Facultatea de Construcții

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

La Facultatea de Construcții, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2016, pentru cele două domenii de studii, se face ONLINE. Detalii: AICI

Programe de studii universitare de licenţă

(4 ani, forma de învățământ IF)

Domeniul de licență: Inginerie Civilă
Programele de studii:
Construcţii civile, industriale şi agricole
Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

Domeniul de licență: IngInerie şi management
Programul de studii: Inginerie economică în construcţii

IF – învățământ cu frecvență

Studii de licență, sesiunea iulie și septembrie 2016 – concurs de dosare:
Media generală de admitere (MGA):
MGA=MGB unde:
MGB este media generală de bacalaureat;
Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale sunt:
Media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;
Punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale la bacalaureat sau media la proba II la examenul de bacalaureat pentru cei care nu au susținut evaluarea competențelor generale.

 

Programe de studii universitare de masterat

(3 semestre)

Domeniul de masterat: Inginerie civilă şi instalaţii
Programele de studii:
Ingineria structurilor de construcţii
Ingineria şi managementul resurselor de apă
Inginerie costieră

Domeniul de masterat: Inginerie şi management
Programul de studii: Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii

Studii de masterat, sesiunea iulie și septembrie 2016 – concurs de dosare:
Media generală de admitere (MGA):
MGA=MGD unde:
MGD este media generală a examenului de diplomă;
Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale sunt:
Media generală de absolvire a studiilor de licență;
Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență;
Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/licență.

Taxe de școlarizare

Studii universitare de licență – 3000 lei/an

Studii universitare de masterat – 1750 lei/semestru

Taxă pentru studenți străini – 3000 euro/an

Website: http://constructii.univ-ovidius.ro
Email: constructii.admitere@univ-ovidius.ro
Str. Unirii, 22B Constanta
Tel/Fax: 0241-545093
Email: secretariat_FC@univ-ovidius.ro

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: