Facultatea de Medicină

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

(Forma de învățământ IF)

Programe de studii universitare de licenţă (Forma de învățământ IF)

Domeniul de licenţă: Sănătate

Programe de studii:

  • Medicină în limba română (6 ani, 360 credite)
  • Medicină în limba engleză (6 ani, 360 credite)
  • Asistenţă Medicală Generală (4 ani, 240 credite)
  • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani, 180 credite)
IF – învățământ cu frecvență

La programul de studii MEDICINĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ), examenul include o probă scrisă, totalizând un număr de 100 de întrebări, din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%); opţiunea este exprimată de către candidaţi la înscriere.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

  • media de la bacalaureat,
  • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.

La programul de studii ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, examenul include o probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

  • media de la bacalaureat,
  • nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Durata probei scrise va fi de 3 ore în cazul programului de studii MEDICINA (în limba română) şi de 2 ore pentru admiterea la programul de studii ASISTENTA MEDICALA GENERALA.

La programul de studii BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, admiterea se face prin concurs desfășurat pe baza evaluării dosarului, care include o scrisoare de intenție în urma căreia candidații vor fi evaluați cu admis/respins. Media de admitere a candidaților la concurs a căror scrisoare de intenție a fost evaluată cu „admis” este media de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

  • nota obţinută la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat,
  • nota obţinută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat.

La programul de studii MEDICINĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ), admiterea se va face diferenţiat, în funcţie de statutul de provenienţă al candidaţilor (ţări UE şi ţări non-UE).

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Medicină

Programul de studiu: Managementul instituţiilor şi serviciilor medicale şi farmaceutice

Admiterea candidaților la învățământul masteral (cursuri de zi – fără taxă, cu taxă) se face prin concurs, desfășurat pe baza susținerii unui interviu și a evaluării dosarului candidatului.

Calendarul propriu pentru concursul de admitere din luna septembrie 2016, după cum urmează:

– 05 – 13 sept. – înscrierea la studii universitare de licență (BFT);
– 15 sept. – evaluarea scrisorilor de intenție (BFT);
– 05 – 20 sept. – înscriere la studii universitare de masterat;
– 21 sept. – interviu pentru studii de masterat, ora 09:00;
– 19 – 23 sept. – înscrierea la studii universitare de licență (Medicină, în limba engleză);
– 26 sept. – probă scrisă pentru admitere cetățeni straini UE, ora 11:00.

Calendarul admiterii pentru sesiunea iulie 2016

Perioada de înscrieri Medicină, Asistență Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare: 14.07.2016-20.07.2016

Data susținerii concursului de admitere Medicină și Asistență Medicală Generală: 25.07.2016

Perioada de înscrieri – Medicină (în limba engleză): 18.07.2016-25.07.2016

Data susținerii concursului de admitere – Medicină (în limba engleză) – cetățeni străini state UE: 27.07.2016

Perioada de înscrieri masterat:  18 – 27 iulie 2016. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.

Taxe de școlarizare

Taxele de şcolarizare pentru studii de licenţă:

Specializarea Medicină – anul I-III – 7.000 lei;

Specializarea Medicină – anii IV-VI – 4.800 lei;

Specializarea Asistenţă medicală generală anii I-IV – 3.500 lei;

Specializarea Balneofizio-kinetoterapie şi recuperare anii I – III– 4.000 lei.

Taxă pentru studii masterale:

Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice – anii I-II – 4.000 lei.

Website: http://medicina.univ-ovidius.ro
Email: medicina.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa: Aleea Universităţii nr. 1, corpul B
Constanța, 900470, România
Telefon: 0241- 605000

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: