Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniile de studii de licență pentru care se va organiza admitere în anul 2016 sunt următoarele:

Domeniul Biologie (specializarea Biologie). Durată: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licențiat în Biologie

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Geografie (specializările Geografie și Geografia turismului). Durată: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licențiat în Geografie

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Știința mediului (specializările Ecologie și protecția mediului. Durată: 3 ani; 180 credite, Diplomă de licențiat în Știința mediului

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Agronomie (specializarea Agricultura). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Agronomie (specializarea Agricultura). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IFR – învățământ cu frecvență redusă

Domeniul Horticultură (specializarea Horticultură). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare durabilă (specializarea Inginerie economică în agricultură). Durată: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer

IF – învățământ cu frecvență

Concursul de admitere
Concursul de admitere la ciclul de studii de licență, pentru toate domeniile de studii (IF, IFR), constă în aprecierea competențelor cognitive ale candidaților pe baza analizei unei scrisori de intenție atașată la dosarul de concurs (apreciată cu admis/respins) și a mediei de la bacalaureat.
Concursul de admitere pentru ciclul de studii de masterat, pentru toate domeniile de studii, constă în analiza dosarelor candidaților și un interviu.

Admiterea la licență
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de licentă se face tinând cont de media la examenul de bacalaureat; media de admitere pentru admiterea 2016 este media de la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare la licență
Departajarea candidaților la admiterea la studii de licență se face astfel:
a – la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obținută la examenul de bacalaureat la limba română.
b – al doilea criteriu de departajare:
b1 – pentru programele de studiu din domeniul Agronomie și domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare durabilă: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b2 – pentru programele de studiu din domeniul Horticultură: nota obținută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: Chimie, Biologie, în ordinea precizată sau disciplina Stiinţe;
b3 – pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie sau disciplina Stiinţe;
b4 – pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe;
b5 – pentru programele de studiu din domeniul Stiința mediului: nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinţe.

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniile de studii de master pentru care se va organiza admitere în anul 2016 sunt urmatoarele:
Domeniul Agronomie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Agronomie
Program Master: Controlul și monitorizarea calității produselor agricole
Program Master: Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă
Program Master: Agricultură ecologică

Domeniul Biologie. Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în Biologie
Program Master: Conservarea biodiversității
Program Master: Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene

Domeniul Știința mediului. Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în Știința mediului.
Program Master: Analiza și evaluarea impactului de mediu
Program Master: Dezvoltare durabilă în zona costieră și valorificarea eco-turistică a spațiului litoral

Admiterea la master
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face tinând cont de media la examenul de licență (30 %), nota la interviu (40 %) și media anilor de studii (30 %).

Departajarea candidaților la master
Departajarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare a cunoștințelor de specialitate) și respectiv nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă, în această ordine.
Perioadele de înscriere, condițiile de înscriere, actele necesare, rezultatele concursului de admitere, înmatricularea candidaților admiși sunt cele prevăzute în Metodologiile cadru de admitere ale Universității „Ovidius” din Constanța și în Metodologia proprie a Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole.

Taxe de școlarizare

Studii de licență:
Biologie – 3350 lei
Ecologie și protecția mediului – 3350 lei
Geografie – 3100 lei
Geografia turismului – 3100 lei
Agricultură, zi – 3350 lei
Agricultură, IFR – 3350 lei
Horticultură – 3350 lei
Inginerie economică în agricultură – 3000 lei

Studii de masterat:
Conservarea biodiversității – 3450 lei
Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene – 3450 lei
Dezvoltare durabilă în zona costieră și valorificarea eco – turistică a spațiului litoral – 3450 lei
Analiza și evaluarea impactelor de mediu – 3450 lei
Sisteme de agricultură și monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă – 3450 lei
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole – 3450 lei
Agricultura ecologică – 3450 lei

Studii de licență și masterat pentru studenți extracomunitari – 2430 euro

CALENDARUL ADMITERII 2016

Studii universitare de licență:

Sesiunea Iulie 2016:

 • 18- 26 iulie: înscrieri pentru toate specializarile facultatii;
 • 27 iulie – afisarea rezultatelor preliminare ale concursului de admitere;
 • 28 – 31 iulie – inmatriculari;
 • 1 august – afisarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2016;
 • 2 – 4 august 2016 – înmatriculari;
 • 5 august afisarea listelor finale ale înmatriculărilor pentru sesiunea iulie.

Sesiunea septembrie 2016:

 • 5 – 16 septembrie: înscrieri pentru toate specializarile facultatii;
 • 16 septembrie – afisarea rezultatelor preliminare ale concursului de admitere;
 • 17 – 19 septembrie – inmatriculari;
 • 20 septembrie – afisarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2016;
 • 20 – 25 septembrie 2016 – înmatriculari;
 • 26 septembrie afisarea listelor finale ale înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie.

Studii universitare de masterat:

 • 18 – 27 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu de master. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.
 • 5 – 15 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii
 • 16 septembrie: afisarea listelor de verificare si a programarilor pentru interviul de admitere;
 • 17 septembrie – susținerea interviului;
 • 18 septembrie : afisarea rezultatelor admiterii;
 • 18 – 20 septembrie – inmatriculari;
 • 20 septembrie afisarea listelor finale ale înmatriculărilor.

Website: http://snsa.univ-ovidius.ro
Email: stnaturii.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa:  Aleea Universităţii nr. 1, corpul B
Constanța, 900470, România
Telefon: 0241 605060
E-mail: st.naturale@univ-ovidius.ro

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: