Facultatea de Drept și Științe administrative

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniul de licență: Drept
Programele de studii:
Drept (4 ani, 240 credite, forma de învățământ IF/IFR)

Domeniul de licență: Ştiinţe Administrative
Programele de studii:
Administraţie Publică (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF/IFR)
Asistenţă managerială şi secretariat  (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)
Poliţie Locală (3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecvență redusă

Criterii de admitere:
Studii de licență – Concurs de dosare, eseu motivațional, media de bacalaureat 100%.

Criterii de departajare:
Criteriu 1 –  nota la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă la examenul de bacalaureat)
Criteriul 2  – media anilor de studiu din liceu.

Programe de studii universitare de masterat

Domeniul de masterat: Drept
Programele de studii:
Proceduri judiciare de drept privat si profesii juridice (2 semestre, 60 credite)
Drept maritim (4 semestre, 120 credite)
Drept public (2 semestre, 60 credite)
Ştiinţe penale (2 semestre, 60 credite)

Domeniul de masterat: Ştiinţe Administrative
Programele de studii:
Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice (4 semestre, 120 credite)
Mangementul instituţiilor publice (4 semestre, 120 credite)

Concurs de dosare, eseu motivational, media de la examenul de licență 100%.
Criterii de departajare:
Criteriu  1  –  media anilor de studiu absolvirii facultății.
Criteriul  2  – nota obtinuta la examenul de licență la proba de susținere a lucrării de licență.

Taxe de școlarizare

Studii de licență:
Drept, zi – 3000 lei
Drept, IFR – 2400 lei
Administrație publică, zi – 2700 lei
Administrație publică, IFR – 2400 lei
Poliție locală, zi – 2700 lei
Asistență managerială și secretariat, zi – 2400 lei

Studii de masterat:
Științe penale – 3100 lei
Drept public – 3100 lei
Drept maritim – 3100 lei
Proceduri judiciare de drept privat si profesii juridice– 3100 lei
Managementul instituțiilor publice – 2900 lei
Administrație europeană. Instituții și politici publice – 2900 lei

Pentru studenții străini în regim CPV (cont propriu valutar)
Studii de licență – 2500 euro/an
Studii de masterat – 2500 euro/an

Email: drept.admitere@univ-ovidius.ro
Adresă: Aleea Universităţii nr.1
900470, Constanța, România
Telefon: +40-241-694-330
Email: drept@univ-ovidius.ro

Afis Master Proceduri judiciare

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: