Facultatea de Medicină

Admitere 2014 – luna septembrie

Calendarul Admiterii

 12.09.2014, ora 9.00, Campus – corp B – probă de concurs la specializările Medicină și Asistență Medicală Generală

Cifre de școlarizare

Programul de studiu Medicină – 3 locuri cu taxă și 1 loc pentru rromi

Programul de studiu Asistenţă Medicală Generală –  13 locuri cu taxă

Programul de studiu Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 22 locuri cu taxă

Total:  38 de locuri cu taxă și 1 loc pentru rromi.

—-

Oferta educaţională 2014 – 2015

Program de studii universitare de LICENȚĂ:
Domeniul de studiu: Sănătate
Specializări:
Medicină
Asistenţă Medicală Generală
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Program de studii universitare de MASTER:
Domeniul de studiu: Sănătate
Program de studiu:
Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice

Criterii de admitere
Specializarea Medicină: concursul constă dintr-un test grilă unic, cu 100 de întrebări (60 biologie şi 40 chimie organică). Durata probei: 3 ore.
Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba de concurs. Pentru medii egale criteriile de departajare sunt:
1. media obţinută la examenul de bacalaureat;
2. nota obţinută la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat.

Specializarea Asistenţă Medicală Generală: concursul constă dintr-un test grilă cu 60 de întrebări din biologie. Durata probei: 2 ore.
Criteriile de departajare pentru medii egale:
1. media obţinută la examenul de bacalaureat;
2. nota obţinută la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat

Specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare: admiterea se face prin concurs de dosare. Criteriul de admitere este media obţinută la examenul de bacalaureat. Criteriile de departajare pentru medile egale:
1. nota obţinută la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat;
2. nota obţinută la a doua  probă scrisă a examenului de bacalaureat.
Specializarea Medicină, predare în limba engleză: admiterea se desfășoară în luna septembrie, pe locurile alocate va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins şi un test de departajare tip grilă, cu întrebări din disciplina Biologie, susţinut în limba engleză

Program de studiu Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice: admiterea se desfășoară în luna septembrie, prin concurs de dosare. Media generală de admitere se determină conform unei proceduri proprii care va include media examenului de licenţă şi media anilor de studii de licenţă. Criterii de departajare:
1. media anilor de studii de licenţă
2. media ultimului an de studiu de licenţă.

Taxe
Medicină – 7000 lei
Medicină (în limba engleză) – 5000 euro
Asistență Medicală Generală – 3500 lei
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 4000 lei
Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice – 4000 lei
Taxa de înscriere (candidați români, UE, SEE și CE) – 100 lei
Taxa de înscriere la concursul de admitere cu probe (pentru cetățenii străini la locurile cu taxă pe cont propriu valutar) – 350 euro
Taxa de înscriere la concursul de admitere pe bază de dosar (pentru candidații străini la locurile cu taxă pe cont propriu valutar) – 100 euro
Taxa de înmatriculare (candidați români, UE, SEE și CE) – 50 lei
Taxa de înmatriculare (pentru cetățenii străini pe cont propriu valutar) – 100 euro

Calendar admitere
14 – 22 iulie – înscrieri la sediul Facultății de Medicină (Campus, Corp B),
între orele 9-17 de luni până vineri și între 9-12 în zilele de sâmbătă și duminică;  22.07.2014 – 09:00-15:00.
23 iulie 2014 – susținerea probelor de concurs.

Pentru înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare(Balneofiziokinetoterapie şi recuperare și Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice), înscrierile se fac între 14 și 25 iulie, în același interval orar, cu excepția zilelor:
23 iulie, când intervalul orar este 13 – 17;
25 iulie, când intervalul orar este 13 – 17.

Website: http://medicina.univ-ovidius.ro