Criterii pentru concursul de admitere pe locuri CPV