Facultatea de Teologie

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

ANUNT
Proba scrisa pentru specializarea Teologie Pastorală se va desfășura în Campus A, între orele 10-13, în sălile 034 și 035. Accesul candidaților în sala de concurs se va face începând cu ora 9.

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Teologie

Programe de studii:
Teologie ortodoxă pastorală (4 ani)
Teologie ortodoxă didactică (3 ani)
Teologie ortodoxă asistenţă socială (3 ani)

Domeniul de licență: Muzică
Program de studii:
Muzică religioasă (3 ani)

IF – învățământ cu frecvență

Programul de studii universitare de licenţă: Teologie Pastorală

Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);*

Susţinerea unei probe eliminatorii de dicţie şi aptitudini muzicale – admis/respins (pentru candidații care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice);*

Test tip grilă, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media examenului de admitere);

Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);

Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat;

Precizări:

  1. Criteriile de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie vor fi:  a) nota obţinută la testul grilă de la disciplina Teologie dogmatică ortodoxă; b) media examenului de bacalaureat; c) media anilor de studiu (liceu);
  2. Candidaţii licenţiaţi vor susţine testul grilă la disciplina Teologie dogmatică ortodoxă, după aceeaşi tematică;
  3. Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;**
  4. Testul de dicție și aptitudini muzicale va fi susținut de către candidații la specializarea Teologie Pastorală care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice. Acesta constă în două probe:
  • lecturarea unui text biblic sau liturgic (din Noul Testament sau carte de rugăciuni);
  • verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere.

II. Programele de studii universitare de licenţă: Teologie Didactică și Teologie Asistență Socială

Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);

Concurs de dosare;

La calcularea notei de admitere se va avea în vedere media examenului de bacalaureat.

III. Programul de studii universitare de licenţă:  Muzică religioasă

Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);

Verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere – admis/respins

Concurs de dosare;

La calcularea notei de admitere se va avea în vedere media examenului de bacalaureat.

NOTĂ: Nu se admit contestaţii la probele orale (interviu, aptitudini); se pot face contestaţii la proba scrisă (Teologie dogmatică ortodoxă – grilă).

* Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susţin în cadrul facultăţii;

** Hotărârea Sfântului Sinod prevede: „Generalizarea, la concursul de admitere, a testului psihologic (aptitudini socio-umane) și, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorală, obligativitatea probei eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale”.

Prezentele condiţii au fost aprobate în şedinţa Consiliului facultăţii din 21.01.2016, fiind elaborate în conformitate cu normele în vigoare specifice învăţământului teologic şi în completarea procedurilor existente la nivelul UOC.

 

Nr.

crt.

Program de studii Ierarhizare Departajare
1. Licenţă – Teologie ortodoxă pastorală Media la bacalaureat (50%) + Nota test grilă Dogmatică (50%) 1.Nota obținută la testul grilă;

2.Media la bacalaureat;

3.Media anilor de studiu (liceu).

2. Licenţă – Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă-Asistenţă socială, Muzică religioasă Media la bacalaureat 1. Media anilor de studiu (liceu);

2.Nota la Limba română (bacalaureat).

 

Website: http://teologie.univ-ovidius.ro

Email: teologie.admitere@univ-ovidius.ro
Adresă: Aleea Universității nr. 1,
900470 Constanța, România
Tel./Fax: 0040/241/670900
E-mail: teologie@univ-ovidius.ro

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: