Facultatea de Arte

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

La Facultatea de Arte, ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR la concursul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2016, se face ONLINE. Detalii: AICI

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS LICENȚĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Artele Spectacolului (Actorie)
PROBA I:                                             21 septembrie 2016, orele 10.00
PROBA II – subproba 1:                       22 septembrie 2016, orele 10.00
PROBA II – subproba 2:                       23 septembrie 2016, orele 10.00
Pedagogia artelor plastice și decorative
PROBA I:                                             21 septembrie 2016, orele 09.00
PROBA II – subproba 1:                       22 septembrie 2016, orele 09.00
PROBA II – subproba 2:                       23 septembrie 2016, orele 10.00
 

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Artele actorului de music-hall
PROBA I:                                             21 septembrie 2016, orele 14.00
PROBA II:                                              22 septembrie 2016, orele 14.00
 
Artele educației muzicale
PROBA:                                                 22 septembrie 2016, orele 11.00
Artele spectacolului liric
PROBA I:                                             21 septembrie 2016, orele 11.00
PROBA II:                                              22 septembrie 2016, orele 10.00
Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii
PROBA I:                                             21 septembrie 2016, orele 10.00
PROBA II:                                              22 septembrie 2016, orele 10.00

CALENDARUL PROBELOR ADMITERE IULIE 2016 (LOCATII)

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS – SESIUNEA IULIE 2016

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I:                                             28 iulie 2016, orele 10.00

PROBA II – subproba 1:                       29 iulie 2016, orele 10.00

PROBA II – subproba 2:                       30 iulie 2016, orele 10.00

 

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I:                                             28 iulie 2016, orele 14.00

PROBA II – subproba 1:                       29 iulie 2016, orele 09.00

PROBA II – subproba 2:                       30 iulie 2016, orele 14.00

 

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I:                     28 iulie 2016, orele 14.00

PROBA II:                    29 iulie 2016, orele 14.00

 

Pedagogie Muzicală

PROBA I:                     28 iulie 2016, orele 10.00

PROBA II:                    29 iulie 2016, orele 10.00

 

Pedagogia artelor plastice și decorative

PROBA I:                                             28 iulie 2016, orele 09.00

PROBA II – subproba 1:                       29 iulie 2016, orele 09.00

PROBA II – subproba 2:                       30 iulie 2016, orele 10.00

Cifra de școlarizare pentru sesiunea de admitere iulie 2016

PROGRAM DE STUDII BUGET TAXĂ Români de pretutindeni
Artele spectacolului (actorie)

Licență

12
Artele spectacolului (coregrafie)

Licență

5 1
Interpretare muzicală – canto

Licență

6
Pedagogie muzicală

Licență

15 din care 1 rrom
Pedagogia artelor plastice și decorative

Licență

13 5 1 cu bursă
Arta actorului de music-hall

Master

12 2 1
Arta spectacolului liric

Master

8 2 1
Arta educației muzicale

Master

12 din care 1 rrom 2 1
Educația vizuală prin studiul figurii și peisajului

Master

13 5 1 cu bursă

CRITERII DE ADMITERE

Artele Spectacolului (Actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1 – practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;

  1. lectură la prima vedere.

subproba 2 – colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1 – practic – pondere 50%:

-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.

subproba 2 – practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

Colocviu

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1 – scris – pondere 50%

Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.

subproba 2– practic – pondere 50%

Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

Interpretare Muzicală (Canto)

PROBA I: vocaţională – de aptitudini vocale şi scenice – se apreciază cu admis/respins – practic

  • Vocalize;
  • Poezie, fabulă sau monolog.

PROBA II: – ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.

* Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.

** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

Pedagogie Muzicală

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală,  în care se evaluează intonaţia, ritmul şi meoria muzicală a candidatului.

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodică a solfegiului.

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

PROBA I – vocaţională – se apreciază cu Admis / Respins

Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

PROBA II – specialitate – Ponderea în media de admitere: – 100%

Subproba 1 – pondere 70%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

Subproba 2 – pondere 30%

Interviu cu mapa oral (minim 10 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.

Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei specializări.

Mapa trebuie sa cuprindă minim 10 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi dimensiune max. 50 x 70cm.

Criterii departajare medie egala: 1. Media la bacalaureat – 2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română

 

Studii universitare de masterat

Arta spectacolului de music-hall

  • Proba I: Interviuse apreciază cu admis/  respins
  • ProbaII:  practicpondere notă 100%
  • Candidatul trebuie să prezinte un recital de maxim 15 min. care trebuie să cuprindă poezie, monolog, cântec, mişcare scenică şi dans.

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

Educaţia vizuală în studiul peisajului şi figurii

  • Proba I : Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă sau/şi un proiect de cercetare plastică, acestea însoţite şi de un Curriculum vitae personal- se apreciază cu admis / respins
  • Proba II : Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse pondere notă 100%

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

Arta spectacolului liric

Proba I: practic

3 arii din repertoriul universal (compozitori diferiti), pondere 50% din nota finala

Proba II: sustinerea teoretica a temei de disertatie propusa de candidat – pondere 50% din nota finala.

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

Arta educaţiei muzicale

Proba I: Interviu – se apreciază cu admis/respins  – oral – pondere în nota finală 100%.

Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat. În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

Criterii departajare medie egala: 1. Media examenului de licență, 2. Nota de la proba I a examenului de licență.

Website: http://arte.univ-ovidius.ro
Email: arte.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa: B-dul Mamaia Nr.124
900527, Constanţa, România
Telefon: 0241.606.484
Fax: 0241.522.152

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: