Facultatea de Arte

10 MOTIVE SĂ ALEGI FACULTATEA DE ARTE

 1. De ce Constanța? Pentru că este un vechi centru cultural, așezat la malul Mării Negre,  unde vei găsi, dincolo de tradiție și efervescență culturală, un corp profesoral  deosebit, bine pregătit, cu experiență națională și internațională și colegi minunați, dar și tinerețe și distracție, cu alte cuvinte, toate ingredientele necesare pentru a atinge potențialul creativ maxim.
 2. Universitate mare cu un număr mare de studenți care poate oferi deschiderea de colaborări diverse prin legături facile între facultățile din același centru universitar.
 3. Posibilitatea de a accesa burse Erasmus+.
 4. Posibilitatea afirmării și stabilirea într-un oraș important la nivel regional.
 5. Spații de cazare bune, cămine de bună calitate aflate în apropierea campusului, universitar servicii sociale diverse și bogate, o bază sportivă interesantă, dotări .
 6. Participarea la Master-Class-uri și Workshop-uri susținute anual de personalități ale vieții științifice și artistice.
 7. Posibilitatea dezvoltării de proiecte interdisciplinare care implică toate artele prezinte în facultatea noastră precum muzică, teatru, coregrafie, arte vizuale.
 8. Antrenarea în activităţile  de cercetare artistică dar şi ştiinţifică, asigurarea bazei de studiu pentru o eventuală activitate de cercetare artistică individuală.
 9. Cercuri studențești interesante pentru cei care doresc să dobândească noțiuni suplimentare în sfera domeniului de pregătire și în domenii conexe.
 10. Posibilitatea de elaborare și implementare proiecte artistice conforme cu nivelul actual de dezvoltare a societății.

 

PROGRAME DE STUDII

ARTA ACTORULUI DE MUSICAL

 • Capacitatea de școlarizare: 20 locuri
 • Durata de studii: 2 ani
 • Taxa de studii: 6500 lei

Criterii de admitere

Proba I: Interviu- susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat – pondere notă 50%, Proba II: practic – pondere notă 50%. Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 10 min. care trebuie să cuprindă text și cântec.

Criterii departajare: 1. Media generală a examenului de licență. 2. Nota de la proba I de la examenul de licenţă.

 • Ultima medie la buget în 2019: 9,00

ARTA EDUCAȚIEI MUZICALE

 • Capacitatea de școlarizare: 20 locuri
 • Durata de studii: 2 ani
 • Taxa de studii: 6000 lei

 

Criterii de admitere

Proba I: vocațională – oral – pondere în nota finală 50%

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi/sau fa, într-o tonalitate cu până la 4 (patru) alteraţii la armură, în măsura de 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, cu formule ritmice complexe ca dificultate; analiza ritmico-melodică a solfegiului care să reflecte cunoștințele aprofundate ale candidatului în domeniu muzical.

Proba II: Interviu – oral – pondere în nota finală 50%.

Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

Criterii departajare: 1. Media generală a examenului de licență. 2. Nota de la proba I de la examenul de licenţă.

 • Ultima medie la buget în 2019: 6,50

 

ARTA SPECTACOLULUI LIRIC

 • Capacitatea de școlarizare: 15 locuri
 • Durata de studii: 2 ani
 • Taxa de studii: 6500 lei

 

Criterii de admitere

Proba I: Interviu – pondere notă 50%

Susţinerea teoretică a temei de disertaţie propusă de candidat (Titlul propus și câteva cuvinte despre Plan, care să cuprindă capitole şi subcapitole ale viitoarei teze, împreună cu idei centrale şi concepte care ar trebui să formeze scheletul construcţiei viitoarei lucrări). Timp alocat: max. 10 min.

Proba II: probă practică – recital – pondere notă 50%

Prezentarea (a capella sau acompaniat la pian/alt instrument sau cu negativ – pian/alt instrument sau orchestră) a două lucrări din literatura universală sau românească (timp alocat: max. 10 min.).

Criterii departajare: 1. Media generală a examenului de licență. 2. Nota de la proba I de la examenul de licenţă.

 • Ultima medie la buget în 2019: 8

EDUCAȚIA VIZUALĂ PRIN STUDIUL PEISAJULUI ȘI FIGURII

 • Capacitatea de școlarizare: 50 locuri
 • Durata de studii: 2 ani
 • Taxa de studii: 6000 lei

Criterii de admitere

Probă:  Interviu cu candidatul și prezentare de portofoliu lucrări + proiect de cercetare: – 15 minute: – prezentarea unui portofoliu cu realizări in domeniul artistic, al educatiei, sau stiintific din creaţia personală, eventual cu repere din lucrarea de licenţă*; prezentarea unui proiect de cercetare însoţit  de un Curriculum Vitae personal**;

1 Proiect (maxim 5 pagini A4, Times-New Roman de 12 la 1,5 rand cu imagini incluse).

Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse.

*/** Portofoliul de lucrări al candidatului, proiectul și Curriculum Vitae vor fi transmise împreună cu dosarul de înscriere în format digital pentru a putea fi analizat de comisie.

Criterii departajare: 1. Media generală a examenului de licență. 2. Nota de la proba I de la examenul de licenţă.

 • Ultima medie la buget în 2019: 9.49
 • Ultima medie la cu taxă în 2019: 8.66

 

VIDEO FA

Mai multe clipuri video puteti vedea AICI.

Ne puteti gasi si pe pagina de Facebook la adresa: https://www.facebook.com/Pagina-Facultatea-De-Arte-Uoc-112634170439381/

 

 

 

Date de contact

Facultatea de Arte

Telefon 0241606484
Fax 0241606484
E-mail secr_arte@yahoo.com
Website (link) http://arte.univ-ovidius.ro/
Facebook (link) https://www.facebook.com/facultateadearte.teatru
Adresă Bd. Mamaia nr. 124