Facultatea de Științe Economice

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

INFO ADMITERE: 0735.316.014

ANUNT
CALENDARUL
Concursului de admitere licenţă şi masterat
sesiunea septembrie 2016

05-15 septembrie 2016 – înscrieri pentru domeniile de studiu pentru licenţă şi masterat, sesiunea septembrie 2016

16 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor iniţiale ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2016

16-19 septembrie 2016 – înmatriculare candidaţi declaraţi ADMIS, sesiunea septembrie 2016

19 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2016

20-21 septembrie 2016 – înmatriculare candidaţi declaraţi ADMIS pe listele intemediare, sesiunea septembrie 2016

21 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor FINALE ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2016 – LICENŢĂ şi MASTERAT

ANUNT

ANUNȚ IMPORTANT

Perioada înscriere la concursul de admitere s-a prelungit până în data 26.07 2016

Programul de înscrieri este următorul:

Sâmbătă 23.07.2016 – orele 9-12

Duminică 24.07.2016 – orele 9-12

Luni 25.06.2016 – orele 13-17

Marți 26.07.2016 – orele 9-17

Rezultatele concursului de admitere se afişează în data de 26 iulie 201

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite)

Domeniul de licenţă: Administrarea Afacerilor
Programele de studii:
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (Forma de învăţământ IF, ID)
Economia Firmei (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă:  Economie și Afaceri Internaţionale
Programele de studii: Afaceri Internaţionale (Forma de învăţământ IF, ID)

Domeniul de licenţă: Contabilitate
Programele de studii: Contabilitate şi Informatică de Gestiune (Forma de învăţământ IF, ID)

Domeniul de licenţă: Finanțe
Programele de studii: Finanţe şi Bănci (Forma de învăţământ IF, ID)

Domeniul de licenţă: Marketing
Programul de studii: Marketing (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă:  Management
Programul de studii: Management (Forma de învăţământ IF)
IF – învățământ cu frecvență; ID – învățământ la distanță

Licență, învățământ de IF și ID (concurs de dosare)
Scrisoarea de intentie depusa de candidati va fi evaluata cu admis/respins.
Media de admitere este media obținută la bacalaureat.
Criterii de departajare, la medii egale:
Media anilor de liceu
– Nota obtinută la bacalaureat la proba scrisă de limba și literatura română

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Administrarea Afacerilor
Programe de studii:
Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii
Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri
Asigurarea Calităţii în Afaceri

Domeniul de masterat: Economie și Afaceri Internaţionale
Programe de studii:
Administrarea Afacerilor Internaţionale
Politici Europene de Dezvoltare Regională
Managementul Riscului în Afaceri Internaţionale

Domeniul de masterat: Contabilitate
Programe de studii:
Contabilitatea şi Auditul Afacerilor
Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor

Domeniul de masterat: Finanțe
Programe de studii:
Pieţe de Capital
Finanţe Corporative şi Bănci

Masterat, învățământ de IF (concurs de dosare)
Scrisoarea de intentie depusa de candidati va fi evaluata cu admis/respins.
Media de admitere este media obținută la examenul de licență.

Criterii de departajare, la medii egale:
Media anilor de licență
– Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de prezentare și susținere a lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licență/proiectului de diplomă.

Taxe de școlarizare

Studii de licență, zi: 2700 lei
Studii de licență, ID – 2400 lei
Studii de masterat, zi – 3100 lei
CPV – 2200 euro/an

Website: http://stec.univ-ovidius.ro
Email: steconomice.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa: Campus, Aleea Universităţii nr.1,
Constanța, 900470, România
Telefon: 0241/511040
E-mail: ovidius.stec@gmail.com

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: