Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 credite, forma de învățățământ IF)

Domeniul de licenţă: Asistență socială
Programul de studii: Asistență socială

Domeniul de licenţă: Psihologie
Programul de studii: Psihologie

Domeniul de licenţă: Științe ale educației
Programele de studii:
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Psihopedagogie specială

IF – învățământ cu frecvență

Pentru Concursul de Admitere la studii de licenţă toţi candidaţii vor depune la înscriere un Eseu motivaţional  completat pe baza unui formular tip furnizat de comisia tehnică. Eseul motivaţional va fi evaluat cu calificativul ADMIS/RESPINS. Media de admitere la toate Programele de licentă: Psihologie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învătamântului primar şi primar, Asistentă socială, se va calcula după cum urmează:

  • 100% media de la examenul de bacalaureat.

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

  • nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba scrisă la Limba română;
  • nota obţinută la examenul de bacalaureat  la proba specifică profilului dupa cum urmează: pentru profilul real din filiera teoretică: proba la matematică; pentru profilul umanist din filiera teoretică: proba la o limbă de circulaţie internaţională; pentru filiera tehnologică: probă scrisă disciplinară specifică profilului; pentru filiera vocaţională: proba scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării;

Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogie învăţământ primar şi preşcolar candidaţii vor suţine Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, desen, educaţie fizică şi muzică, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Psihologie
Programul de studii: Psihodiagnoza personalității

Domeniul de masterat: Științe ale educației
Programele de studii:
Management educațional
Terapii și compensare a tulburărilor de comunicare

Pentru sesiunea 2016, media la moncursul de admitere la programele de master Psihodiagnoza personalitătii, Management educaţional, Terapii şi compensare a tulburărilor de comunicare, Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar se va calcula după formula:

-50% – media probei orale sub formă de interviu Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică;

-50%-media examenului de licenţă.

În situaţia în care sunt medii egale, se apelează la criterii de departajare:

  • în baza notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea descrescătoare a acestora;
  • în baza mediei examenului de licență;
  • în baza notei obținute la elaborarea și susținerea lucrării de licenţă

CALENDAR ADMITERE 2016

Sesiunea Iulie 2016

Studii universitare de licență

12 – 24 iulie 2016                    – înscrieri pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

12 – 26 iulie 2016                    – înscrieri pentru specializările Asistență socială, Psihologie, Psihopedagogie specială

25 – 26  iulie 2016                   – desfășurarea probelor eliminatorii pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

27 iulie 2016                           – afișarea rezultatelor intermediare

28 – 31 iulie 2016                    – înmatriculări

1 august 2016                          – afișarea rezultatelor finale

2 – 4 august 2016                    – înmatriculări

Studii universitare de masterat

18 – 26 iulie 2016                    – înscrieri

 

Sesiunea Septembrie 2016

Studii universitare de licență

5 – 14 septembrie 2016           – înscrieri pentru specializările Asistență socială, Psihologie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învățământului primar și preșcolar

15 septembrie 2016                 – desfășurarea probelor eliminatorii pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

16 septembrie 2016                 – afișarea rezultatelor

17 – 19 septembrie 2016         – înmatriculări

20 septembrie 2016                 – afișarea rezultatelor finale

Studii universitare de masterat

5 – 14 septembrie 2016           – înscrieri

17 septembrie 2016                 – desfășurarea interviului

18 septembrie 2016                 – afișarea rezultatelor

18 – 20 septembrie 2016         – înmatriculări

20 septembrie 2016                 – afișarea rezultatelor finale

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 

Inscrieri 5-14 septembrie Campus P55

Anul universitar 2016-2017

DOMENIUL DE LICENȚĂ / MASTER PROGRAMUL DE STUDII Români de pretutindeni cu diplomă de bacalaureat în România CU TAXĂ
LICENȚĂ Asistență socială Asistență socială 1 25
Psihologie Psihologie 0 2
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 0 20
Psihopedagogie specială 0 24

 

NUMĂR DE LOCURI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2016

Taxe de școlarizare

Studii de licență
Specializarea Psihologie – 3000 lei
Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – 3000 lei
Specializarea Psihopedagogie specială – 2700 lei
Specializarea Asistență socială – 2700 lei

Studii de Masterat (toate specializările) – 3400 lei

Modul DPPD – 750 lei/an (pentru studenții cu taxă înscriși la Nivelul I și pentru studenții fără taxă și cu taxă înscriși la Nivelul II)

Website: http://pse.univ-ovidius.ro
Email: psihologie.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa: B-dul Mamaia, nr. 124, (Sala P 16)
Constanța 900527, România
Tel./Fax: 0241-606470
E-mail: secretariat_psihologie@yahoo.com

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: