ANUNTURI ADMITERE 2020
In atenția tuturor candidaților: Listele cu rezultatele la examenele de admitere se vor afișa pe baza numărului de legitimație aferent fiecărui candidat în parte, înlocuind numele și prenumele acestuia. Numărul de legitimație se generează automat, la finalizarea înscrierii pe platforma online, fiind unic pentru fiecare program de studiu la care se face înscrierea. Candidații sunt atenționați să păstreze numărul/numerele de legitimație, pentru a se putea identifica pe liste și pentru a se înmatricula în consecință la programul /programele la care au fost declarați admiși. 

 

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SI MASTER ÎN UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA ÎN SESIUNILE IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2020