Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR)

Universitatea „OVIDIUS” din Constanţa
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
B-dul Mamaia 124, RO – 900527 Constanţa
Tel: 0241-606 405, Fax: 0241 – 606 404
E-mail: id-ifr@univ.ovidius.ro
Web: http://idifr.univ-ovidius.ro

ID și IFR sunt  forme moderne de pregătire, în regim cu taxă (achitabilă în 4 rate), care presupun activități la distanță (prin intermediul platformei E-learning) și întâlniri periodice față în față (cu prezenţă obligatorie în campus). Orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență (IF) sunt compensate prin studiu individual utilizând resurse de învățare specifice învățământului la distanță iar evaluarea se face și pe parcurs. Planul de învățământ, durata de școlarizare, numărul de credite și diploma obținută sunt aceleași ca la IF.

Forma de învățământ la distanță (ID) este caracterizată prin următoarele tipuri de activități didactice: activități tutoriale (AT), activități de evaluare pe parcurs (TC – teme de control), activități aplicative asistate (AA)- ore de laborator sau alte activități practice.

La fiecare disciplină sunt programate  4 activități tutoriale (AT) pe semestru, desfășurate prin întâlniri directe (față în față) – în medie 5 ore/săptămână.

Prezența la activitățile de tip AT, AA, examene și colocvii (desfășurate față în față) este obligatorie.

Nr. crt Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs Calculul mediei de admitere (MA) Număr locuri Taxa de școlarizare

lei

1. Facultatea de Ştiinţe Economice

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241511040

http://stec.univ-ovidius.ro

Afaceri Internaţionale

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

Concurs de dosare

în perioada

5 – 14 .09.2016

MA  = media de promovare a examenului de bacalaureat 41 locuri 2400

Lei

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

32 locuri 2400

Lei

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

 Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

27 locuri 2400

Lei

Finanţe şi Bănci

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

46 locuri 2400

Lei

Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) este caracterizată prin activități didactice aplicative (S – seminar, L – laborator, P – proiect), programate în cursul săptămânii între orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul orar 8-20 care presupun întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice – în medie 14 ore/săptămână.

Prezența la activitățile aplicative, examene și colocvii (desfășurate față în față), este obligatorie.

Nr. crt Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs Calculul mediei de admitere (MA) Nr. locuri /

perioada de înscriere

Taxa de școlarizare

lei

1. Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241694330

http://www.drept-ovidius.ro

Drept

Licențiat în Drept

acreditat / 4 ani

Concurs de dosare Eseu motivational (evaluat cu admis/respins)+ media obţinută la examenul de bacalaureat (100%).

MA = media de promovare a examenului de bacalaureat

45 locuri

 

5 – 16.09 .2016

2400

Lei

Administraţie Publică

Licențiat în Științe Administrative

acreditat / 3 ani

38 locuri

 

5 – 16.09 .2016

2400

Lei

2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Campus, Aleea Universităţii, Baza nautică, tel.0241640443

http://fefs.univ-ovidius.ro

Educaţie Fizică şi Sportivă

Licențiat în Educație Fizică și Sport

acreditat / 3 ani

Probă eliminatorie: Traseu aplicativ (Admis/Respins)

1. Proba practică, la alegere (Atletism sau Gimnastică)

2. Proba practică de Joc sportiv la alegere (baschet/volei)

MA = 0,45 M1 + 0,45 M2 + 0,1 M3

M1 = media obţinută la proba 1 de concurs;

M2 = media obţinută la proba 2 de concurs;

M3 = media de promovare a examenului de bacalaureat

39 locuri

 

5 – 12.09.2016

3200

Lei

3. Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

B-dul. Mamaia nr. 124 tel..0241606431

http://imim.univ-ovidius.ro

Autovehicule Rutiere

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

Concurs de dosare Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MA =0,8×MB + 0,2×NP

MB – media examenului de bacalaureat;

NP – nota obținută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie și Management – programul de studii Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susținută de către candidat) nota de la proba chimie; nota de la proba limba română (scris).

53 locuri

 

5 – 16.09.2016

3000

Lei

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

63 locuri

 

5 – 16.09.2016

3000

Lei

4. Facultatea de Litere

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241551773

http://litere.univ-ovidius.ro

Limba şi Literatura Română –

O limbă și Literatură Modernă

(engleză / italiană)

Licențiat în filologie

acreditat/ 3 ani

Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). MA = 0,5 M1 + 0,5 M2

M1 = Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5).

M2 = Media generală a examenului de bacalaureat

58 locuri

 

5 – 12.09.2016

3000

Lei

Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează specializări la ID sau IFR, în conformitate metodologiile proprii afișate pe pe site-ul Universității, secțiunea Admitere – http://admitere.univ-ovidius.ro/, la fiecare din cele cinci facultăți organizatoare.

 

INFO
Detalii legate de perioada de înscriere și probele de concurs pentru fiecare program de studiu ID/IFR se gasesc pe site-ul Universității,  secțiunea Admitere  http://admitere.univ-ovidius.ro/, la fiecare din cele șase facultăți organizatoare.
IMPORTANT
La Facultatea de Litere, înscrierea la concursul de admitere se face online.