Facultatea de Istorie și Științe Politice

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

La Facultatea de Istorie și Științe Politice, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2016, se face ONLINE. Detalii: AICI

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Istorie
Programul de studii: Istorie

Domeniul de licență: Științe Politice
Programul de studii: Ştiinţe Politice

Domeniul de licență: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Programul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

IF – învățământ cu frecvență

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

  • eseu motivațional, notat cu admis/respins;
  • media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

  • nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;
  • nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Istorie
Programul de studii: Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

Domeniul de masterat: Istorie
Programul de studii: Antropologie şi Istorie Europeană

Criteriul de admitere la programele de masterat:

  • eseu motivațional, notat cu admis/respins;
  • media obţinută la examenul de licenţă, în procent de 100%.

Criterii  de departajare la programele de masterat:

  • nota obţinută la proba I a examenului de licenţă;
  • nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă.

Taxe de școlarizare

Programe de licență (Istorie, Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene) – 3000 lei

Programe de masterat (Antropologie și istorie europeană, Relații Internaționale în secolele XIX – XXI. Istorie și diplomație) – 3500 lei

Website: http://isp.univ-ovidius.ro
Email: istorie.admitere@univ-ovidius.ro
Adresă: Aleea Universităţii nr.1
900470, Constanța, România
Tel/fax: 0241 671 448
E-mail: istorie@univ-ovidius.ro; istorie_constanta@yahoo.com

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: