Facultatea de Medicină Dentară

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Criteriile examenului de admitere pentru anul universitar 2016 – 2017 (sesiunile iulie – septembrie)

Programul de studii Medicină Dentară

Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere, pentru programul de studii Medicină Dentară, astfel: 75 % Biologie și 25% Chimie organică sau Fizică (la alegere).

Criteriile de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

  1. media la examenul de bacalaureat,
  2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.

Programul de studii Tehnică Dentară

Ponderea notei de la proba de aptitudini va fi de 50% iar restul de 50% va fi reprezentat de media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidaţii aflaţi pe ultimul loc la medii egale:

  1. media la examenul de bacalaureat,
  2. nota obţinută la prima probă a examenului de bacalaureat.
Website: http://md.univ-ovidius.ro
Email: mdentara.admitere@univ-ovidius.ro
Adresă: Ilarie Voronca nr.7, Constanța
Telefon decanat: 0241-665727
Telefon secretariat: 0241-545697
Fax: 0241-545697
departamentfmdct@yahoo.com

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: