Facultatea de Matematică și Informatică

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

La Facultatea de Matematică și Informatică, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2016, se face ONLINE. Detalii: AICI

ANUNT

Accesul la platforma de înscriere online https://admitereonline.univ-ovidius.ro/ se închide în data de 27 iulie 2016 la ora 16:00.

Dosarele de înscriere care nu sunt trimise până la ora 16:00 în data de 27 iulie, nu mai pot fi înscrise, deci nu vor participa la concursul de admitere, sesiunea iulie 2016.

Pentru sesiunea din septembrie 2016, platforma se redeschide în data de 5 septembrie 2016 la ora 9:00.

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 credite, Forma de învățământ IF)

 
Domeniul de licență: Matematică
Programul de studiu: Matematică informatică

Domeniul de licență: Matematică
Programul de studiu: Matematică

Domeniul de licență: Informatică
Programul de studiu: Informatică

Domeniul de licență: Informatică
Programul de studiu: Informatică (în limba engleză)

IF – învățământ cu frecvență

Criterii pentru Admitere, conform normelor europene privind admiterea candidaților în învățământul superior (LICENTA):

  • Absolvent cu diplomă/adeverință de Bacalaureat;
  • Concurs de dosare si scrisoare de intentie care va fi evaluata cu calificativul admis/respins.

Ierarhizarea candidatilor  care au primit calificativul admis la scrisoarea de intentie se face tinând cont de media de admitere (M) care se calculează numai pe baza rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat, conform formulei:

M = (85 N1 + 15 N2)/100

unde:

N1 = Media la examenul de bacalaureat.

N2 = Nota de la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică.

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere:

  1. Nota de la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică;
  2. Nota de la bacalaureat la disciplina Limba și Literatura Română (proba scrisă);
  3. Data înscrierii și Numărul legitimației de concurs (antecedența are prioritate).

Criterii pentru Admitere, conform normelor europene privind admiterea candidaților în învățământul superior (MASTER):

  • Absolvent cu diplomă/adeverință de Licență;
  • Concurs de dosare si scrisoare de intentie care va fi evaluata cu calificativul admis/respins.

Ierarhizarea candidatilor care au primit calificativul admis la scrisoarea de intentie se face tinând cont de media de admitere (M) care se calculează numai pe baza rezultatelor obținute la examenul de licență, conform formulei:

M = Medie Licență

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere:

  1. Nota la prezentarea lucrării de licență;
  2. Nota la proba fundamentală (oral/scris);
  3. Data înscrierii și Numărul legitimației de concurs (antecedența are prioritate).

Taxe de școlarizare

Studii de licență
Matematică, Matematică informatică – 2900 lei
Informatică – 3300 lei
Informatică în limba engleză – 3500 lei
CPV (Cont Propriu Valutar) – studenți din țări terțe UE – 3000 euro

Studii de masterat
Matematică didactică – 3500 lei
Matematică aplicată – 3500 lei
Modelare matematică în finanțe și analiză economică – 3500 lei
Modelare și tehnologii informatice – 3500 lei
Medii virtuale multi – modale distribuite – 3500 lei
CPV (Cont Propriu Valutar) – 3500 euro

Website: http://math.univ-ovidius.ro
Email: mateinfo.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa: B-dul Mamaia 124, 900527 Constanta,
Cladirea Rectorat, et.I, E4
Tel./Fax: 40-241- 606424

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: