Facultatea de Medicină

Admitere 2015
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2015 – 2016

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Domeniul de licenţă: Sănătate
Programe de studii:

 • Medicină în limba română (6 ani, 360 credite)
 • Medicină în limba engleză
 • Asistenţă Medicală Generală (4 ani, 240 credite)
 • Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani, 180 credite)
IF – învățământ cu frecvență

La programul de studii Medicină (în limba română), examenul include o probă scrisă, totalizând un număr de 100 de întrebări, din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului (într-o pondere de 25%); opţiunea este exprimată de candidaţi la înscriere .

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • media de la bacalaureat,
 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.

La programul de studii Asistenţă Medicală Generală, examenul include o probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • media de la bacalaureat,
 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Durata probei scrise va fi de 3 ore în cazul programului de studii Medicină (în limba română) şi de 2 ore pentru admiterea la programul de studii Asistenţă Medicală Generală.

La programul de studii Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, admiterea se face prin concurs de dosar. Criteriul de admitere: media de admitere este media de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

 • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat,
 • nota obţinută la a doua probă scrisă la examenul de bacalaureat.

CAPACITATEA DE SCOLARIZARE APROBATA A.R.A.C.I.S. pentru anul 2015-2016

 • Medicina – limba romana: 250
 • Medicina – limba engleza: 125
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare: 70
 • Asistenta medicala generala: 30

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Sănătate
Programul de studiu:

 • Managementul instituţiilor şi serviciilor medicale şi farmaceutice
 • Admiterea se face prin concurs de dosar. Criteriul de admitere: media de admitere este media de la examenul de licență.

CAPACITATEA DE SCOLARIZARE APROBATA A.R.A.C.I.S. pentru anul 2015-2016

 • Masterat: 50
Website: http://medicina.univ-ovidius.ro
Adresa: Aleea Universităţii nr. 1, corpul B
Constanța, 900470, România
Telefon: 0241- 605000