CONTACT

Rectorat
Facultatea de Științe Economice
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Istorie și Științe Politice
Facultatea de Medicină
Facultatea de Farmacie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Construcții
Centrul de Studii pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
Biroul de Servicii Sociale pentru Studenții Străini
Facultatea de Educație fizică și Sport
Facultatea de Litere
Facultatea de Teologie
Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie
Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Arte
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole
Facultatea de Drept si Științe Administrative
Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă
Departamentul pentru Studenți Străini
Biroul de Admitere pentru Studenții Străini