Facultatea de Medicină

Admitere 2015
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2015 – 2016

Admiterea studentilor straini pe locurile cu taxa in valuta – Medicina in limba engleza – se va desfasura marti 28 Iulie 2015 ora 09.00 in corp B – Campus Universitar – Facultatea de Medicina.

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Domeniul de licenţă: Sănătate

Programe de studii:

 • Medicină în limba română (6 ani, 360 credite)
 • Medicină în limba engleză
 • Asistenţă Medicală Generală (4 ani, 240 credite)
 • Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani, 180 credite)

IF – învățământ cu frecvență

La PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ), examenul include o probă scrisă, totalizând un număr de 100 de întrebări, din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%); opţiunea este exprimată de candidaţi la înscriere .

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • media de la bacalaureat,
 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.

La PROGRAMUL DE STUDII ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, examenul include o probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • media de la bacalaureat,
 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Durata probei scrise va fi de 3 ore în cazul programului de studii Medicină (în limba română) şi de 2 ore pentru admiterea la programul de studii Asistenţă Medicală Generală.

La PROGRAMUL DE STUDII BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, admiterea se face prin concurs desfășurat pe baza evaluării dosarului, care include o scrisoare de intenție în urma căreia candidații vor fi evaluați ulterior cu admis/respins. Formatul general al scrisorii de intenție este următorul: MODEL scrisoare de intenție.pdf. Media de admitere a candidaților la concurs a căror scrisoare de intenție a fost evaluată cu „admis” este media de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat,
 • nota obţinută la a doua probă scrisă la examenul de bacalaureat.

CAPACITATEA DE SCOLARIZARE APROBATA A.R.A.C.I.S. pentru anul 2015-2016

 • Medicina – limba romana: 250
 • Medicina – limba engleza: 125
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare: 70
 • Asistenta medicala generala: 30

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Sănătate
Programul de studiu:

 • Managementul instituţiilor şi serviciilor medicale şi farmaceutice
 • Admiterea candidatilor la invatamantul masteral (cursuri de zi – fara taxa, cu taxa) se face prin concurs, desfasurat pe baza sustinerii unui interviu si a evaluarii dosarului candidatului.

CAPACITATEA DE SCOLARIZARE APROBATA A.R.A.C.I.S. pentru anul 2015-2016

 • Masterat: 50

Calendar admitere sesiunea septembrie 2015

Studii universitare de licenta:

1-10 septembrie, inscrieri pentru Specializarea: Balneofizikinetoterapie si Recuperare

11 septembrie 2015 – evaluarea scrisorii de intentie si a dosarului de concurs Specializarea: Balneofizikinetoterapie si recuperare

Grafic admitere studenti straini pe locuri cu taxa in valuta:

1 – 10 septembrie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini, pentru candidații din țările non – UE/SEE/CE;

16 – 23 septembrie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS la secretariatele Facultatii de Medicina;

25 septembrie 2015: desfășurarea probelor de concurs specializarea: Medicina (in limba engleza).

Studii universitare de masterat:

1-20 septembrie, inscrieri pentru specializarea: Managementul institutiilor si al serviciilor medicale si farmaceutice.

25 septembrie 2015: sustinerea interviului si evaluarea dosarului de concurs.

Calendar admitere sesiunea iulie 2015

 • 13-24 iulie, înscrieri pentru Specializarea Balneofizikinetoterapie și Recuperare
 • 13-20 iulie, înscrieri pentru Specializările Medicină, Asistență Medicală Generală
 • 22 iulie, susținerea probei scrise de concurs la specializările: Medicină, Asistență Medicală Generală
 • 25 iulie, evaluarea scrisorii de intenție și a dosarului de concurs Specializarea Balneofizikinetoterapie și recuperare

Grafic admitere studenți străini pe locuri cu taxă în valută:

 • 1 mai-5 iulie 2015-depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;
 • 15 iulie-24 iulie 2015- înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere/ scrisorii de acceptare de către MECS la secretariatele Facultății de Medicină;
 • 28 iulie 2015-desfășurarea probelor de concurs specializarea Medicină (în limba engleză).

13-24 iulie, înscrieri pentru specializarea Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

Taxele de şcolarizare pentru studii de licenţă:

 1. Studenţi români şi străini cu cetăţenie UE (altă cetăţenie decât română), SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene:
 • Specializarea: Medicină – anul I-III – 7000 lei;
 • Specializarea: Medicină – anii IV-VI –  4800 lei;
 • Specializarea: Asistenţă medicală generală anii I-IV – 3500 lei;
 • Specializarea: Balneofizio-kinetoterapie şi recuperare anii I – III– 4000 lei;
 1. Studenţi străini pe cont propriu valutar:
 • Specializarea: Medicină – anul I-III – 5000 euro;
 • Specializarea: Medicină – anul IV – 4200 euro;
 • Specializarea: Medicină – anul V –  4000 euro;
 • Specializarea: Medicină – anii VI –  3600 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anul I – III – 5000 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anul IV – 4200 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anul V –  4000 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anii VI –  3600 euro.

Taxe pentru studii masterale:

 1. Studenţi români şi străini cu cetăţenie UE (altă cetăţenie decât română), SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene:
 • Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice – anii I-II 4000 lei;

Taxele de şcolarizare pentru studii de rezidenţiat (11 luni):

A.Rezidenţi străini :

 • anul I-III – 450 euro/lună;
 • anii IV- V – 420 euro/lună;
 • anii VI – 380 euro/lună;

Taxe diverse:

A.Studenţi români şi străini cu cetăţenie UE (altă cetăţenie decât română), SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene:

 • Taxă absență – 20 lei/ora;
 • Taxă reexaminare – 50 lei;
 • Taxă examen de mărirea notei – 50 lei;
 • Taxă duplicat carnet student – 10 lei;
 • Taxă duplicat legitimație – 10 lei.

B.Studenţi străini pe cont propriu valutar:

 • Taxă absență – 8 euro/ora;
 • Taxă reexaminare – 40 euro;
 • Taxă examen de mărirea notei – 50 lei;
 • Taxă duplicat carnet student – 10 lei;
 • Taxă duplicat legitimație – 10 lei.
Website: http://medicina.univ-ovidius.ro
Email: medicina.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa: Aleea Universităţii nr. 1, corpul B
Constanța, 900470, România
Telefon: 0241- 605000

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: