Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

10 MOTIVE SĂ ALEGI FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ

Programele de licență și master oferite de către facultate reprezintă, fiecare pe un specific clar definit, puncte de plecare pentru o bună și temeinică pregătire profesională a absolvenților, astfel încât aceștia,  prin cunoștințele, competențele și abilitățile acumulate, să fie capabili să răspundă cu succes condițiilor severe de pregătire și performanță impuse de importanți agenți economici din zonă, cum ar fi Șantierul Naval Constanța, Șantierul Naval din Mangalia, Șantierul Naval din Tulcea, Centrala nuclear-electrică din Cernavodă, agenți economici care, de altfel, reprezintă parteneri de bază ai facultații, prin bursele de studii oferite studenților, prin programele de practică organizate, sau prin colaborările științifice cu cadrele didactice ale facultății.

– Cererea de ingineri pe piața forței de muncă, pe plan intern și extern, este in continuă creștere.

– Inserția pe piața muncii a absolvenților Facultații de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă se aproprie de 100%.

– Pentru că … ingineria, una dintre cele mai vechi îndeletniciri omeneşti, continuă să fie o meserie în plină ascensiune, de mare viitor!

– Pentru că … cele şapte minuni ale lumii antice sunt realizări inginereşti şi de atunci până în prezent, ingineria nu a încetat să uimească lumea cu minunile sale!

– Pentru că … inventând roata, scripetele, şurubul, motorul … inginerii au cucerit planeta şi … acum păşesc în univers!

– Pentru că … inginerii impun respect prin performanţă, clarviziune, fler, capacitatea de a risca!

– Pentru că … inginerii îşi construiesc cariera prin corectitudine, respect faţă de parteneri, responsabilitate faţă de mediul de afaceri!

– Pentru că … inginerii sunt oameni de succes, comunicativi şi întreprizători, care ştiu să recunoască potenţialul unei afaceri şi să prevadă câştigul!

 

Perspective profesionale

 • Inginer mecanic.
 • Inginer economist.
 • Inginer de cercetare în maşini şi instalatii mecanice.
 • Inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale.
 • Logistician gestiune flux.
 • Responsabil proces.
 • Specialist strategie industrială
 • Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii.
 • Consilier inginer mecanic.
 • Referent de specialitate inginer mecanic.
 • Inginer montaj.
 • Instructor sistem de productie.
 • Expert tehnic extrajudiciar.
 • Inginer nave.
 • Proiectant inginer mecanic.
 • Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale.
 • Inginer de cercetare în utilaje şi instalatii portuare.
 • Expert conformitate
 • Inginer autovehicule rutiere.
 • Inginer de cercetare în autovehicule rutiere
 • Specialist garantii auto.
 • Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale.
 • Specialist prestatii vehicule.
 • Specialist reglementari/ carti de identitate vehicule/ verificari tehnice înmatriculare/ inspectii tehnice/ omologari oficiale.

 

Activități studențești

 • Internship-uri plătite la diferiți agenți economici
 • participări la proiecte naționale și internaționale
 • vizite în firme
 • participari la comunicari stiintifice
 • participari la targuri si conferinte
 • burse semestriale de studiu în străinătate (ERASMUS+)
 • burse de performanţă ştiinţifică, burse de merit, burse de studiu, burse sociale
 • Tehnonav JR – Conferința Națională a Studenților și Elevilor în Domeniul Științe Inginerești. Promovează lucrări originale ale cursanţilor studiilor universitare de licenţă, în principal, dar şi de masterat, ale doctoranzilor şi tinerilor cercetători care-şi desfăşoară activitatea în domeniul ştiinţelor inginereşti, precum și ale elevilor interesați. Conferinţa încurajează cercetarea ştiinţifică ce contribuie la formarea profesională a viitorilor ingineri şi la lărgirea orizontului lor de cunoaştere.

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție

 • Capacitatea de școlarizare: 50
 • Durata de studii: 3 semestre
 • Taxa de studii: 1800 lei/semestru
 • Criterii de admitere: *

 

Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționării Utilajelor

 • Capacitatea de școlarizare: 50
 • Durata de studii: 3 semestre
 • Taxa de studii: 1800 lei/semestru
 • Criterii de admitere: *
 • Ultima medie la buget în 2019: 8,55
 • Ultima medie la cu taxă 2019: 7,81

 

Calitate și Certificare În Construcțiile Sudate

 • Capacitatea de școlarizare: 50
 • Durata de studii: 3 semestre
 • Taxa de studii: 1800 lei/semestru
 • Criterii de admitere: *
 • Ultima medie la buget în 2019: 8,85
 • Ultima medie la cu taxă 2019: 8,05

 

Ingineria Sistemelor și Echipamentelor Navale Avansate

 • Capacitatea de școlarizare: 50
 • Durata de studii: 4 semestre
 • Taxa de studii: 1800 lei/semestru
 • Criterii de admitere: *
 • Ultima medie la buget în 2019: 8,67
 • Ultima medie la cu taxă 2019: 7,17

 

* Criterii de admitere:

 1. Concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) se desfăşoară prin organizarea unei probe orale de concurs în vederea verificării cunoştinţelor specifice domeniului Ştiinţelor Inginereşti;
 2. Media generală (MG) de admitere se calculează ca medie aritmetică a notei obţinute la proba de concurs (NP) şi media de absolvire a studiilor de licenţă (MA). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire, cu relaţia:

MG = 0,5xMA + 0,5xNP

MA – media de absolvire a studiilor de licenţă;

NP – nota obţinută la proba de concurs.

 1. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea se face conform următoarelor criterii aplicate în această ordine:
 2. a) criteriul 1 – media de absolvire a studiilor de licenţă;
 3. b) criteriul 2 – nota obţinută la proba orală;
 4. c) criteriul 3 – nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor de specialitate).

 

VIDEO 


 

ALUMNI DE CARE SUNTEM MÂNDRI

 

ERSIN HAGI – Deputy Plant Manager at Steag Energie Romania

IUREA IONUŢ – Inginer Tehnolog, şantierului 2×1 Holding Midia Shipyard

 

FERDA OSMAN – Business client adviser at ProCredit Bank

FLAUT VICTOR – IT & OSS Engineer at Huawei

CATALINA MANGRI – Ship design/Marine Engineer, ROSINAV

PETRU TOFAN – Technologist Engineer and CNC Programmer, POLARIS M HOLDING

PATRICHI Teodor – director al Direcţiei Exploatare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Constanţa şi sunt Preşedinte al US Navy League, Romania Council (Liga Navală Americană din România)

ALEXANDRA-STEFANIA MANEA – Piping Design Engineer, SNC Ship Design

BOGDAN SERGHEI – Mechanical Engineer la Comvex

 

MARCEL CRISTOCEA – Front End Developer, Nesto, Canada

IULIAN TIBA – Engineer la CNE Cernavoda

 

Date de contact

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Telefon 0241.606.431
Fax 0241.618.372
E-mail secretariatmecanica@univ-ovidius.ro
Website http://imim.univ-ovidius.ro/admitere/oferta-educationala
Facebook https://www.facebook.com/616219975131394/
Adresă Bd. Mamaia Nr. 124 – etaj 2, sala E 31

Contanța 900527