Facultatea de Medicină

Admitere 2015
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2015 – 2016

INFO
Proba de Biologie la specializarea Medicina (in limba engleza) se va desfasura pe 25 septembrie, incepand cu orele 11, la sediul Facultatii de Medicina din Campus Corp B, Aleea Universitatii nr. 1.

Admiterea studentilor straini pe locurile cu taxa in valuta – Medicina in limba engleza – se va desfasura marti 28 Iulie 2015 ora 09.00 in corp B – Campus Universitar – Facultatea de Medicina.

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Domeniul de licenţă: Sănătate

Programe de studii:

 • Medicină în limba română (6 ani, 360 credite)
 • Medicină în limba engleză
 • Asistenţă Medicală Generală (4 ani, 240 credite)
 • Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani, 180 credite)

IF – învățământ cu frecvență

La PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ), examenul include o probă scrisă, totalizând un număr de 100 de întrebări, din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%); opţiunea este exprimată de candidaţi la înscriere .

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • media de la bacalaureat,
 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.

La PROGRAMUL DE STUDII ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, examenul include o probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • media de la bacalaureat,
 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Durata probei scrise va fi de 3 ore în cazul programului de studii Medicină (în limba română) şi de 2 ore pentru admiterea la programul de studii Asistenţă Medicală Generală.

La PROGRAMUL DE STUDII BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, admiterea se face prin concurs desfășurat pe baza evaluării dosarului, care include o scrisoare de intenție în urma căreia candidații vor fi evaluați ulterior cu admis/respins. Formatul general al scrisorii de intenție este următorul: MODEL scrisoare de intenție.pdf. Media de admitere a candidaților la concurs a căror scrisoare de intenție a fost evaluată cu „admis” este media de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat,
 • nota obţinută la a doua probă scrisă la examenul de bacalaureat.

CAPACITATEA DE SCOLARIZARE APROBATA A.R.A.C.I.S. pentru anul 2015-2016

 • Medicina – limba romana: 250
 • Medicina – limba engleza: 125
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare: 70
 • Asistenta medicala generala: 30

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Sănătate
Programul de studiu:

 • Managementul instituţiilor şi serviciilor medicale şi farmaceutice
 • Admiterea candidatilor la invatamantul masteral (cursuri de zi – fara taxa, cu taxa) se face prin concurs, desfasurat pe baza sustinerii unui interviu si a evaluarii dosarului candidatului.

CAPACITATEA DE SCOLARIZARE APROBATA A.R.A.C.I.S. pentru anul 2015-2016

 • Masterat: 50

Calendar admitere sesiunea septembrie 2015

Studii universitare de licenta:

1-10 septembrie, inscrieri pentru Specializarea: Balneofizikinetoterapie si Recuperare

11 septembrie 2015 – evaluarea scrisorii de intentie si a dosarului de concurs Specializarea: Balneofizikinetoterapie si recuperare

Grafic admitere studenti straini pe locuri cu taxa in valuta:

1 – 10 septembrie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini, pentru candidații din țările non – UE/SEE/CE;

16 – 23 septembrie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS la secretariatele Facultatii de Medicina;

25 septembrie 2015: desfășurarea probelor de concurs specializarea: Medicina (in limba engleza).

Studii universitare de masterat:

1-20 septembrie, inscrieri pentru specializarea: Managementul institutiilor si al serviciilor medicale si farmaceutice.

25 septembrie 2015 ora 09.00 in sala E232 Campus Universitar – Medicina: sustinerea interviului si evaluarea dosarului de concurs.

Calendar admitere sesiunea iulie 2015

 • 13-24 iulie, înscrieri pentru Specializarea Balneofizikinetoterapie și Recuperare
 • 13-20 iulie, înscrieri pentru Specializările Medicină, Asistență Medicală Generală
 • 22 iulie, susținerea probei scrise de concurs la specializările: Medicină, Asistență Medicală Generală
 • 25 iulie, evaluarea scrisorii de intenție și a dosarului de concurs Specializarea Balneofizikinetoterapie și recuperare

Grafic admitere studenți străini pe locuri cu taxă în valută:

 • 1 mai-5 iulie 2015-depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;
 • 15 iulie-24 iulie 2015- înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere/ scrisorii de acceptare de către MECS la secretariatele Facultății de Medicină;
 • 28 iulie 2015-desfășurarea probelor de concurs specializarea Medicină (în limba engleză).

13-24 iulie, înscrieri pentru specializarea Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2015 – 2016

Taxele de şcolarizare pentru studii de licenţă:

 1. Studenţi români şi străini cu cetăţenie UE (altă cetăţenie decât română), SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene:
 • Specializarea: Medicină – anul I-III – 7000 lei;
 • Specializarea: Medicină – anii IV-VI –  4800 lei;
 • Specializarea: Asistenţă medicală generală anii I-IV – 3500 lei;
 • Specializarea: Balneofizio-kinetoterapie şi recuperare anii I – III– 4000 lei;
 1. Studenţi străini pe cont propriu valutar:
 • Specializarea: Medicină – anul I-III – 5000 euro;
 • Specializarea: Medicină – anul IV – 4200 euro;
 • Specializarea: Medicină – anul V –  4000 euro;
 • Specializarea: Medicină – anii VI –  3600 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anul I – III – 5000 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anul IV – 4200 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anul V –  4000 euro;
 • Specializarea: Medicină (în limba engleză) – anii VI –  3600 euro.

Taxe pentru studii masterale:

 1. Studenţi români şi străini cu cetăţenie UE (altă cetăţenie decât română), SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene:
 • Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice – anii I-II 4000 lei;

Taxele de şcolarizare pentru studii de rezidenţiat (11 luni):

A.Rezidenţi străini :

 • anul I-III – 450 euro/lună;
 • anii IV- V – 420 euro/lună;
 • anii VI – 380 euro/lună;

Taxe diverse:

A.Studenţi români şi străini cu cetăţenie UE (altă cetăţenie decât română), SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene:

 • Taxă absență – 20 lei/ora;
 • Taxă reexaminare – 50 lei;
 • Taxă examen de mărirea notei – 50 lei;
 • Taxă duplicat carnet student – 10 lei;
 • Taxă duplicat legitimație – 10 lei.

B.Studenţi străini pe cont propriu valutar:

 • Taxă absență – 8 euro/ora;
 • Taxă reexaminare – 40 euro;
 • Taxă examen de mărirea notei – 50 lei;
 • Taxă duplicat carnet student – 10 lei;
 • Taxă duplicat legitimație – 10 lei.
Website: http://medicina.univ-ovidius.ro
Email: medicina.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa: Aleea Universităţii nr. 1, corpul B
Constanța, 900470, România
Telefon: 0241- 605000

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: