Facultatea de Educație fizică și Sport

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

STUDII DE LICENŢĂ

Domeniul: Educație fizică și sport
Programe de studii:
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ
Forma de învăţământ – ZI  (FT, CT) – 70 locuri
– IFR (CT) –  50 locuri
SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ
Forma de învăţământ – ZI  (FT, CT) – 50 locuri

Domeniul: Kinetoterapie
Programul de studii:
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
Forma de învăţământ – ZI  (FT, CT) – 40 locuri
Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:
•       PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins
•       PROBA 1  – LA ALEGERE – între:
ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau
GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)
•       PROBA 2  – LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:
BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL
Ponderea probelor  în media de admitere:
PROBA 1 – 45%
PROBA 2 – 45%
MEDIA DE BACALAUREAT – 10%

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:
1.      Nota obţinută la proba 1
2.      Nota obţinută la proba 2
3.      Media de bacalaureat

Condiţii speciale de înscriere la concurs pentru sportivii de performanţă:
Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor I-VIII la Jocurile Olimpice, I-III la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.);
Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat.
Sunt înscrişi şi consideraţi admişi fără concurs, pe locuri cu taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor IV, V şi VI la C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori), componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori) şi campionii naţionali (seniori, tineret, juniori).
Sportivii cu performanţele menţionate obţinute pe timpul studiilor gimnaziale şi/sau liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Programe de studii universitare de masterat

DOMENIUL:  Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Programe de studii:
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞCOLAR – 50 locuri
PERFORMANŢĂ ÎN SPORT – 50 locuri
KINETOTERAPIE, RECUPERARE ŞI REEDUCARE MOTRICĂ – 50 locuri

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.
PROBA 1 –  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)
PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:
– nota obţinută la proba de eseu         – 50%
– nota de la examenul de licenţă          – 50%
În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:
Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă
Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)
Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)

Taxe de școlarizare

Programele de studii de licenţă:
Educaţie fizică şi sportivă – ZI – 3200 lei
Sport şi performanţă motrică – ZI – 3200 lei
Kinetoterapie şi motricitate specială – ZI – 3200 lei
Educaţie fizică şi sportivă – I.F.R. – 3200 lei

Programe de studii de masterat:
Educaţie fizică şi sport şcolar – 3400 lei
Performanţă în sport – 3400 lei
Kinetoterapie, recuperare şi reeducare motrică – 3400 lei

Website: http://fefs.univ-ovidius.ro
Email: edfizica.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa:  Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1, RO-900470
tel./fax 0241-640443
e-mail: fefs_cta@yahoo.com

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: