Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Admitere 2016

Oferta educațională și criterii de admitere

 

Programe de studii universitare de licenţă

Admiterea la studii universitare de licenţă în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează la:

 • ciclul I – studii universitare de licenţă organizat pe domenii de studii la forma de învăţământ zi pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă;
 • continuare de studii în acelaşi domeniu de studiu sau domeniu apropiat pe locuri în regim cu taxă;
 • al doilea program de studii la forma de învăţământ zi, pe locuri în regim cu taxă;

(1) Admiterea la studii universitare de licenţă se organizează la următoarele domenii şi programe de studii autorizate și acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

 • Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă in chimie;
 • Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimică;
 • Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică;
 • Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate; Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate;

Concursul de admitere pentru ciclul de studii de licenţă, la toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs constând din evaluarea unei scrisori de intenţie* de aproximativ 500 de cuvinte care se depune la dosarul de concurs. Selecţia candidaţilor constă în:

(1)   Aprecierea de către comisia de concurs a scrisorii de intenţie prin admis/respins;

(2)   Ierarhizarea candidaţilor ţinând cont de media la examenul de bacalaureat;

(3)   La medii egale, departajarea candidaţilor se face astfel:

 • pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie, Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice, în funcţie de:
 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematică sau economie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română;
 3. media anilor de studii la disciplina chimie.
 • pentru programul de studii Fizică tehnologică, în funcţie de:
 1. nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizică, matematică sau economie în ordinea precizată;
 2. media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.;
 3. media anilor de studii la disciplina fizica.

*Un format general de scrisoare de intenţie poate fi consultat pe site-ul facultăţii.

 

Programe de studii universitare de masterat

Admiterea la studii universitare de masterat în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează laciclul II – studii universitare de masterat pe locuri în regim fără taxa (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxa;

(2) Admiterea pentru ciclul II – studii universitare de masterat se organizează la următoarele domenii de studii acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

 • Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în chimie;
 • Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică;
 • Domeniul: Inginerie civilă, Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă.

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs constând din evaluarea unui eseu** despre premisele dezvoltării carierei, de aproximativ 1000 cuvinte care se depune la dosarul de concurs. Selecţia candidaţilor constă în:

(1)   Aprecierea de către comisia de concurs a eseului prin admis/respins;

(2)   Ierarhizarea candidaţilor ţinând cont de media la examenul de licenţă;

(3)   La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de:

 1. nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba 1) a examenului de licenţă:
 2. media de absolvire a anilor de studii.

**Un format general de eseu poate fi consultat pe site-ul facultăţii.


Website: http://fsai.univ-ovidius.ro/
Email: staplicate.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa: Bd. Mamaia Nr. 124
Constanța 900527, România
Tel./Fax: +4 0241 606 434
E-mail: fsai@univ-ovidius.ro

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: