE AFACERI – Acreditat, număr de credite – 120, durata studii – 2 ani

ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN AFACERI – Acreditat, număr de credite – 120, durata studii – 2 ani

Domeniul de masterat  ECONOMIE SI AFACERI INTERNAŢIONALE

ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNAŢIONALE – Acreditat, număr de credite – 120, durata studii – 2 ani

POLITICI EUROPENE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ – Acreditat, număr de credite –  120, durata studii – 2 ani

MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERI INTERNAŢIONALE – Acreditat, număr de credite – 120, durata studii – 2 ani

Domeniul de masterat CONTABILITATE

CONTABILITATEA ŞI AUDITUL AFACERILOR – Acreditat, număr de credite – 120, durata studii – 2 ani

TEHNICI CONTABILE ŞI FINANCIARE PENTRU GESTIUNEA AFACERILOR – Acreditat, număr de credite – 120, durata studii – 2 ani

Domeniul de masterat FINANŢE

PIEŢE DE CAPITAL – Acreditat, număr de credite – 120, durata studii – 2 ani

FINANŢE CORPORATIVE ŞI BĂNCI – Acreditat, număr de credite – 120, durata studii – 2 ani

 

Perioada de înscriere

Conform calendarului de admitere al Universitaţii „Ovidius” Constanța

Tematica probelor de concurs

Admiterea candidaţilor la cursuri de licenta (fără taxă, cu taxă) se face prin concurs de dosare în limita locurilor repartizate de Ministerul Educaţiei Naționale. Media generală de admitere este media obținută la examenul de bacalaureat.

Admiterea candidaţilor la învăţământ masteral (cursuri de zi – fără taxă, cu taxă) se face prin concurs de dosare. Media de admitere este media obţinută de candidat la examenul de licenţă.

———————–

Facultatea de Istorie și Științe Politice

Oferta educaţională 2013 – 2014

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

DOMENII DE STUDIU: Istorie, Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

PROGRAME DE STUDIU

Istorie – durată de şcolarizare 3 ani (180 de credite)

Ştiinţe Politice – durată de şcolarizare 3 ani (180 de credite)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – durată de şcolarizare 3 ani (180 de credite)

CRITERII DE ADMITERE

Admiterea la cele trei programe de licenţă se desfăşoară pe baza concursului de dosare, având drept criteriu de clasificare media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%.

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Domeniu de studiu: Istorie

Programe de masterat:

ANTROPOLOGIE ŞI ISTORIE EUROPEANĂ, durată de şcolarizare 2 ani (120 de credite), program acreditat, capacitate de şcolarizare 50 de locuri

RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN SECOLELE XIX-XXI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE, durată de şcolarizare 2 ani (120 de credite), program acreditat, capacitate de şcolarizare 50 de locuri.

Masterate în pregătire:

Marketing politic şi electoral (domeniul Ştiinţe Politice)

Arheologie şi istorie veche în spaţiul danubiano-pontic (domeniul Istorie)

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

iulie 2013

TEMATICA PROBELOR DE CONCURS

În anul 2012 admiterea la cele trei programe de licenţă s-a desfăşurat pe baza concursului de dosare, având drept criteriu de clasificare media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

În anul 2012 admiterea la masterat s-a desfăşurat pe baza concursului de dosare, având drept criteriu de clasificare media la examenul de licenţă, în procent de 100%.

———————–

Facultatea de Farmacie

Oferta educaţională 2013 – 2014

Programe de studii de licență

Domeniul de licenţă: Sănătate

Specializarea: FARMACIE

– Durata studiilor – 5 ani; Numărul total de credite – 300; Forma de învăţământ – Zi, cu frecvenţă.

MODALITATEA DE CONCURS DE ADMITERE: examen cu probă scrisă constituită din 100 de întrebări tip grilă: 50 Biologie cls. a XI-a,  50 Chimie organică  cls. a X-a şi a XI-a.

Domeniul de licenţă: Sănătate

Specializarea: ASISTENŢĂ DE FARMACIE

– Durata studiilor – 3 ani; Numărul total de credite – 180; Forma de învăţământ – Zi, cu frecvenţă.

CRITERII DE ADMITERE: concurs de dosare.

———————–

Facultatea de Medicină

Oferta educaţională 2013 – 2014

Pliant ofertă educațională

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

Specializarea Medicină

Concursul constă dintr-un test grilă unic, cu 100 de întrebări (biologie şi chimie organică). Sunt vala¬bile manualele: Biologie – Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Nicules¬cu şi Radu Cârmaciu, ed. Corint 2008; Biologie – Manual pentru clasa a XI-a, autori: Ionel Roşu, Călin Istrate şi Aurel Ardelean, ed. Corint 2008. Pentru chimie sunt valabile toate manualele de chimie organică tip C1 pentru clasele a X-a şi a XI-a aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Studiile au o durată de 6 ani (360 credite) şi sunt finalizate printr-un examen de licenţă şi de diplomă.

Specializarea Asistenţă Medicală Generală

Concursul constă dintr-un test grilă cu 60 de întrebări din biolo¬gie. Sunt valabile manualele mai sus-menţionate la Facultatea de Medicină. Modalitatea de calcul a mediei de admitere: 80% proba de biologie, 20% media de bacalaureat. Studiile au o durată de 4 ani (240 credite) şi sunt finalizate printr-un examen de licenţă şi de diplomă.

Culegerile cu testele pentru examenul de admitere pot fi achiziţionate de la Biblioteca Universităţii Ovidius, B-dul Mamaia 124.

Specializarea Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

Admiterea se face prin concurs de dosar. Criteriile de admitere: media de admitere este media de bacalaureat.

Criteriile de departajare pentru medii egale: nota obținută la prima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat.

Studiile au o durată de 3 ani (180 credite) şi sunt finalizate printr-o probă scrisă şi examen de diplomă.

———————–

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Oferta educaţională 2013 – 2014

PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ

Domeniul Psihologie:

• Psihologie:  forma de învăţământ: zi, durata studiilor – 3 ani; 180 credite

Domeniul Ştiinţele Educaţiei:

• Psihopedagogie Specială – forma de învăţământ: zi- durata studiilor –3 ani; 180 credite

• Pedagogia Învăţământului Primar și Preşcolar – forma de învăţământ: zi- durata studiilor –3 ani; 180 credite

Domeniul Asistenţă socială:

• Asistenţă Socială: forma de învăţământ zi; durata studiilor –3 ani; 180 credite

CRITERII DE ADMITERE

Pentru toate programele de studii de licenţă, ocuparea locurilor se va face în urma Concursului de dosare şi calcularea mediei de admitere se va face dupa formula: 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Candidatii de la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi prescolar vor susţine o probă eliminatorie de aptitudini. Rezultatul obţinut este de forma ADMIS/RESPINS. Proba eliminatorie are 4 componente: muzică, desen, educaţie fizică, comunicare în limba română.

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Domeniul Psihologie:

• PSIHOLOGIE SPORTIVĂ – forma de învăţământ: zi – durata studiilor 2 ani, 120 credite, program acreditat, capacitate de şcolarizare 30 de locuri

• PSIHOLOGIE MILITARĂ – forma de învăţământ: zi – durata studiilor 2 ani, 120 credite, program acreditat, capacitate de şcolarizare 30 de locuri

• PSIHODIAGNOZA COMPLEXĂ A PERSONALITĂŢII – forma de învăţământ: zi – durata studiilor 2 ani, 120 credite, program acreditat, capacitate de şcolarizare 30 de locuri

Domeniul Ştiinţele Educaţiei:

• TERAPII ŞI COMPENSARE ÎN TULBURĂRILE DE COMUNICARE – forma de învăţământ: zi – durata studiilor 2 ani, 120 credite, program acreditat, capacitate de şcolarizare 30 de locuri

• MANAGEMENT EDUCAȚIONAL – forma de învăţământ: zi – durata studiilor 2 ani, 120 credite, program acreditat, capacitate de şcolarizare 30 de locuri

• STRATEGII DE COMUNICARE ŞI ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR – forma de învăţământ: zi – durata studiilor 2 ani, 120 credite, program acreditat, capacitate de şcolarizare 30 de locuri

• EDUCAŢIE TIMPURIE – forma de învăţământ: zi – durata studiilor 2 ani, 120 credite, program acreditat, capacitate de şcolarizare 25 de locuri

 

 

Concursul de Admitere la studii de masterat

Constă în susţinerea unei probe INTERVIU: prezentarea unui PROIECT DE CERCETARE.

Calcularea mediei de admitere se face după formula:

• 50% – media probei orale sub forma de Interviu –prezentarea unui proiect de cercetare ştiinţifică

• 50% – media Examenului de licenţă.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita numărului de locuri aprobate.

Criterii de departajare – În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

a) notele obţinute la proba de concurs – interviu, în ordinea descrescătoare a acestora;

b) media Examenului de licenţă;

c) nota obţinută la Elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (D.P.P.D.)

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație, validată de SENATUL Universității OVIDIUS din Constanța la data de 28.09.2012 ca urmare a Ordinului MECTS nr. 5745/13.09.2012, publicat în MO nr. 657/17.09.2012 – partea I, privind organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică Nivelul I şi II, Facultatea de PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) organizează înscrierea/admiterea studenților la NIVEL I (studii de licenţă) și a masteranzilor în domeniul de licență, la NIVEL II.

———————–

Facultatea de Litere

Oferta educaţională 2013 – 2014

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂDomeniul Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / italiană / portugheză /  germană /  turcă) (ZI/ FR) – Program acreditat.

 1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba română. PONDERE 50%
 2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană) (IFR) – Program acreditat.

Concurs de dosare :

Media generală a examenului de la bacalaureatPONDERE 100%

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză) (ZI) – Program autorizat.

1. Probă orală de com petenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză) – Program acreditat.

1. Probă orală de com petenţă lingvistică la limba franceză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză) – Program autorizat.

1. Probă orală de com petenţă lingvistică la limba franceză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

 

Domeniul : Studii culturale

Studii americane (în limba engleză) (ZI) – Program acreditat.

1. Probă orală de com petenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

 

Domeniul: Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) – Program acreditat.

1. Probă orală de com petenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

Limbi moderne aplicate (engleză – italiană) – Program autorizat.

1. Probă orală de com petenţă lingvistică la limba engleză. PONDERE 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat. PONDERE 50%

 

DOMENIUL: Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism – Program acreditat.

1.Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate. PONDERE 50%

2. Probă scrisă la limba română. PONDERE 50%

 

Criteriul de departajare la studii de licență, în cazul mediilor egale, este reprezentat de nota obținută la bacalaureat la examenul de limba și literatura română.

 

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

 • Programul de studii universitare de master STUDII DE ROMÂNISTICĂ are durata de 4 semestre (120 de credite).
 • Programul de studii universitare de master COMUNICARE ŞI DISCURS INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL EUROPEAN are durata de 4 semestre (120 de credite).
 • Programul de studii universitare de master STUDII ANGLO-AMERICANE are durata de 4 semestre (120 de credite).
 • Programul de studii universitare de master LIMBA FRANCEZĂ ŞI PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL EUROPEAN are durata de 4 semestre (120 de credite).
 • Programul de studii universitare de master LIMBI MODERNE APLICATE-TRADUCTOLOGIE, TERMINOLOGIE, COMUNICARE (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, GERMANĂ, TURCĂ) are durata de 4 semestre (120 de credite).
 • Programul de studii universitare de master JURNALISM REGIONAL are durata de 4 semestre (120 de credite).

Studii de masterat: 100 % media de licență

Criteriul de departajare este nota obținută la susținerea tezei de licență.

 

PROGRAME DE STUDII DOCTORALE

Facultatea de Litere are regim de instituţie organizatoare de doctorat din 1995. Actuala Şcoală doctorală funcţionează ca urmare a fuziunii Şcolii doctorale a Facultăţii de Litere cu Şcoala doctorală a Facultăţii de Istorie sub titulatura iniţială de Şcoala doctorală de Filologie,  conform H.S nr. 636/19.07.2012. În sedinţa CSUD din 3 decembrie 2012 s-a decis schimbarea numelui cu o formulă mai adecvată, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste.

Şcoala doctorală oferă o pregătire ştiinţifică de înaltă ţinută academică în DOMENIUL FILOLOGIE, pentru următoarele SPECIALIZĂRI: LITERATURĂ ROMÂNĂ; LIMBĂ ROMÂNĂ; LITERATURĂ BRITANICĂ ŞI AMERICANĂ; LINGVISTICĂ; LINGVISTICĂ ROMANICĂ.

 

Perioada de înscriere

iulie 2013

 

Tematica probelor de concurs

1.       Tematica pentru proba orală de competenţă lingvistică la limba română pentru specializarea Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / italiană / germană / turcă)

Pentru proba scrisă la Limba română, subiectele vor fi elaborate în concordanţă cu  programele, de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII şi clasele IX-XII. Candidaţii pot folosi toate manualele de Limba şi literatura română recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Subiectele propuse spre rezolvare vor fi de două tipuri:

– Exerciţii care să ateste cunoaşterea normelor limbii literare din sfera ortografiei, ortoepiei şi punctuaţiei, gramaticii, lexicologiei şi stilisticii limbii române.

– Alcătuirea unui text corect, coerent, coeziv şi expresiv (poate fi vorba despre alcătuirea unui rezumat, despre comentariul unui eveniment, alcătuirea unui portret, crearea unui dialog, continuarea unui text pornind de la nişte elemente date etc).

Candidaţii trebuie să facă dovada unei bune cunoaşteri a limbii române şi a abilităţii de actualizare a tuturor mijloacelor de exprimare pe care le oferă limba română.

 

2.       Tematica pentru proba orală şi proba scrisă la Limba română specializarea Jurnalism

Proba orală

Prin proba de Expresivitate şi creativitate sunt testate aptitudinile viitorilor jurnalişti.

–  Candidaţii vor fi puşi în situaţia de a elabora un text liber, fie din programa de literatură română pentru examenul de bacalaureat, fie din temele actualităţii social – politice reflectate în presa centrală, în perioada 1-15 iunie 2013.

– Candidaţii vor trebui să construiască o scurtă secvenţă vizuală pornind de la o situaţie reală, respectiv o succesiune de imagini interdependente prin care să fie ilustrat textul realizat la prima probă. Şi, de asemenea, pornind de la o succesiune de imagini, să construiască o povestire.

Bibliografia:

Presa naţională (minim şase titluri) din intervalul 1 iulie-15 iulie 2013, pentru a cunoaşte principalele evenimente politice şi culturale petrecute în ţară.

Cristian Florin Popescu, Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, 2002, Editura Tritonic, Bucureşti.

Proba scrisă

Subiectele propuse spre rezolvare vor fi de două tipuri:

– Exerciţii care să ateste cunoaşterea normelor limbii literare din sfera ortografiei, ortoepiei şi punctuaţiei, gramaticii, lexicologiei şi stilisticii limbii române.

– Alcătuirea unui text argumentativ care trebuie să se caracterizeze printr-un cât mai mare grad de coerenţă, corectitudine şi expresivitate (poate fi vorba despre alcătuirea unui rezumat, despre comentariul unui eveniment, alcătuirea unui portret, crearea unui dialog, continuarea unui text pornind de la nişte elemente date etc).

 

3.       Tematica pentru proba orală de competenţă lingvistică la limba engleză pentru specializările: Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză); Studii americane; Limbi moderne aplicate (engleză – franceză / italiană).

Interviul evaluează:

– competenţe de comunicare orală;

– competenţe integrate lexico-gramaticale;

– competenţe de lectură şi de redare a unui text scris.

Bibliografia: Manualele de engleză cls. IX, X, XI, XII aprobate de MECTS.

 

4.       Tematica pentru proba orală de competenţă lingvistică la limba franceză pentru specializările: Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană).

Interviul evaluează:

– competenţe de comunicare orală;

– competenţe integrate lexico-gramaticale;

– competenţe de lectură şi de redare a unui text scris.

Bibliografia: Manualele de engleză cls. IX, X, XI, XII aprobate de MECTS.

 ———————–

Facultatea de Educație fizică și Sport

Oferta educaţională 2013 – 2014

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

Domeniu de licenţă: Educaţie Fizică şi Sport

•              Specializare: Educaţie fizică şi sportivă  (IF – IFR)

•              Specializare: Sport şi  performanţă motrică (IF)

Domeniu de licenţă: Kinetoterapie

•              Specializare: Kinetoterapie şi motricitate special (IF)

Criterii de admitere

Probă eliminatorie: Traseu aplicativ (execuţie contra cronometru)-admis/respins

PROBA 1 – La alegere:

Atletism (100 m, 800 m – fete; 100 m, 1000 m – băieţi) sau Gimnastică(exerciţiu impus la sol)

PROBA 2 – Un joc sportiv la alegere: Baschet; Handbal; Volei – fete

Baschet; Handbal; Volei; Fotbal – băieţi

Ponderea probelor:

PROBA 1 – 45%; PROBA 2 – 45%

MEDIA DE BACALAUREAT – 10%

Criterii de departajare:

 1. Nota obținută la proba 1
 2. Nota obținută la proba 2
 3. Media de bacalaureat

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

1. Educaţie fizică şi sport şcolar  –  2 ani  –  4 semestre  –  120 credite  –  acreditată

2. Performanţă în sport  –  2 ani  –  4 semestre  –  120 credite  –  acreditată

3. Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică –  2 ani  –  4 semestre  –  120 credite  –  acreditată

Perioada de înscriere

Stabilită la nivelul universităţii

Criterii de admitere

CONCURS DE DOSARE

Calculul mediei de admitere: nota obţinută din media de absolvire a facultăţii (50%) şi a examenului de licenţă (50%)

Criterii de departajare la medii egale:

a) Nota de absolvire a facultăţii

b) Nota de la examenul de licenţă.

 ———————–

Facultatea de Teologie

Oferta educaţională 2013 – 2014

Domenii de studiu:

Teologie

Muzică

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

• TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ – 4 ani (240 credite) – acreditată

• TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ – 3 ani (180 credite) – acreditată

• TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ– 3 ani (180 credite) – acreditată

• MUZICĂ RELIGIOASĂ – 3 ani (180 credite) – autorizată provizoriu

Studii de licenţă: Examen medical (vizită medicală), Interviu eliminatoriu (test psihologic) – Admis/Respins, Media de bacalaureat.

Criterii de departajare: studii de licență– (1) nota obținută la bacalaureat la disciplina Învățătură de credință; (2) nota obținută la bacalaureat la proba scrisă de Limba si literatura română;

PROGRAME DE STUDII MASTERALE

• STUDII RELIGIOASE ŞI JURIDICO – CANONICE ALE CELOR TREI RELIGII MONOTEISTE (MOZAICĂ, CREŞTINĂ ŞI ISLAMICĂ) – 4 semestre, 120 credite, acreditat

• TEOLOGIE PRACTICĂ (DREPT CANONIC, OMILETICĂ, CATEHETICĂ, LITURGICĂ ŞI MUZICĂ RELIGIOASĂ) – 4 semestre, 120 credite, acreditat

• TEOLOGIE BIBLICĂ – 4 semestre, 120 credite, acreditat

• TEOLOGIE SISTEMATICĂ – 4 semestre, 120 credite, acreditat

• TEOLOGIE ORTODOXĂ. STRATEGII DE COMUNICARE – 4 semestre, 120 credite, acreditat

• ISTORIA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI CREŞTINE ÎN SUD-ESTUL EUROPEI – 4 semestre, 120 credite, acreditat

• LITERATURĂ PATRISTICĂ, LIMBI CLASICE ŞI SLAVE – 4 semestre, 120 credite, acreditat

• MANAGEMENTUL TURISMULUI RELIGIOS – 4 semestre, 120 credite, acreditat

Studii de masterat: Interviu (Admis/Respins), Media de licenţă.

Criterii de departajare: studii de masterat– (1) Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de prezentare si susținere a lucrării de licență. (2) Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale si de specialitate.

PROGRAME DE STUDII DOCTORALE

Perioada de studii doctorale cuprinde două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică, finalizat prin teza de doctorat. Şcoala doctorală este organizată pentru doctoratul ştiinţific în domeniul fundamental TEOLOGIE. Studiile doctorale promovează, prin cursuri de studii avansate şi programe comune de cercetare, interdisciplinaritatea între subdomeniile: Noul Testament, Vechiul Testament, Drept canonic, Morală, Istoria filosofiei, Misiologie, Dogmatică şi Istoria Bisericii.

Perioada de înscriere

15 – 25 iulie 2013

Tematica probelor de concurs

– Concurs de dosare

– Interviu.

———————–

Facultatea de Matematică și Informatică

Oferta educaţională 2013 – 2014

PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ

Domeniile de studiu:  Matematică,  Informatică

 

MATEMATICĂ – INFORMATICĂ(3 ani, 180 credite, Acreditată)

INFORMATICĂ (3 ani, 180 credite, Acreditată)

COMPUTER SCIENCE – L.Engleză (3 ani, 180 credite, Autorizată)

 

Perioada de înscriere

16 – 27 iulie 2013

Tematica probelor de concurs

Concurs de dosare. Absolvent cu diplomă/adeverinţă de Bacalaureat.

PROGRAME DE STUDII MASTERALE

Domeniile de studiu:  Matematică,  Informatică

1. MODELARE MATEMATICĂ ÎN FINANŢE ŞI ANALIZA ECONOMICĂ (2 ani, 120 credite, Acreditată)

MEDII VIRTUALE MULTIMODALE DISTRIBUITE (2 ani,  120 credite, Acreditată)

3. MODELARE ŞI TEHNOLOGII INFORMATICE (2 ani, 120 credite,  Acreditată)

 

Perioada de înscriere

20 – 30 iulie 2013 şi 16 – 18 septembrie 2013

Tematica probelor de concurs

Concurs de dosare. Absolvent cu diplomă/adeverinţă de Licenţă.

PROGRAME DE STUDII DOCTORALE

Domeniul de studiu:  Matematică

1. ANALIZA FUNCŢIONALĂ (Conducator de doctorat: Prof. dr. Dumitru Popa)

2. ANALIZA NUMERICĂ (Conducator de doctorat:  Prof. dr. Constantin Popa)

3. ALGEBRĂ (Conducator de doctorat: Prof. dr. Viviana Ene)

Studiile universitare de doctorat ale studentului-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani, fiecare an fiind alcătuit din câte 2 semestre universitare şi cuprind:

a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate.

b) Programul individual de cercetare stiinţifică.

———————–

Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia petrolului

Oferta educaţională 2013 – 2014

Oferta educationala a FCETP include în cadrul studiilor de licență 5 domenii și 6 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 4 domenii și 4 programe de studii, toate la învățământ de zi.

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ – ÎNVATAMÂNT DE ZI

Domeniul Chimie:

Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite

Domeniul Fizică

Programul de studii: Fizică; Durata: 3 ani; 180 credite

Domeniul Inginerie Chimică:

Programul de studii: Prelucrarea Petrolului si Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite

Programul de studii: Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite

Domeniul Științe inginerești aplicate

Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite

Domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații

Programul de studii: Electronică aplicată; Durata: 4 ani; 240 credite

 

Tematica probelor de concurs

Concursul de admitere  pentru ciclul de studii de licență, pentru toate domeniile de studii, se desfășoară fără probe scrise și constă din analiza dosarelor candidaților.

 

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT – ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI

a) Domeniul Chimie

– Programul de studii: Chimia și managementul produselor de consum și a mediului; Durata: 2 ani; 120 credite; Acreditat

b) Domeniul Inginerie Chimică

– Programul de studii: Tehnologii și management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Acreditat

c) Domeniul Fizică

– Programul de studii: Fizică și tehnologia materiei condensate; Durata: 2 ani; 120 credite, Acreditat

d) Domeniul Inginerie Civilă

– Programul de studii: Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile; Durata: 2 ani; 120 credite, Acreditat

 

Perioada de înscriere

Iulie 2013

 

Tematica probelor de concurs

Concursul de admitere, atât pentru ciclul de studii de licență cât și pentru cel de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfășoară fără probe scrise și constă din analiza dosarelor candidaților.

Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de licență se face ținând cont de media la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:

– Pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului și Petrochimie, Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice:

a) nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică sau economie în ordinea precizată;

b)media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.

– Pentru programele de studii Fizică și Fizică tehnologică:

a) nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică sau economie, în ordinea precizată;

b) media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.

Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face ținând cont de media la examenul de licență. Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcţie de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (teoretică).

 ———————–

Facultatea de Arte

Oferta educaţională 2013 – 2014

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

DOMENII DE STUDIU : Muzică, Teatru şi Arte vizuale

Specializări:

 Artele Spectacolului (Actorie) -180 credite transferabile

 Artele Spectacolului (Coregrafie) – 180 credite transferabile

Interpretare Muzicală – Canto – 240 credite transferabile

 Pedagogie Muzicală – 180 credite transferabile

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative – 180 credite transferabile

CRITERII DE ADMITERE

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1 – practic – pondere 50%:

-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.

subproba 2 – practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1 – scris – pondere 50%

Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie.

subproba 2– practic – pondere 50%

Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I: vocaţională -se apreciază cu admis/respins – practic

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Recital format din 2 arii şi 2 lieduri/ 2 melodii şi 2 romante/ 2 piese tradiţionale şi 2 romanţe.

Pedagogie Muzicală

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

PROBA II: scris (cu NOTĂ) – Media adm. = nota la Proba 2

Pedagogia Artelor Plastice și Decorative

PROBA I – vocațională – se apreciază cu Admis / Respins

PROBA II – specialitate – Ponderea în media de admitere: – 100%

Subproba 1 – pondere 70%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Subproba 2 – pondere 30%

Interviu cu mapa oral (minim 20 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.

Bibliografia, tematica probelor poate fi consultată la adresa

http://arte.univ-ovidius.ro/admitere/criterii-de-admitere

Criterii de departajare: Media de bacalaureat

PROGRAME DE STUDII DE MASTER

-Arta spectacolului liric

Proba 1 – practică, 50%

Proba 2 – teoretică, 50%

-Arta actorului de music-hall

Proba 1 – interviu (admis/respins)

Proba 2 – practică; Nota finală – 100% din proba 2

-Arta educației muzicale

Proba 1 – interviu (admis/respins)

Proba 2 – test grilă; Nota finală – 100% din proba 2

-Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii

Proba 1 – portofoliu; 50%

Proba 2 – interviu; 50%

Criterii de departajare: Media la examenul de licență

———————–

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Oferta educaţională 2013 – 2014

PROGRAME DE STUDIU DE LICENȚĂ

DOMENIILE DE STUDIU: Agronomie, Biologie, Horticultură, Geografie și Știința mediului.

PROGRAME DE STUDIU

 • Agricultură – 4 ani/240 credite, învățământ  cu frecvență
 • Agricultură – 4 ani/240 credite, învățământ  cu frecvență redusă
 • Biologie – 3 ani/180 credite, învățământ  cu frecvență
 • Ecologie și Protecția Mediului – 3 ani/180 credite, învățământ  cu frecvență
 • Geografie – 3 ani/180 credite, învățământ  cu frecvență
 • Geografia Turismului – 3 ani/180 credite, învățământ  cu frecvență
 • Horticultură – 4 ani/240 credite, învățământ  cu frecvență
 • Știința Mediului – 3 ani/180 credite, învățământ  cu frecvență

TEMATICA PROBELOR DE CONCURS

Concurs de dosare.

Criterii de departajare – la medie egală:
Criteriul 1 pentru toate specializările – media obținută la limba română la examenul de bacalaureat.
Criteriul 2 pentru specializările:
– Agricultură, Agricultură FR, Horticultură – nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, în ordinea precizată;
– Biologie, Ecologie, Știința mediului – nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina biologie;
– Geografie, Geografia turismului – nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina geografie.
Criterii specifice olimpicilor: locul I, II și III de la olimpiadele naționale intră fără concurs de admitere, pe loc fără taxă.

PROGRAME DE STUDIU DE MASTERAT

SISTEME DE AGRICULTURĂ ŞI  MONITORIZAREA ZONELOR VULNERABILE LA SECETĂ(domeniul Agronomie)

COSERVAREA BIODIVERSITĂŢII (domeniul Biologie)

ANALIZA ŞI EVALUAREA IMPACTELOR DE MEDIU (domeniul Ştiinţa mediului)

STUDII AVANSATE ÎN GEOGRAFIE (domeniul Geografie NOU)

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

Iulie 2013

Septembrie 2013

 

TEMATICA PROBELOR DE CONCURS

Concurs de dosare

Studii de masterat: media examenului de licenţă – 100%
Criterii de departajare: media de absolvire a studiilor de licenţă

———————–

Facultatea de Drept, Științe administrative și Sociologie

Oferta educaţională 2013 – 2014

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

DOMENIUL DE LICENȚĂ: Ştiinţe juridice

Programul de studii de licență: DREPT

Forma de învăţământ  ZI, 4 ani (240 credite)

Admitere: 50% Proba scrisă  + 50% Media BAC

Proba scrisă se susţine la o disciplină la alegere între Limba română, Economie sau Istorie şi are o pondere de 50% din nota finală iar restul de 50%, reprezentând media obţinută la examenul de bacalaureat.

Programul de studii de licență: DREPT

Forma de învăţământ Frecvenţă Redusă – FR, 4 ani (240 credite)

Admitere: Concurs de dosare – media obţinută la examenul de bacalaureat 100%.

DOMENIUL DE LICENŢĂ: Ştiinţe Administrative

Programul de studii de licență:  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Forma de învăţământ  ZI, 3 ani (180 credite)

Admitere: Concurs de dosare –  media obţinută la examenul de bacalaureat 100%.

Programul de studii de licență: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Forma de învăţământ Frecvenţă Redusă – FR, 3 ani (180 credite)

Admitere: Concurs de dosare – media obţinută la examenul de bacalaureat 100%.

Programul de studii: ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ şi SECRETARIAT

Forma de învăţământ  ZI, 3 ani (180 credite)

Admitere: Concurs de dosare – media obţinută la examenul de bacalaureat 100%.

Programul de studii: POLIŢIE LOCALĂ

Forma de învăţământ  ZI, 3 ani (180 credite)

Admitere: Concurs de dosare –  media obţinută la examenul de bacalaureat 100%.

DOMENIUL DE LICENŢĂ: SOCIOLOGIE

Programul de studii: SOCIOLOGIE

Forma de învăţământ  ZI, 3 ani (180 credite)

Admitere: Concurs de dosare – media obţinută la examenul de bacalaureat 100%.

 

Criteriul de departajare: media de absolvire a anilor de studii de liceu.

 

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

DOMENIUL DE MASTERAT: ȘTIINȚE JURIDICE

Ştiinţe penale – durata studiilor de 2 semestre  (1 an) – 60 credite.  Cifra de şcolarizare: 50 locuri (cu taxă și fără taxă)

Drept public – durata studiilor de 2 semestre (1 an) – 60 credite. Cifra de şcolarizare: 50 locuri (cu taxă și fără taxă)

Drept maritim – durata studiilor de 4 semestre (2 ani) – 120 credite. Cifra de şcolarizare: 50     locuri (cu taxă și fără taxă)

Legislaţie privind siguranţa transporturilor – durata studiilor de 4 semestre (2 ani) – 120 credite. Cifra de şcolarizare: 50 locuri (cu taxă și fără taxă)

DOMENIUL DE MASTERAT: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice – durata studiilor de 4 semestre  (2 ani) – 120 credite. Cifra de şcolarizare: 50  locuri (cu taxă și fără taxă)

Guvernare şi administraţie publică europeană – 4 semestre  (2 ani) – 120 credite. Cifra de şcolarizare: 50 locuri (cu taxă și fără taxă)

Managementul instituţiilor publice – 4 semestre  (2 ani) – 120 credite. Cifra de şcolarizare: 50 locuri (cu taxă și fără taxă)

Asistenţă managerială şi comunicare în organizaţii publice – 4 semestre  (2 ani) – 120 credite. Cifra de şcolarizare: 50 locuri (cu taxă și fără taxă)

Admiterea în ciclul II în cadrul studiilor universitare de masterat (forma de învăţământ ZI) – în cadrul Facultăţii de Drept Ştiinţe Administrative şi Sociologie se realizează prin concurs de dosare, fiind luată în calcul media obţinută de candidat la examenul de licenţă -100%. 

 

Studii de masterat: media obținută la examenul de licență – 100%
Criteriul de departajare: media de absolvire a anilor de studii de facultate.

 ———————–

Facultatea de Construcții

Oferta educaţională 2013 – 2014

4 programe de studii de licență cu durata de 4 ani și 5 programe de studii de masterat cu durata de 1.5 ani.

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

Domeniul Inginerie Civilă

 • Construcţii civile, industriale şi agricole
 • Amenajări şi construcţii hidrotehnice
 • Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

Domeniul Inginerie și Management

 • Inginerie economică în construcţii

CRITERII DE ADMITERE

Concursul de Admitere se desfăşoară fără probe scrise, numai pe baza actelor depuse la dosar şi ţine seama de media de la examenul de Bacalaureat.

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Ingineria Structurilor de Construcții

Ingineria și Managementul Resurselor de Apă

Ingineria și Managementul Proiectelor de Construcții

Ingineria Sistemelor Hidrotehnice

Inginerie costieră

 

Tematica probelor de concurs

Concursul de Admitere se desfăşoară fără probe scrise, numai pe baza actelor depuse la dosar şi ţine seama de media de la examenul de Bacalaureat.

Website: http://constructii.univ-ovidius.ro

 

METODOLOGIA proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE LA STUDII DE LICENȚĂ în sesiunile iulie și septembrie 2013

METODOLOGIA proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT în sesiunile iulie și septembrie 2013

METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – EXAMENE DE DIPLOMĂ, DISERTAŢIE – în sesiunile iulie 2013 , septembrie 2013 şi respectiv martie 2014 (disertaţie)

———————–

Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă

Oferta educaţională 2013 – 2014

PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ

(4 ani, 240 de credite)

Domeniul de licență: Inginerie energetică

Energetică industrială – IF

Domeniul de licență: Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere – IF, IFR

Domeniul de licență: Inginerie mecanică

Utilaje şi instalaţii portuare – IF

Domeniul de licență: Inginerie industrială

Ingineria sudării – IF

Domeniul de licență: Arhitectură navală

Sisteme şi echipamente navale – IF

Domeniul de licență: Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic – IF, IFR

 

CRITERII DE ADMITERE 

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de licenţă, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare.

 

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT

Forma de învăţământ: cu frecvență (IF)

Durata studiilor: 3 semestre

Număr de credite: 90

Acreditare: Acreditată ARACIS

Programul de studii de masterat: Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor

Domeniul de studii: Inginerie Mecanică

 

Programul de studii de masterat: Calitate şi certificare în construcţiile sudate

Domeniul de studii: Inginerie Industrială

 

Programul de studii de masterat: Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale

Domeniul de studii: Inginerie Navală şi Navigaţie

 

Programul de studii de masterat: Ingineria şi managementul sistemelor de producţie

Domeniul de studii: Inginerie şi Management

 

Perioada de înscriere

Iulie 2013 – Conform calendarului admiterii 2013 la nivelul Universităţii „Ovidius” din Contanţa. Calendarul detaliat va fi afișat pe site-ul http://imim.univ-ovidius.ro

 

Metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă se bazează pe METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii de licenţă în Universitatea „Ovidius” din Constanţa și METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii universitare de masterat în Universitatea „Ovidius” din Constanţa, precum și pe legile, hotărârile de guvern şi ordinele MECTS în vigoare.

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de licenţă, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare, astfel:

(1) Ierarhizarea candidaţilor se face în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediei la examenul de bacalaureat;

(2) În caz de medii egale pe ultimul loc la studii fără taxă sau cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii aplicate în această ordine:

Criteriul 1– nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: matematică sau fizică sau chimie în această ordine;

Criteriul 2– nota obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de masterat, se desfăşoară în sesiunea septembrie 2012, sub formă de concurs de dosare, astfel:

(1) Ierarhizarea candidaţilor se face în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediei la examenul de diplomă;

(2) În caz de medii egale, departajarea candidaţilor la admiterea la studii de masterat se face în funcţie de nota obţinută la examenul de diplomă la proba 1 (evaluarea cunoştinţelor teoretice şi de specialitate).

———————–

Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR)

Oferta educaţională 2013 – 2014

Pliant ofertă ID-IFR

În prezent în Universitatea „Ovidius” din Constanța, toate programele de studii la formele de învățământ ID și IFR sunt acreditate.

 

La FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ID sunt patru programe de studii în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice:

– AFACERI INTERNAŢIONALE (AI) (3 ani, 180 credite, acreditat);

– CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE (CIG) (3 ani, 180 credite, acreditat);

– ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR (ECTS) (3 ani, 180 credite, acreditat);

– FINANŢE ŞI BĂNCI (FB) (3 ani, 180 credite, acreditat).

 

La FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT IFR  sunt şapte programe de studii în cinci facultăţi:

– Facultatea de Litere: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ – LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ/ITALIANĂ) (3 ani, 180 credite, acreditat);

– Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ (EFS) (3 ani, 180 credite, acreditat);

– Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă: AUTOVEHICULE RUTIERE (AR) (4 ani, 240 credite, acreditat) şi INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC (IEDM) (4 ani, 240 credite, acreditat);

– Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: AGRICULTURĂ (4 ani, 240 credite, acreditat);

– Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie: DREPT (4 ani, 240 credite, acreditat) şiADMINISTRAŢIE PUBLICĂ (AP) (3 ani, 180 credite, acreditat).

 

Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează specializări la ID sau IFR, pe baza aceloraşi criterii ca şi admiterea la forma de învăţământ cu frecvență, în aceleaşi liste de candidaţi sau pe liste separate, pe baza cifrei de şcolarizare aprobată de Senat. Aceste forme de învăţământ se organizează numai în regim cu taxă. Diplomele sunt echivalente celor obţinute în învăţământul cu frecvență.

Pentru înmatricularea la programele de pregătire prin învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studenţii încheie prin secretariatele facultăţilor un contract de şcolarizare cu Universitatea „Ovidius” din Constanța pentru toată durata studiilor. Prin contractul de şcolarizare se specifică cu exactitate programul de studii, durata studiilor, diploma obţinută la absolvire, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile financiare ale studenţilor, obligativitatea asigurării materialelor necesare instruirii individuale, condiţiile de plată şi rambursare a taxelor de studiu.

———————–

Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă Ovidius Constanța

Oferta educaţională 2013 – 2014

ȘCOALA DE STUDII POSTUNIVERSITARE

La cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie numai absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care au obţinut diploma respectivă.

·         Perioada de înscrieri preliminare/înscrieri : începând cu data de 10.09.2012, pe tot parcursul anului, mai puţin sărbători legale şi luna august;

·         Program înscrieri preliminare/înscrieri: luni – vineri orele 9.00-16.30, joi – 10.00-18.00.

·         Înscrierile preliminare/Înscrierile se fac numai la Secretariatul Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius” (Bibioteca universităţii sediu nou – et.1), Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Bd. Mamaia nr. 124.

·         La înscrierile preliminare se completează de către cursant o cerere în care acesta prezintă Cursul postuniversitar ce doreşte să il urmeze şi datele personale. După înscrierea preliminară a unui grup de 25-30 cursanţi se demarează înscrierea, aceasta fiind anunţată de căre sercretarit tuturor cursanţilor inscrişi preliminar.

·         La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar conţinând următoarele documente: fişa de înscriere; diploma de licenţă sau echivalentă, în copie legalizată; certificatul de naştere (copie legalizată); certificatul  de  căsătorie,  în  cazul  candidaţilor  care,  după  căsătorie  şi-au schimbat numele (copie legalizată); 2 foto format 3/4;   1 dosar plic.

Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se desfăşoară după orele de program (16.00-20.00) sau în zilele de sâmbătă şi duminică (8.00-16.00). Numărul de ore locat unui curs postuniversitar depinde de domeniul şi calificarea acestuia iar detalierea programelor se realizează pe pagina alocată acestuia (http://cfdpco.univ-ovidius.ro/)

Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează prin susţinerea examenului de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul programului. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv bilingv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul   de credite transferabile acumulate (dacă este cazul), calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

·         Dir. Şcoală de Studii Postuniversitare, Conf.univ.dr.ing. Lucia-Violeta MELNIC: lucia_melnic@yahoo.com; lmelnic@univ-ovidius.ro

·         Secretariat CFDPCO: D-na Tania LEVENDI: htania79@yahoo.com

 

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DESFĂȘURATE ÎNCEPÂND CU ANUL 2012

prin CENTRUL DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ „OVIDIUS” CONSTANȚA „CFDPCO”

1. Evaluarea riscurilor şi auditul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă2. Tehnici şi sisteme de operare onshore-offshore3. Logistică şi management

4. Protecţia plantelor

5. Controlul calităţii produselor agricole

6. Abordări metodologice moderne în antrenamentul sportiv

7. Managementul lecţiei de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar

8. Antreprenoriat şi managementul inovării

9. Modalităţi de creştere a competitivităţii exporturilor firmelor româneşti

10. Strategie şi design organizaţional

11. Dezvoltarea resurselor umane şi managementul performanţei

12. Intervenţii compensatorii pentru persoanele cu dizabilităţi

13. Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf

14. Evaluare şi intervenţie integrată în procesul educaţional pentru copii cu CES (Cerinţe Educative Speciale)

15. Implementarea legislaţiei Schengen în sistemul instituţiilor publice

16. Tehnica operaţiunilor financiar bancare şi managementul performanţei

17. Managementul organizaţiei auto-service

18. Fabricaţie competitivă în instalaţiile navale

19. Management în inginerie chimică20. Administrarea afacerilor în industria ospitalităţii21. Consultanţă în afaceri

22. Optimizarea proceselor economice la nivelul întreprinderii

23. Economie şi dreptul afacerilor internaţionale

24. Analiză şi strategii de marketing

25. Contabilitate, audit şi expertiză contabilă

26. Contabilitatea, fiscalitate şi diagnostic în context naţional şi internaţional

27. Asigurarea calităţii prestaţiilor comerciale

28. Consultanţă în asigurări

29. Jurnalism specializat, relaţii publice şi comunicare organizaţională

30. Învăţarea limbii române ca limbă străină

31. Managementul calităţii în unităţile sanitare

32. Politici europene şi naţionale privind protecţia mediului

33. Managementul energiei regenerabile

34. Tehnologii informatice la nivel organizaţional

35. Evidenţa şi gestionarea deşeurilor

36. Teorii şi metode de intervenţie în asistenţă socială

37. Cercetarea pedagogică – dimensiune a competențelor didactice

38. Managementul de caz în asistența socială

 

DEPARTAMENTUL DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ (DFDP)

La cursurile de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie atât absolvenţi cu studii medii, şcoală profesională, etc. cât şi absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, aceasta în funcţie de programul ce urmeaza a fi accesat.

·         Perioada de înscrieri preliminare/înscrieri : începând cu data de 10.09.2012, pe tot parcursul anului, mai puţin sărbători legale şi luna august;

·         Program înscrieri preliminare/înscrieri: luni – vineri orele 9.00-16.30, joi – 10.00-18.00.

·         Înscrierile preliminare/Înscrierile se fac numai la Secretariatul Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius” (Bibioteca universităţii sediu nou – et.1), Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Bd. Mamaia nr. 124.

·         La înscrierile preliminare se completează de către cursant o cerere în care acesta prezintă cursul de formare profesională ce doreşte să il urmeze şi datele personale. După înscrierea preliminară a unui grup de 25-30 cursanţi se demarează înscrierea, aceasta fiind anunţată de căre sercretarit tuturor cursanţilor inscrişi preliminar.

La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar conţinând următoarele documente: fişa de înscriere; diploma de licenţă sau echivalentă, în copie legalizată; certificatul de naştere (copie legalizată); certificatul  de  căsătorie,  în  cazul  candidaţilor  care,  după  căsătorie  şi-au schimbat numele (copie legalizată); 2 foto format 3/4; 1 dosar plic.

Cursurile de formare continuă se desfăşoară după un program flexibil, numărul de ore aferente fiecărui curs variază între 40 şi 80, în funcţie de conţinutul unităţilor de competenţă abordate.

Cursurile de formare continuă se finalizează prin obţinerea unui Certificat de absolvire, însoţit de Supliment descriptiv, în care se precizează competențele profesionale dobândite. Trebuie menţionat faptul că legislaţia românească pune un accent deosebit pe formarea profesională continuă a adulţilor şi impune angajatorului obligativitatea de a asigura cadrul necesar desfăşurării acestei activităţi (ex. Codul muncii, art. 154-158).

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

·         Dir. Departamentul de Formare şi Dezvoltare Profesională, Conf.univ.dr.  Nicoleta Ramona BUNDĂ: bundaramona@gmail.com

·         Secretariat CFDPCO: D-na Tania LEVENDI: htania79@yahoo.com

 

CURSURI DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ DESFĂȘURATE ÎNCEPÂND CU ANUL 2012

prin CENTRUL DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ OVIDIUS CONSTANȚA „CFDPCO”

1. Manager de proiect2. Specialist în managementul deșeurilor3. Inspector/referent resurse umane

4. Inspector în domerniul securității și sănătății în muncă

5. Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană

6. Dezvoltare personală și coaching

7. Formator

8. Consilier orientare privind cariera

9. Evaluator de competențe profesionale

10. Consultant în management

11. Mediator sanitar

12. Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator

13. Auditor în domeniul calității14. Specialist în domeniul calității15. Manager al sistemelor de management al calității16. Manager în domeniul siguranței alimentare

17. Instalator în instalaţii fotovoltaice solare

18. Instalator pentru sisteme termice solare

19. Auditor energetic pentru clădiri

20. Operator surse regenerabile de energie

21. Tehnician în reconstrucţie ecologică

22. Responsabil de mediu

23. Managementul şi gestionarea sarcinilor de bibiotecă

24. Secretariat Informatizat