TRANSFER

Depunerea solicitărilor de transfer se face la secretariatele facultăților unde studenții doresc să continue studiile începând cu data de 15 septembrie 2014.

Procedura privind transferul studenților040

Documente